Szukaj FAQ Album
Jaki spectrofotometr posiadasz?
Cromax
0%
 0%  [ 0 ]
Debeer
7%
 7%  [ 1 ]
Dyna
0%
 0%  [ 0 ]
General
7%
 7%  [ 1 ]
Glasurit
0%
 0%  [ 0 ]
Lechler
0%
 0%  [ 0 ]
Lesonal
0%
 0%  [ 0 ]
Max Mayer
7%
 7%  [ 1 ]
Mipa
7%
 7%  [ 1 ]
Nexa
0%
 0%  [ 0 ]
PPG
7%
 7%  [ 1 ]
RM
7%
 7%  [ 1 ]
Sikkens
0%
 0%  [ 0 ]
Spies Hecker
0%
 0%  [ 0 ]
Standox
7%
 7%  [ 1 ]
Nie posiadam ale chcê kupiæ
46%
 46%  [ 6 ]
Gosowa: 12
Wszystkich Gosw: 13

Autor Wiadomo
No-limit
Wysany: 2015-06-06, 11:49   Spectrofotometry
0
UP DOWN


Pomg: 34 razy
Posty: 1179
Mo¿e zacznê od trzeciego pytania z opisu tematu.
Osobi¶cie nie posiadam spectro,bo dotychczas nie ufam ich odczytom,ale zdarza³o mi siê skorzystaæ z Cromax ChromavisionPro i niestety na konwecji ca³kowita pora¿ka przy zastosowaniu siê do korekty z odczytu(jaka¶ czerwona per³a,w tej chwili nie pamiêtam konkretnie).Przy Bazie CromaxPro by³o lepiej-receptura serwisowa,ale i tak trzeba by³o korygowaæ "na oko"(kolor Ford 5BMZ);przy okazji ostrzegam,¿e w konwencji ten kolor w Cromax nieosi±galny(specjalny pigment z dwubarwnym efektem zielono czerwonym),pomimo,¿e podaj± nawet 2 alternatywy.Straci³em kilka godzin na próby zast±pienia WB1732 :nie:
Tak wiêc uogólniajc:jak dobre odczyty i korekty podaje spectro u poszczególnych producentów uwzglêdniaj±c systemy konwencjonalne i wodne ,je¿eli takowe posiadaj±?
 

Siekiera
Wysany: 2015-06-07, 01:41   
0
UP DOWN


Pomg: 10 razy
Posty: 988
Ja te¿ nie posiadam bo jedyne jakie mog³em mieæ do tej pory to z DP ale koszty i w³a¶nie taka opinia mnie powstrzymywa³a choæ osobi¶cie korzystaj±c kilkukrotnie jako pomoc w wyszukiwaniu koloru to powiem ¿e mi siê to podoba³o. Niestety nigdy nie mia³em okazji sprawdziæ mo¿liwo¶ci korygowania spectro DP wiêc moja opinia siê nie liczy.
Widzia³em natomiast w ¶rodê korektê któr± zrobi³o specto Generala ³±cznie z natryskiem i powiem ¿e je¿eli to nie przypadek to by³oby nie¼le. Kolor to KAD z Nissana. Po zczytaniu z klapki najlepszy wg spectro by³ kolor z Mercedesa 758 a KAD by³ 3 w kolejno¶ci wiêc zrobili¶my cztery próbki 758 z bazy, 758 z korekt± spectro, KAD z bazy i KAD z korekt± spectro. Natryski by³y robione du¿ym dobrym pistoletem a nie zaprawkowym ¿eby nie by³o przek³amania i na blaszkach.
To co wybra³o spectro na pierwszej pozycji czyli merc 758 bez korekty nadawa³o siê do cieniowania, po korekcie mo¿na siê by³o ju¿ pokusiæ o kreskê i w obu przypadkach ziarno OK ale zdecydowanie najlepiej wysz³o KAD po korekcie spectro. Tu by³o idealnie na krechê bo bez korekty to te¿ raczej do cieniowania.
Na wiêcej próbowania zabrak³o czasu ale nie powiem smaka sobie narobi³em tyle ¿e to niestety dalej kosztowna przyjemno¶æ :/ Pytanie tylko czy to by³ przypadek czy tak sobie radzi z innymi kolorami? Na zdjêciach nie widaæ dobrze tego co na ¿ywo ale wrzucam na potwierdzenie.

