Szukaj FAQ AlbumAutor Wiadomo
CarColorSystem
Wysany: 2014-07-25, 21:19   Poprawiony system Profix blue line
0
UP DOWN

Posty: 6
Witam wszystkich. Ma kto¶ jakie¶ informacje o poprawionym systemie Profixa? My¶le by go wstawiæ do mieszalni jako cos taniego obok Autocoloru. W tym momencie Profix zrobi³ bardzo fajne waruñki finansowe na zakup by wypromowaæ poprawiony system, i mam teraz my¶lenice czy jest sens pchaæ sie w niego.
 

Bombel
Wysany: 2014-07-25, 21:39   
0
UP DOWN

Pomg: 1 raz
Posty: 99
Zapro¶ ich do siebie tym busem na którym maj± mieszalniki niech zrobi± ci kolory z klatek które s±do rroboty i bêdziesz wiedzia³.
 

barkley3434
Wysany: 2014-07-25, 21:49   
0
UP DOWN

Pomg: 1 raz
Posty: 136
hm... byli u mnie busem na pokazie systemu . Powiem krycie poprawione chocia¿ czerwony ly3d pokry³ na 4 razy . Mieszanka 1:1 fajnie cenowo wypada , maj± taki myk ¿e mo¿na te¿ zrobiæ 2:1 . Program przejrzysty fiszki chromatycznie u³o¿one ( w colorboxie Profixa) . Drugim mykiem jest to ¿e dokumentacja Lesonala , Dyny pasuje do niego i nawet w programie odzwierciedla po³o¿enie danej fiszki w colorboxie Akzo . Ma³o tego porównywali¶my pigmenty i maj± identyczny kolor co w Lesonalu i tyle samo jest ich na szafie. Profix ma opcjê wstawienia mieszalnika na 3 miesi±ce na próbê i po tym czasie podj±æ decyzjê zostaje alb wyje¿dza i ja z takiej opcji skorzysta³em - na dniach zjedzie.
 

trze¼wy inaczej
Wysany: 2014-07-25, 21:53   
0
UP DOWN


Pomg: 10 razy
Posty: 950
System jest lepszy od starego Profixa a cenowo nadal atrakcyjny. Gdybym dzisiaj mia³ kupiæ mieszalnik, to ze s³abszych kolorystycznie systemów wybra³bym Profixa.
Barkley, zostawiasz profixa? czy oddajesz?
Skoro kupili system od Lesonala, to znaczy, ¿e Profix zaczyna my¶leæ. Dot±d mimo dobrych produktów, jako¶ nie mogli siê przebiæ.
  
 

CarColorSystem
Wysany: 2014-07-25, 22:07   
0
UP DOWN

Posty: 6
LY3D w samym programie mruga na czerwono ¿e s³abo kryje:)
 

trze¼wy inaczej
Wysany: 2014-07-25, 22:09   
0
UP DOWN


Pomg: 10 razy
Posty: 950
CarColorSystem napisa/a:
LY3D w samym programie mruga na czerwono ¿e s³abo kryje:)

On wszêdzie s³abo kryje. W DeBeerze jest czerwone t³o pod ten kolor.
 

POLYKAR.PL
[Usunity]
Wysany: 2014-07-25, 22:31   

trze¼wy inaczej napisa/a:
On wszêdzie s³abo kryje.


nie wszêdzie
 

Siekiera
Wysany: 2014-07-25, 22:42   
0
UP DOWN


Pomg: 10 razy
Posty: 988
AKZO zrobi³o niez³y biznes. Sprzedalo star± dyne Profixowi a sobie zamieni³o starym lesonalem dyne i dalej sprzedaje j± taniej ni¿ Profix swój nowy poprawiony system :D
 

POLYKAR.PL
[Usunity]
Wysany: 2014-07-26, 00:22   

My¶lê, ze jeste¶ w posiadaniu odpowiednich dowodów na poparcie tej tezy ... a raczej pewny tego jestem, bo inaczej nie pisa³by¶ czego¶ takiego :) . Ale mo¿e lepiej, tak dla pewno¶ci, zwróci³by¶ siê do wymienionych firm aby potwierdzi³y te wiadomo¶ci - tak by³oby ¶wietnie. I mieliby¶my pewno¶æ, ¿e to co piszesz to prawda.
 

