Szukaj FAQ AlbumPrzesunity przez: Robertlodz09 2014-06-26, 00:05
Autor Wiadomo
Mariko12 
Wysany: 2014-06-24, 23:08   Kolor
0
UP DOWN
My¶libórz


Pomg: 1 raz
Posty: 342
Skd: Zachodniopomorskie
Cze¶æ
Ch³opaki mo¿ecie podpowiedzieæ dok³adniej jaki to jest odcieñ tego koloru ?? Bardzo mi siê spodoba³ i swoje felgi ¿ukowskie tak pomalujê :P

http://olx.pl/oferta/felg...html#27166410b8
_________________
My¶liborz gór± !!
 

YAMAHER
Wysany: 2014-06-25, 11:03   
0
UP DOWN


Pomg: 7 razy
Posty: 1975
Chyba brazowy z duza iloscia zo³tego moze ;D ?? Kolor paskudny swoja droga ;D
 

Mariko12 
Wysany: 2014-06-25, 13:34   
0
UP DOWN
My¶libórz


Pomg: 1 raz
Posty: 342
Skd: Zachodniopomorskie
zale¿y kto co lubi, mi akurat sie podoba kolorek, ale jeste¶ pewien co do swojej wypowiedzi ??
_________________
My¶liborz gór± !!
 

YAMAHER
Wysany: 2014-06-25, 22:53   
0
UP DOWN


Pomg: 7 razy
Posty: 1975
Nie bo nie jestem kolorysta :-) zawie¼ dobre foto do mieszalni i cos dobiora. Meczysz sie zamiast juz zadzia³aæ :-)
 

Robertlodz09 
Wysany: 2014-06-25, 23:59   
0
UP DOWN


Pomg: 61 razy
Posty: 3388
Skd: £ód¿
Mariko12 napisa/a:
Bardzo mi siê spodoba³ i swoje felgi ¿ukowskie tak pomalujê

To jest w³a¶nie kolor jaki by³ stosowany fabrycznie na produktach FSC tj. ¯ukach
musisz poszukaæ w palecie kolorów Autorenolak to jest taka "kawa z mlekiem"
 

Mariko12 
Wysany: 2014-06-26, 16:19   
0
UP DOWN
My¶libórz


Pomg: 1 raz
Posty: 342
Skd: Zachodniopomorskie
Dziêki, Robert
A wiesz gdzie mo¿na znale¼æ tak± paletê ?? Bo z tego co wiem to teraz s± tylko oznaczenia
_________________
My¶liborz gór± !!
 

Pogromca mitów
Wysany: 2014-06-26, 23:10   
0
UP DOWN

Posty: 89
Jed¼ do pierwszej lepszej mieszalni lakierów.
 

Robertlodz09 
Wysany: 2014-06-27, 06:05   
0
UP DOWN


Pomg: 61 razy
Posty: 3388
Skd: £ód¿
Pogromca mitów napisa/a:
Jed¼ do pierwszej lepszej mieszalni lakierów.

Autorenolak maj± jeszcze w sprzeda¿y w mieszalniach kolego Pogromco .... ?

Mariko12 napisa/a:
A wiesz gdzie mo¿na znale¼æ tak± paletê ?

Takie polakierowane wzorniki widzia³em w marketach budowlanych
Kiedy¶ te lakiery produkowa³ Polifarb Cieszyn i W³oc³awek
i paleta kolorów odpowiada³a wszystkim lakierom jakie by³y nak³adane na nasze krajowe wyroby motoryzacyjne
Obecnie jednak chyba gama kolorów zosta³a ograniczona ...
  
 

Robertlodz09 
Wysany: 2014-06-27, 06:15   
0
UP DOWN


Pomg: 61 razy
Posty: 3388
Skd: £ód¿
Mariko12 napisa/a:
z tego co wiem to teraz s± tylko oznaczenia

Poprzednio te¿ by³y .... ich oznaczenia odpowiada³y konkretnym kolorom
Z liter± F np. F 224 to by³y kolory dla "maluchów" 126p
a z liter± L np. L46 to kolory z FSO czyli Fiat 125p i Polonez
a czarny kolor 601 F to kolorek z naszego Fiata CC ;)

Tylko teraz to wszystko mo¿e byæ pozmieniane poniewa¿ te lakiery s± ju¿ dedykowane
tylko do metalu na zewn±trz i wewn±trz .... a nie do renowacji pow³ok na pojazdach samochodowych :tak:
  
 

Robertlodz09 
Wysany: 2014-06-27, 07:37   
0
UP DOWN


Pomg: 61 razy
Posty: 3388
Skd: £ód¿
Tutaj masz ca³± paletê obecnie produkowanych przez Nobiles W³oc³awek
kolorów tej emalii Autorenolak
http://www.ekosklad.pl/nobiles-autorenolak-p-25546
 

Pogromca mitów
Wysany: 2014-06-27, 20:24   
0
UP DOWN

Posty: 89
Robertlodz09 napisa/a:
Autorenolak maj± jeszcze w sprzeda¿y w mieszalniach kolego Pogromco .... ?