20150603_200107.jpg
758 - na górze po korekcie, na dole przed korekt±
Plik cignito 76 raz(y) 398,59 KB

20150603_200157.jpg
MERC 758
Plik cignito 36 raz(y) 223,58 KB

20150603_200447.jpg
KAD - na górze przed korekt±, na dole po korekcie
Plik cignito 62 raz(y) 302,4 KB

20150603_200459.jpg
KAD
Plik cignito 31 raz(y) 212,8 KB

20150603_200546.jpg
KAD po korekcie przez spectro
Plik cignito 60 raz(y) 339,32 KB

 

GMC
Wysany: 2015-06-07, 07:28   
0
UP DOWN


Pomg: 4 razy
Posty: 384
Siekiera napisa/a:
zrobili¶my cztery próbki 758 z bazy, 758 z korekt± spectro, KAD z bazy i KAD z korekt± spectro


Mam lamerskie pytanie, o co chodzi z tymi próbkami z bazy? Jedne z bazy a drugie z czego?
 

Siekiera
Wysany: 2015-06-07, 12:56   
0
UP DOWN


Pomg: 10 razy
Posty: 988
Ha ha, faktycznie wysz³o dziwnie ale to przez wieloznaczno¶æ wyrazu baza. W tym przypadku nie chodzi³o mi o bazê lakiernicz± tylko o bazê danych :D czyli ¿e próbka by³a robiona z receptury która jest w programie kolorystycznym (bazie danych) a druga to by³a ta sama receptura ale korygowana przez spectro
 

Dementor
Wysany: 2015-06-07, 13:22   
0
UP DOWN


Posty: 364
Siekiera, i co to ten model co na filmie? https://www.youtube.com/watch?v=wOQBuMmhg_E
Ile kosztuje?
 

barkley3434
Wysany: 2015-06-07, 21:07   
0
UP DOWN

Pomg: 1 raz
Posty: 136
Takie samo jak w linku ma R-M i powiem szczerze bawi³em siê nim i wypad³o mega tylko cena ... - zastanawiam sie nad wziêciem . Nawet zaoferowali mi rozliczenie w obrocie .
 

Siekiera
Wysany: 2015-06-07, 22:06   
0
UP DOWN


Pomg: 10 razy
Posty: 988
Tak w Genaralu jest identyczne ale ma trochê inne menu. Na wy¶wietlaczu jest dwie ikonki a nie trzy i nie widzia³em tych wszystkich funkcji co na filmiku. Pewnie soft ograniczony jest do najpotrzebniejszych funkcji. W dzia³aniu jest bardzo szybkie bo ok 2 sekundy na pomiar a pomiarów standardowo czyli trzy a pó¼niej ³±czenie z komputerem i przeszukiwanie bazy danych to tak ok 40 sek do minuty w zale¿no¶ci czy siê opisuje pomiar czy nie. Dobrym bajerem s± te trzy diody które pokazuj± czy dobrze siê przy³o¿y³o czy nie. Wszystkie musz± ¶wieciæ przez ca³y pomiar. Jak siê poruszy czy ¼le przy³o¿y to miga i pomiar nieudany ale nie jest to takie trudne bo tam jest taka ruchoma uszczelka która ogranicza wp³yw lewego ¶wiat³a. W tym którym ja siê wcze¶niej bawi³em nie by³o czego¶ takiego a punkty przy³o¿enia by³y dwa. Teraz jak zobaczy³em jak dzia³a to spectro to wydaje mi siê ¿e wcze¶niej na DP mog³em nie¶wiadomie robiæ b³êdy przy pomiarze. Tutaj to nie przejdzie nawet na ³ukowych powierzchniach.

