Szukaj FAQ AlbumAutor Wiadomo
xdeman
Wysany: 2014-10-21, 21:02   DuPont VS RM. Co wybraæ ?
0
UP DOWN

Posty: 3
Witam . Panowie mam dylemat w kwestii wyboru systemu mieszalniczego . Co wy polecacie ? Które bazy lepiej kryj± ? Jak z pasowalno¶ci± ? Który system jest ³atwiejszy do korygowania ? Ze strony którego producenta mo¿na oczekiwaæ lepszego "assistance" w razie problemów ?
Jestem zainteresowany tylko i wy³±cznie tymi dwoma systemami ;) Pozdrawiam
 

Siekiera
Wysany: 2014-10-21, 21:08   
0
UP DOWN


Pomg: 10 razy
Posty: 988
No to lepiej trafiæ nie mog³e¶ ^^
Sekta kontra problemy i niepewno¶æ. Trudny wybór :/
 

barkley3434
Wysany: 2014-10-22, 13:23   
0
UP DOWN

Pomg: 1 raz
Posty: 136
MOGÊ SIE WYPOWIEDZIEÆ NA TEMAT R-M . PASOWALNO¦Æ BARDZO DOBRA NIEMCY WCHODZ¡ NA KRECHÊ . jE¦LI CO¦ NIE PASUJÊ TO BIERZESZ 20 FISZEK DO PRZODU LUB DO TY£U ZAWSZE CO¦ WYBIERZESZ . JESZCZE DOBRZE BY WYRWAÆ OD CSV COLORMASTER 1.2.3 TO NAPEWNO CO¦ PODPASUJESZ. OBECNIE WSTAWIAJ¡ TYLKO 3 I 4 COLORMASTER. POZA TYM DU¯E I WYRA¬NE FISZKI S¡. CO DO DP NIE WYPOWIADAM SIE ALE MOGÊ TYLKO NAPOMNIEÆ ZE MAM SPIEC HECKERA A TO TA SAMA GRUPA I TEN SAM COLORBOX. PASOWALNO¦Æ OK ALE MOIM ZDANIEM MA JEDN¡ DU¯¡ WADÊ - MA£E FISZKI KTÓRE CZÊSTO SIE ZWIJAJ¡ A POTEM PRZY PRZYK£ADANIU DO ELEMENTU £AMI¡ SIÊ PRZY TAK MA£EJ FISZCE CIʯKO ZOBACZYÆ W JAKIM KIERUNKU FISZKA IDZIE POD K¡TEM .
 

trze¼wy inaczej
Wysany: 2014-10-22, 13:38   
0
UP DOWN


Pomg: 10 razy
Posty: 950
Bierz R-M. Mój klient ma DuPonta i parê razy porównywalismy kolory. R-M wypad³ zdecydowanie lepiej. Poza tym, w ChinaDuPont coraz bardziej rozje¿d¿aj± sie receptury.
Pogrzeb na niemieckich aukcjach i kup kolorbox, dokup sobie rame, rozejrzyj siê za pigmentami i produkuj kolory w cenie segmentu ¶redniego. Omijaj CSV je¿eli mo¿esz. Ró¿nica miêdzy CSV a moim ¼ród³em zaopatrzenia siêga nawet 600z³ brutto na jednym du¿ym pigmencie. W skali miesi±ca mam wyp³ate dla jednego pracownika gratis, tylko na tym, ¿e nie musze kupowaæ w CSV. Ewentualnie, zamiast DP mo¿esz zainteresowac siê Genrockiem. jest tañszy i na pewno stabilniejszy od DP.
_________________
¯ycie jest zbyt krótkie ¿eby je¼dziæ Dieslem...
 

