Szukaj FAQ AlbumAutor Wiadomo
glover
Wysany: 2015-04-10, 10:04   Debeer (Valspar) - utajona podwy¿ka?
0
UP DOWN

Pomg: 7 razy
Posty: 303
Mia³em wczoraj ciekaw± rozmowê ze znajomym który te¿ prowadzi mieszalniê, który bardzo ¼le siê wypowiada³ o ostatnich zmianach w Debeerze a na forum cisza nikt s³owa nie pisn±³ :roll:
Mówi³ ¿e tak teraz Debeer zrobi³ ¿e niektóre pigmenty przesz³y w cenniku z ni¿szej grupy cenowej do wy¿szej czyli automatycznie podwy¿ka jest du¿o wiêksza ni¿ oficjalne 3%. Najgorsze w tym to ¿e teraz jedno ziarno zrobili w cenie per³y i tak pozmieniali receptury aby w³a¶nie to drogie ziarno wchodzi³o do wiêkszo¶ci receptur :shock:
Dla mnie to bardzo ciekawa praktyka aby niepostrze¿enie wprowadziæ podwy¿kê cen a nó¿ wiêkszo¶æ siê nie zorientuje i bêdzie wsio OK. Pytanie czy kto¶ sobie zada³ trud i np. na podstawie 30 najpopularniejszych kolorów policzy³ jaka w rzeczywisto¶ci jest podwy¿ka. To jest proste do zrobienia i ciekawe jakie by³y by wyniki? Wcale nie zdziwi³bym siê gdyby oscylowa³o to w okolicach 15-20%
 

Dementor
Wysany: 2015-04-10, 12:21   
0
UP DOWN


Posty: 364
Ha, ha takie dwie konkluzje na szybko mi siê nasuwaj±
1. Upad³ wizerunek Debeera jako firmy która robi podwy¿ki rzadko i ma³e
2. Wszyscy dotychczasowi u¿ytkownicy tego mieszalnika robi± zrzutkê na te spektrometry co to Debeer rozdaje teraz za free nowym klientom ^^

Tak trzymaæ :spoko:
 

glover
Wysany: 2015-04-10, 13:10   
0
UP DOWN

Pomg: 7 razy
Posty: 303
Dementor napisa/a:
Wszyscy dotychczasowi u¿ytkownicy tego mieszalnika robi± zrzutkê na te spektrometry co to Debeer rozdaje teraz za free nowym klientom ^^


Trafne spostrze¿enie :D
 

lakierok 
Wysany: 2015-04-10, 13:45   
0
UP DOWN

Pomg: 9 razy
Posty: 423
Skd: Okolice
Napisz o jaki pigment chodzi ?
_________________
Mieszalnia Lakierów

Frostt.pl
 

trze¼wy inaczej
Wysany: 2015-04-10, 15:38   
0
UP DOWN


Pomg: 10 razy
Posty: 950
Ja przeliczy³em, ¿e miêdzy APP a DeBeerem mam 30% ró¿nicy, dlatego prawdopodobnie wracam do APP. Za tydzieñ wychodzi Profix Carbon i mo¿e bêdzie jeszcze taniej.
_________________
¯ycie jest zbyt krótkie ¿eby je¼dziæ Dieslem...
 

lakierok 
Wysany: 2015-04-10, 16:09   
0
UP DOWN

Pomg: 9 razy
Posty: 423
Skd: Okolice
Dwa srebra posz³y w cenne per³y , a srebra podobno podstawowe ?
_________________
Mieszalnia Lakierów

Frostt.pl
 

Siekiera
Wysany: 2015-04-10, 23:22   
0
UP DOWN


Pomg: 10 razy
Posty: 988
To co zrobili to z lekka strza³ w stopê ale nie oni pierwsi wpadli na taki genialny pomys³ jak tylnymi drzwiami wprowadzaæ podwy¿kê. Kiedy¶ DP zrobi³ podobnie a teraz wszyscy widz± jak siê koñcz±.
 

trze¼wy inaczej
Wysany: 2015-04-10, 23:32   
0
UP DOWN


Pomg: 10 razy
Posty: 950
Ja tam przesta³em siê przywi±zywaæ do konkretnych brandów. Mam swoje ramy i wagê. Nie pasowa³a mi kolorystyka w wynalazku, zast±pi³em go 4M. Nie pasuje mi cena na DeBeera, wracam do APP ewentualnie wezmê Carbona jak oka¿e siê tañszy. Generalnie rynek systemów ¶rednich jest tak nasycony to¿samymi systemami w ró¿nych etykietach, ¿e przej¶cie z jednego systemu na drugi, nie powoduje ¿adnych strat.
30% miêdzy APP a Valsparem mnie przekonuje. Nie wiem jak Was...
_________________
¯ycie jest zbyt krótkie ¿eby je¼dziæ Dieslem...
 