Co do ceny to ok 18 kpln netto ale jeszcze nie wiadomo jaka bêdzie ostatecznie bo spectro idzie z USA i jeszcze mog± dowaliæ c³o. Planuj± tak jak pisa³ barkley3434, ¿eby rozliczaæ obrotem tylko ¿e ma byæ leasing który sp³aca General jak s± obroty.
 

natium
Wysany: 2015-06-08, 00:44   
0
UP DOWN


Pomg: 4 razy
Posty: 323
My mamy rapit-matcha x5 i ¶miga zajebiscie duzo nam pomaga
 

trze¼wy inaczej
Wysany: 2015-06-09, 20:04   
0
UP DOWN


Pomg: 10 razy
Posty: 950
Mam to cudo u siebie. Na pierwszy ogieñ poszed³ Ford Probe z którym kole¶ obje¼dzi³ wszystkie okoliczne mieszalnie. Zrobi³em 0,1l i z kija wyszed³ idealnie ale nie mia³em czasu na natrysk.
Od jutra zaczynamy ciê¿kie testy tego sprzêtu bo zastanawiam siê nad jego kupnem.
Mo¿e kto¶ opisze wady takich urz±dzeñ?
 

Dementor
Wysany: 2015-06-09, 22:49   
0
UP DOWN


Posty: 364
trze¼wy inaczej napisa/a:
Mo¿e kto¶ opisze wady takich urz±dzeñ?


Tak sobie my¶lê ¿e najwiêksz± wad± dobrze dzia³aj±cego spectro jest rozleniwianie operatora a przez to utrata umiejêtno¶ci percepcji barw co w konsekwencji prowadzi do impotencji kolorystycznej ;P
 

barkley3434
Wysany: 2015-06-09, 22:56   
0
UP DOWN

Pomg: 1 raz
Posty: 136
Dementor napisa/a:
trze¼wy inaczej napisa/a:
Mo¿e kto¶ opisze wady takich urz±dzeñ?


Tak sobie my¶lê ¿e najwiêksz± wad± dobrze dzia³aj±cego spectro jest rozleniwianie operatora a przez to utrata umiejêtno¶ci percepcji barw co w konsekwencji prowadzi do impotencji kolorystycznej ;P


ZGADZAM SIE Z ÓW OPINI¡ W 100%
 

trze¼wy inaczej
Wysany: 2015-06-10, 09:26   
0
UP DOWN


Pomg: 10 razy
Posty: 950
Ja my¶lê o spectro pod k±tem przy¶pieszenia pracy. Dzi¶ od rana t³uczemy kolory z kategorii "cieniuj po³owê auta"i ogólnie jest ok. Niektóre kolory wychodz± naprawdê spoko, a kilka dobarwiali¶my rêcznie, ale te¿ bardziej jako kosmetyka ni¿ gruba korekta.
_________________
¯ycie jest zbyt krótkie ¿eby je¼dziæ Dieslem...
 

Siekiera
Wysany: 2015-06-10, 18:37   
0
UP DOWN


Pomg: 10 razy
Posty: 988
A ja tam móg³bym byæ ju¿ tym impotentem aby kasa siê zgadzala :D
 

No-limit
Wysany: 2015-06-11, 14:07   
0
UP DOWN


Pomg: 34 razy
Posty: 1179
trze¼wy inaczej,
Piszesz o Generalu?

[ Dodano: 2015-06-11, 14:13 ]
trze¼wy inaczej napisa/a:
Niektóre kolory wychodz± naprawdê spoko, a kilka dobarwiali¶my rêcznie, ale te¿ bardziej jako kosmetyka ni¿ gruba korekta.

Czyli na "krechê" odpada?Rozpoznaje grubo¶æ ziarna?
Robi³em dzi¶ 41V Mazda 3w.Po pewnych korektach kolorystycznych bazy, zast±pieniu ¿ywicy klarem i odjêciu ilo¶ciowym pigmentów w 3-ciej w./+ 80-22 do bazy i klaru/,
oda³o siê osi±gn±æ dobry k±t i zbli¿ony kolor na wprost /po dodaniu flopa i sporej ilo¶ci grubego ziarna 80-92/.Oryginalny efekt w APP nieosi±galny-musi byæ u¿yty ca³kowicie transparentny czerwony w klarze lub specjalny dobarwiony klar.
To taka ma³a dygresja ;)
 

trze¼wy inaczej
Wysany: 2015-06-11, 19:21   
0
UP DOWN


Pomg: 10 razy
Posty: 950
Dzi¶ rozmawia³em z dziewczynami jak im siê pracuje. Ogólnie jest nie¼le, ale per³y dobarwiaj±. Natomiast wyniki pracy urz±dzenia mo¿na porównaæ do wyników niezbyt do¶wiadczonego kolorysty. Czyli je¿eli kto¶ jest niewidomy, mo¿e wzi±æ dotacjê z pefronu na otworzenie dzia³alno¶ci gospodarczej i otworzyæ mieszalnie w oparciu o to spectro. I tak bêdzie robi³ lepsze lakiery ni¿ jego konkurencja na kiepskim systemie.
_________________
¯ycie jest zbyt krótkie ¿eby je¼dziæ Dieslem...
 