Siekiera
Wysany: 2014-07-26, 01:09   
0
UP DOWN


Pomg: 10 razy
Posty: 988
Przecie¿ wiadomo ¿e siê nikt nie przyzna a to nie moja hipoteza tylko jednego z dystrybutorów AKZO z Mazowsza.
 

barkley3434
Wysany: 2014-07-26, 06:07   
0
UP DOWN

Pomg: 1 raz
Posty: 136
Barkley, zostawiasz profixa? czy oddajesz?

Biorê go na próbê bo nic to nie kosztujê a po 3 miesi±cach mogê podj±æ decyzjê tak lub nie .

[ Dodano: 2014-07-26, 06:19 ]
Z tego co wiem to Akzo nic nikomu nie sprzeda³o bo nawet bior±æ pod uwagê to ¿e oba systemy sa inne . Profix 1:1 a lesonal 2:1. itp. Otó¿ pewne osoby odpowiedzialne za k... zmieni³y barwy i tak powsta³a kopia Lesonala . Akzo chyba co¶ zwêszy³o bo wstawiaj± Dyne i Lesonala za ¶mieszne pieni±dze. Powiem wam jeszcze jeden ma³y dowcip - wiecie kogo ( jaka szafê) maj± za najwiêkszego rywala na obecn± chwile - 4M ^^
 

CarColorSystem
Wysany: 2014-07-26, 07:44   
0
UP DOWN

Posty: 6
Barkley a ile ci powiedzieli za komplet baza plus akryl ??
 

trze¼wy inaczej
Wysany: 2014-07-26, 08:44   
0
UP DOWN


Pomg: 10 razy
Posty: 950
POLYKAR.PL napisa/a:
trze¼wy inaczej napisa/a:
On wszêdzie s³abo kryje.


nie wszêdzie

Chodzi mi o tañsze systemy.
 

lukas
Wysany: 2014-07-26, 09:39   
0
UP DOWN


Pomg: 5 razy
Posty: 339
barkley3434 napisa/a:
bo nawet bior±æ pod uwagê to ¿e oba systemy sa inne . Profix 1:1 a lesonal 2:1. itp.


Nie widzia³em nowego Profixa ale czysto teoretycznie, ró¿nica w proporcji mieszania z rozcieñczalnikiem to nie jest ró¿nica. To tylko inne przeliczenie komponentów - matematyka i jeszcze kilka zabiegów.
 

rysiu126
Wysany: 2014-08-05, 20:56   
0
UP DOWN

Posty: 5
ja pracowa³em na profixie bluline niektóre kolory pasuj± ³adnie ale mia³em stary kolorbox i robi³o sie kilka próbek odcieni ¿eby trafiæ no i z czarnymi by³ problem teraz mam do dyspozycji mieszalnik 4m jest ³atwiejszy ale dro¿szy bo ¶rednio per³a /metalik 150z³ /L

[ Dodano: 2014-08-05, 20:59 ]
A kto¶ u¿ywa profixa z tym nowym kolor boxem?
 

trze¼wy inaczej
Wysany: 2014-08-05, 21:04   
0
UP DOWN


Pomg: 10 razy
Posty: 950
Nie wiem czy pracujesz na 4M z w³asnej woli czy musisz, ale za tê cenê mo¿na bez trudu znale¼æ lepsz± kolorystykê i pasowalno¶æ.
 