lakierok 
Wysany: 2015-04-11, 08:36   
0
UP DOWN

Pomg: 9 razy
Posty: 423
Skd: Okolice
Dobrze ze jeszcze nie zamówi³em Debeera i chyba dam sobie spokój, bo jak tak co roku bêd± zamieniali to w koñcu bêdzie dro¿szy system od Autocoloru z którego jestem zadowolony . :spoko:
_________________
Mieszalnia Lakierów

Frostt.pl
 

trze¼wy inaczej
Wysany: 2015-04-11, 11:15   
0
UP DOWN


Pomg: 10 razy
Posty: 950
Poczekaj na Carbona. Tydzieñ Cie nie zbawi.
_________________
¯ycie jest zbyt krótkie ¿eby je¼dziæ Dieslem...
 

fawinyl
Wysany: 2015-04-13, 08:41   
0
UP DOWN

Posty: 48
Skd: Drawsko Pomorskie
O których srebrach jest mowa???
_________________

 

glover
Wysany: 2015-04-13, 08:56   
0
UP DOWN

Pomg: 7 razy
Posty: 303
Znajomy rzuci³ numery a ¿e ja nie mam Debeera to nie zapamiêta³em ale to chyba nie problem sprawdziæ w cenniku (jak kto¶ ma), tyle ¿e nie wiem kiedy by³a ta podwy¿ka bo mo¿e jest tak ¿e u dystrybutorów jeszcze stare ceny s±. A w Debeerze aktualizacje ¶ci±ga siê samu z netu czy dystrybutorzy wgrywaj±, bo mo¿e jeszcze taka cisza bo temat ¶wie¿y i ludzie jeszcze nie za³apali o co chodzi?
 

GMC
Wysany: 2015-04-13, 09:38   
0
UP DOWN


Pomg: 4 razy
Posty: 384
Telefon do importera i w±tpliwo¶ci rozwiane. Jak siê ma ich mieszalnik to musz± podaæ nowy cennik nawet jak kto¶ kupuje u dystrybutora, ³aski nie robi±.
 

trze¼wy inaczej
Wysany: 2015-04-13, 17:06   
0
UP DOWN


Pomg: 10 razy
Posty: 950
Profix Carbon ma byæ systemem ¿ywicznym, a wiêc dupa. To nie DeBeer, wiêc muszê dzwoniæ do APP.
_________________
¯ycie jest zbyt krótkie ¿eby je¼dziæ Dieslem...
 

ZIKKI
Wysany: 2015-04-13, 22:22   
0
UP DOWN

Posty: 14
Kar-bon nie jest systemem ¿ywicznym. Jest to taki sam system jak ma APP, tylko ¿e rozcieñczony 2:1
 

trze¼wy inaczej
Wysany: 2015-04-13, 23:43   
0
UP DOWN


Pomg: 10 razy
Posty: 950
Dzwoni³em do handlowca Profixa i powiedzia³, ¿e to system ¿ywiczny.
_________________
¯ycie jest zbyt krótkie ¿eby je¼dziæ Dieslem...
 

Dementor
Wysany: 2015-04-14, 20:16   
0
UP DOWN


Posty: 364
Jest ju¿ informacja o KAR-BON-ie. W karcie technicznej jest rozpiska komponentów i jest jaka¶ ¿ywica.

http://www.multichem.pl/pl/Kar-Bon

[ Dodano: 2015-04-14, 20:42 ]
I jest ju¿ strona dedykowana temu systemu ;)
http://kar-bon.eu/index.php?lang=pl

I wiecie co, pe³en szacun dla operatywno¶ci tej firmy bo w czasie kiedy Novol nie mo¿e uporaæ siê z pierwszym systemem, Profix zrobi³ ju¿ trzeci a gdzie tu porównywaæ potencja³ ma³ego Profixa z gigantem jakim jest Novol :roll:


[ Dodano: 2015-04-14, 20:52 ]
Poniewa¿ nie mogê ju¿ zedytowaæ to proszê moderatora aby usun±³ te linki powy¿ej bo chcia³em daæ obraz ze street view ale mi co¶ nie wysz³o. Teraz powinno siê udaæ:


Próbowa³em te linki ogarn±æ ale nic z tego nie wysz³o. Musisz innym sposobem wstawiæ te zdjêcia. Cruel
Uda³o siê, wiêc wstawiam ponownie to co zalinkowa³e¶. Cruel

Profix:
https://goo.gl/maps/swirN

Novol:
https://goo.gl/maps/1tZbR
 

popx
Wysany: 2015-04-23, 16:45   
0
UP DOWN

Posty: 42
Ten caly Karbon to w srodku co w koncu dokladnie jest Palinal czy Deber ?
 

LAKIEROWANKO Strona Gwna » LAKIERNICTWO SAMOCHODOWE » Systemy mieszalnikowe

Odpowiedz do tematu  
Nie moesz pisa nowych tematw
Nie moesz odpowiada w tematach
Nie moesz zmienia swoich postw
Nie moesz usuwa swoich postw
Nie moesz gosowa w ankietach
Nie moesz zacza plikw na tym forum
Moesz ciga zaczniki na tym forum
Skocz do: 

Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group