glover
Wysany: 2015-06-12, 13:28   
0
UP DOWN

Pomg: 7 razy
Posty: 303
Ciekawe czy teraz z tej nowej perspektywy unijnej na dofinansowania nie mo¿na by³oby tego sfinansowaæ? Teraz ma byæ kasa na innowacje wiêc jakby napisaæ odpowieni projekt ¿e siê chce dzia³alno¶æ uinnowacyjniæ to mo¿e... :roll:
 

Siekiera
Wysany: 2015-06-12, 14:29   
0
UP DOWN


Pomg: 10 razy
Posty: 988
Dobry pomys³ :spoko:
Pogadam w Generalu mo¿e zleciliby napisanie takiego projektu i udostêpniali chêtnym przecie¿ to w ich interesie.
 

Bombel
Wysany: 2015-06-13, 06:54   
0
UP DOWN

Pomg: 1 raz
Posty: 99
Z dotacj± na taki cel chyba nie bêdzie prosto ale mo¿e z CT3 mo¿na spróbowaæ

Cytat:
Cel Tematyczny 3Je¶li chodzi o drugi z najwa¿niejszych celów, przedsiêbiorstwa mog± liczyæ na pomoc rzêdu 5,3 mld euro. Taki kapita³ mo¿e zostaæ przeznaczony na zwiêkszenie atrakcyjno¶ci ma³ych i ¶rednich przedsiêbiorstw, jak i sektorów zwi±zanych z rynkiem rolnym, rybo³ówstwem oraz akwakultur±.Nastêpuj±ce rozwi±zanie bêdzie mo¿liwe do wykorzystania przez przedsiêbiorstwa zwi±zane m.in. z :- upowszechnianiem, dziêki wykorzystywaniu nowych pomys³ów czy pomaganiu nowym firmom, dzia³ania przedsiêbiorstw,

- wdra¿aniem modeli biznesowych, charakterystycznych dla ma³ych i ¶rednich przedsiêbiorstw,

- rozbudowaniem przedsiêbiorstwa, a co za tym idzie ulokowaniem na rynku nowych produktów,

- dokonywaniem inwestycji w nowatorskie maszyny czy sprzêt s³u¿±cy do produkcji,

- rozrostem inkubatorów przedsiêbiorczo¶ci.
 

trze¼wy inaczej
Wysany: 2015-06-14, 10:49   
0
UP DOWN


Pomg: 10 razy
Posty: 950
Minê³o ju¿ kilka klapek, wiêc mo¿na co¶ powiedzieæ o tym cudzie.
Kolory g³adkie praktycznie wchodz± na krechê. Sporadycznie trzeba podbarwiaæ. Srebrne per³y z czo³a na krechê a z k±ta lekko za ciemne, ale w ogólnym zostawieniu wychodz± zaskakuj±co dobrze. Zdarzy³a siê jedna wtopa gdzie wyszed³ inny kolor.
Ja mam to szczê¶cie, ¿e dysponuje dobrym zespo³em kolorystycznym, dlatego to urz±dzenie g³ównie u³atwia nam prace a nie ratuje ¿ycie. Jednak zastanawiam siê nad skasowaniem dwóch mieszalników i kupnem tego urz±dzenia bo korekta lakieru wyliczonego przez spectro i tak zajmuje mniej czasu ni¿ grzebanie w 5 kolorboxach.
Wziêcie w leasing takiego sprzêtu generuje ratê na poziomie 400z³ miesiêcznie, wiêc bior±c pod uwagê poprawê warunków pracy, nie jest to jaka¶ wygórowana kwota.
 