kalbi 
Wysany: 2014-08-05, 21:36   
0
UP DOWN

Pomg: 32 razy
Posty: 1684
Skd: Warszawa
4M to jakie¶ nieporozumienie - ostatnio dorobi³em sobie kolor na Pandê 612 ( a mówiê w ramach oszczêdno¶ci) to krycia by³o ZERO!! musia³em dorobiæ 2x tyle bazy. Na zderzak, b³otnik i cieniowanie drzwi posz³o mi oko³o 0,4, gdzie w R-M-ie oko³o 0,25 - i ja siê pytam GDZIE TU OSZCZÊDNO¦Æ :shock:
_________________

 
 

trze¼wy inaczej
Wysany: 2014-08-06, 00:38   
0
UP DOWN


Pomg: 10 razy
Posty: 950
S³uchaj, czêsto nieuczciwe mieszalnie be³taj± lakiery ¿ywic±. Przy wiêkszo¶ci kolorów, praktycznie tego nie widaæ, ale jak trafi siê z natury ciê¿ki kolor a kolorysta o tym nie wie, to zdarzaj± siê takie niespodzianki. Krycie jest tam na ¶rednim poziomie. Nie ma jakiej¶ lipy. Ale jak wszêdzie, zdarzaj± siê problemy.
 

grzechoo2008 
Wysany: 2014-08-06, 09:42   
0
UP DOWN

Pomg: 4 razy
Posty: 377
Skd: kuj-pom
kalbi napisa/a:
4M to jakie¶ nieporozumienie...

Od dwóch miesiêcy mam okazjê korzystaæ z tego mieszalnika (bo mam go kilka kroków o siebie) i mam nieco odmienne zdanie. Porównuj±c do Profixa- czy to Blue Line czy starego - system jest o niebo lepszy a cenowo zbli¿ony, je¶li jednak porównaæ go do np. RM ,z którego te¿ mam okazjê korzystaæ to ju¿ ty³ka nie urywa.
Jest te¿ pewnie ta jak napisa³ trze¼wy inaczej, ¿e w tej cenie mo¿na znale¼æ lepsze systemy ale odnosz±c siê do posta rysiu126, zgadzam siê, ¿e 4M wypada lepiej ni¿ Profix.
Podejrzewam wiêc kalbi, ¿e dosta³e¶ niestety niemi³± niespodziankê z mieszalni.
 
 

lakierok 
Wysany: 2014-08-06, 14:56   
0
UP DOWN

Pomg: 9 razy
Posty: 423
Skd: Okolice
grzechoo2008 napisa/a:
kalbi napisa/a:
4M to jakie¶ nieporozumienie...

Od dwóch miesiêcy mam okazjê korzystaæ z tego mieszalnika (bo mam go kilka kroków o siebie) i mam nieco odmienne zdanie. Porównuj±c do Profixa- czy to Blue Line czy starego - system jest o niebo lepszy a cenowo zbli¿ony, je¶li jednak porównaæ go do np. RM ,z którego te¿ mam okazjê korzystaæ to ju¿ ty³ka nie urywa.
Jest te¿ pewnie ta jak napisa³ trze¼wy inaczej, ¿e w tej cenie mo¿na znale¼æ lepsze systemy ale odnosz±c siê do posta rysiu126, zgadzam siê, ¿e 4M wypada lepiej ni¿ Profix.
Podejrzewam wiêc kalbi, ¿e dosta³e¶ niestety niemi³± niespodziankê z mieszalni.


Kalbi sam sobie miesza wiêc wie co pisze , ma system u siebie.
 

LAKIEROWANKO Strona Gwna » LAKIERNICTWO SAMOCHODOWE » Systemy mieszalnikowe

Odpowiedz do tematu  
Nie moesz pisa nowych tematw
Nie moesz odpowiada w tematach
Nie moesz zmienia swoich postw
Nie moesz usuwa swoich postw
Nie moesz gosowa w ankietach
Nie moesz zacza plikw na tym forum
Moesz ciga zaczniki na tym forum
Skocz do: 

Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group