xdeman
Wysany: 2014-10-23, 07:15   
0
UP DOWN

Posty: 3
Dziêkujê bardzo za tre¶ciwe odpowiedzi Panowie . Wybór ju¿ raczej jest prosty stawiam R-Ma. Nie chcê od pocz±tku kombinowaæ , wstawiê ca³a szafê z nowym kolorboxem i zacznê kombinowaæ jak nauczê siê pracowaæ na nim . Mam jeszcze pytanie , jak macie rozwi±zane o¶wietlanie przy wadze ? Dobieranie do ¶wietlówek to pora¿ka (ostatni czas tak pracowa³em) . My¶la³em o halogenie LED, a mo¿e jest jeszcze jakie¶ inne tanie ¼ród³o ¶wiat³a ? Ostatnimi czasy przy doborze per³y wspomaga³em siê latarka :sciana:
 

trze¼wy inaczej
Wysany: 2014-10-23, 08:51   
-1
UP DOWN


Pomg: 10 razy
Posty: 950
najlepsze ¼ród³o ¶wiat³a, to s³oñce. ¯adne sztuczne o¶wietlenie nie ma takiej d³ugo¶ci fali , jak ¶wiat³o s³oneczne. Ju¿ lepsza zwyk³a 100W ¿arówka ni¿ Led!
_________________
¯ycie jest zbyt krótkie ¿eby je¼dziæ Dieslem...
 

barkley3434
Wysany: 2014-10-23, 12:14   
0
UP DOWN

Pomg: 1 raz
Posty: 136
LAMPA ¦WIAT£A DZIENNEGO Z 3M. WIEM ZE KOSZTUJE ALE JA BEZ NIEJ TERAZ PRACY SOBIE NIE WYOBRA¯AM . TERAZ JESZCZE W TYM OKRESIE JESIENNO ZIMOWYM GDZIE SZARO¦Æ DNIA TO CODZIENNO¦Æ PRZYDAJE SIE .
 

xdeman
Wysany: 2014-10-23, 19:32   
0
UP DOWN

Posty: 3
Barkley spoko , ale poki co nie mam wolnych 2 tysi ... :( Muszê zrobiæ jakie¶ sensowne o¶wietlenie bo póki co bêdzie raczej szaro i ponuro , poza tym mój lokal jest w zacienionym miejscu i ¶wiat³a s³onecznego tu jak na lekarstwo .
 

sawmaster 
Wysany: 2016-08-25, 08:10   
0
UP DOWN

Posty: 563
Skd: Bia³ystok
baza RM ostatnio pogorszy³a siê w kryciu, kto¶ co¶ wie na ten temat? i jeszcze sprawa z pokazywanie siê obrze¿y na bazie od podk³adu( sam nie wiem bo wcze¶niej tego nie by³o)
 

Siekiera
Wysany: 2016-08-25, 08:51   
0
UP DOWN


Pomg: 10 razy
Posty: 988
A rozcieñczalnik masz firmowy czy no name? Obrze¿a to sk³adowa ilo¶ci rozcieñczalnika w bazie i jego jako¶ci, grubo¶ci nak³adanej bazy czyli s³abiej kryj±ca bardziej na to wp³ywa i jako¶ci u¿ytego podk³adu. Nawet powszechnie uchodz±ce za dobre podk³ady nie radz± sobie z wnikaniem w nie rozcieñczalnika w cienkiej warstwie (na rozszlifowaniu). Dlatego ja bym szuka³ problemu w podk³adzie i rozcieñczalniku a nie w bazie ;)
 

sawmaster 
Wysany: 2016-08-25, 13:15   
0
UP DOWN

Posty: 563
Skd: Bia³ystok
rozcieñczalnik oryginalny, podk³ad roberlo, tylko to ¿e ma te¿ funkcjê mokro na mokro
a krycie pogorszy³o siê w rm ?czy mój sprzedawca u¿ywa zamienników ¿ywicy itp
 

LAKIEROWANKO Strona Gwna » LAKIERNICTWO SAMOCHODOWE » Systemy mieszalnikowe

Odpowiedz do tematu  
Nie moesz pisa nowych tematw
Nie moesz odpowiada w tematach
Nie moesz zmienia swoich postw
Nie moesz usuwa swoich postw
Nie moesz gosowa w ankietach
Nie moesz zacza plikw na tym forum
Moesz ciga zaczniki na tym forum
Skocz do: 

Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group