maykel
Wysany: 2015-06-14, 15:50   
0
UP DOWN

Posty: 35
trze¼wy inaczej napisa/a:
Minê³o ju¿ kilka klapek, wiêc mo¿na co¶ powiedzieæ o tym cudzie.
Kolory g³adkie praktycznie wchodz± na krechê. Sporadycznie trzeba podbarwiaæ. Srebrne per³y z czo³a na krechê a z k±ta lekko za ciemne, ale w ogólnym zostawieniu wychodz± zaskakuj±co dobrze. Zdarzy³a siê jedna wtopa gdzie wyszed³ inny kolor.
Ja mam to szczê¶cie, ¿e dysponuje dobrym zespo³em kolorystycznym, dlatego to urz±dzenie g³ównie u³atwia nam prace a nie ratuje ¿ycie. Jednak zastanawiam siê nad skasowaniem dwóch mieszalników i kupnem tego urz±dzenia bo korekta lakieru wyliczonego przez spectro i tak zajmuje mniej czasu ni¿ grzebanie w 5 kolorboxach.
Wziêcie w leasing takiego sprzêtu generuje ratê na poziomie 400z³ miesiêcznie, wiêc bior±c pod uwagê poprawê warunków pracy, nie jest to jaka¶ wygórowana kwota.


Jakie mieszalniki kasujesz ?
 

trze¼wy inaczej
Wysany: 2015-06-14, 22:35   
0
UP DOWN


Pomg: 10 razy
Posty: 950
Na pewno 4M bo pozosta³a trauma po Spectralu i nikt nie chce na nim zbytnio robiæ, mimo ¿e sporo lepszy. Drugi to MM ale tutaj siê zastanawiam, bo program MM obs³uguje spectro. Wiêc jednym urz±dzeniem mogê ogarn±æ 3 systemy. R-M, Genrock i MM.
_________________
¯ycie jest zbyt krótkie ¿eby je¼dziæ Dieslem...
 

Bombel
Wysany: 2015-06-15, 11:47   
0
UP DOWN

Pomg: 1 raz
Posty: 99
trze¼wy inaczej napisa/a:
Wiêc jednym urz±dzeniem mogê ogarn±æ 3 systemy. R-M, Genrock i MM.


Tego chyba nie da siê zrobiæ bo ka¿da firma ma swoje oprogramowanie.
 

trze¼wy inaczej
Wysany: 2015-06-18, 12:44   
0
UP DOWN


Pomg: 10 razy
Posty: 950
Chyba co¶ w tym jest. Program DeBeera nie widzi tego spectro a MM nie ma go w opcjach.
_________________
¯ycie jest zbyt krótkie ¿eby je¼dziæ Dieslem...
 

No-limit
Wysany: 2015-06-19, 14:48   
0
UP DOWN


Pomg: 34 razy
Posty: 1179
Spectro widzi tylko wprowadzone kolory i pigmenty danego producenta.
Podam dla przyk³adu jak wprowadziæ zapisaæ rec. w³asn± w Cromax:
-trzeba otworzyæ w programie kolorystycznym recepturê w³asn±,
-dokonaæ z fiszki-w³asnego natrysku odczytu spectro/funkcja odczyt/ i wybraæ,podpi±æ do niego recepturê w³asn±.
Teraz dopiero receptura bêdzie dostepna poprzez odczyt spectro,a nawet podgl±d koloru.
 

trze¼wy inaczej
Wysany: 2015-06-23, 21:10   
0
UP DOWN


Pomg: 10 razy
Posty: 950
Odda³em ju¿ to cudo. Moje odczucia s± dosyæ pozytywne. Czekam na ofertê od dystrybutora. Sprzêt nie zast±pi dobrego kolorysty, ale znacznie przy¶piesza pracê.
Mo¿na pokusiæ siê o ma³e porównanie, gdzie receptury opracowane przez spectro w genrocku, pasuj± lepiej do klapek ni¿ to co na fiszce do tego co w kubku, w spectralu.
_________________
¯ycie jest zbyt krótkie ¿eby je¼dziæ Dieslem...
 

LAKIEROWANKO Strona Gwna » LAKIERNICTWO SAMOCHODOWE » Systemy mieszalnikowe

Odpowiedz do tematu  
Nie moesz pisa nowych tematw
Nie moesz odpowiada w tematach
Nie moesz zmienia swoich postw
Nie moesz usuwa swoich postw
Nie moesz gosowa w ankietach
Nie moesz zacza plikw na tym forum
Moesz ciga zaczniki na tym forum
Skocz do: 

Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group