Pyta³ o kolor a nie rodzaj farby, st±d taka propozycja.
 

KK 
Wysany: 2014-06-27, 22:23   
0
UP DOWN


Pomg: 23 razy
Posty: 3347
Kolega Tofik ma chyba autorenolaki, nie wiem czy wszystkie, ale na felgi i tym podobne ma. Zapytaj go. Mia³em co nieco od niego i wszystko by³o w porz±dku.
_________________

 
 

Robertlodz09 
Wysany: 2014-06-27, 23:10   
0
UP DOWN


Pomg: 61 razy
Posty: 3388
Skd: £ód¿
Polifarb Cieszyn te¿ nadal produkuje t± Emalie ftalowo-karbomidow±
obecnie nazywa siê to Renolak P
czyli z W³oc³awka mamy Autorenolak a z Cieszyna teraz jest Renolak P
Ciekawe tylko jakie kolory maj± te z Cieszyna Renolaki ... ?
 

Mariko12 
Wysany: 2014-06-28, 11:13   
0
UP DOWN
My¶libórz


Pomg: 1 raz
Posty: 342
Skd: Zachodniopomorskie
dziêki, Robert,
Trochê mo¿e dziwne pytanie, ale te¿ czasem i ci±gniki malujê, wiêc zapytam czy tez ci±gniki typu Ursus, równiez malowano autorenolakami, czy jaki¶ inny typ farby by³ przeznaczony na nie ?? :roll:
_________________
My¶liborz gór± !!
 

Robertlodz09 
Wysany: 2014-06-28, 11:40   
0
UP DOWN


Pomg: 61 razy
Posty: 3388
Skd: £ód¿
Przyznam ¿e nie wiem ..... ja tym tylko auta lakierowa³em a ostatnie auto Poloneza tym lakierem polakierowa³em w 2001r.
Ale wtedy to ju¿ by³a naprawa po tzw. kosztach na gie³dê ;)
W drugiej po³owie lat 90-tych Nobiles W³oc³awek zacz±³ produkowaæ ju¿ takie "akryle" poliuretanowe ale nie by³o du¿ego wyboru w kolorach nawet by³y te¿ metaliki czyli
kolory metaliczne jakie wystêpowa³y na Polonezach
By³o ich chyba z 6 kolorów (z³oty ,platynowy ,srebrny ,czarna per³a ,czerwony i taki zielonkawy)
Nawet takim srebrnym lakierowa³em auta :tak: trochê tylko inna by³a "technologia" ,
po na³o¿eniu bazy musia³e¶ odczekaæ ponad 1 dzieñ aby dopiero móc k³a¶æ lakier bezbarwny :tak:

Co do lakierowania ci±gnika to mo¿esz ¶mia³o polakierowaæ go tym Autorenolakiem tylko pamiêtaj aby dodaæ do niego tzw. korektor
Polepsza on jego trwa³o¶æ pow³oki i przy¶piesza schniêcie :tak:
W po³owie lat 90-tych to Autorenolak + korektor i klientów kasowa³e¶
za polakierowanie aut ... akrylem :D
 

diablo74 
Wysany: 2014-06-28, 16:33   
0
UP DOWN

Pomg: 7 razy
Posty: 600
http://farby.agrosmol.pl/...s-nopolux_11446
farba na ursusa strona i kolor przyk³adowy nie chcia³o mi siê tej nazwy pisaæ malowa³em tym jaki¶ ci±gnik i szczerze mówi±c ta farba to gówno jakich ma³o ale to moja subiektywna opinia renolakiem malowa³em tak dawno ¿e ju¿ nie mam odniesienia ale chyba renolak wygl±da lepiej od tej z linku
 

KK 
Wysany: 2014-06-28, 18:33   
0
UP DOWN


Pomg: 23 razy
Posty: 3347
Renolak z tych nowych ga¶nie szybko. Rozcienczalnik rf 04 do niego, korektor. Nie które kolory s± drogie np czerwony. Ko¶æ s³oniowa na felgi.
_________________

 
 

Mariko12 
Wysany: 2014-06-28, 21:03   
0
UP DOWN
My¶libórz


Pomg: 1 raz
Posty: 342
Skd: Zachodniopomorskie
Pyta³em, tak z ciekawo¶ci bo i tak malujê tym autorenolakiem bo na ci±gnik to nikt nie wyda kupê kasy, ale swój to siê chce lepiej pomalowaæ czym¶ lepszym , i zapewne pójdzie jaki¶ akryl
a to co kolega poda³ w linku, to jaka¶ kpina jest, farba chyba najtañ¶za na rynku, mo¿e nawet od ¶niezki tañsza
a co do korektora to wiem , taka buteleczka , jak pamiêtam 200ml, oko³o 10 z³ kosztuje
_________________
My¶liborz gór± !!
 

KK 
Wysany: 2014-06-29, 01:52   
0
UP DOWN


Pomg: 23 razy
Posty: 3347
100ml ma korektor. No i zamiast akrylu kup poliuretan. Polecam Novol Industrial. Za 75z³ brutto litr. Akryl drogi.
_________________

 
 

Robertlodz09 
Wysany: 2014-06-29, 21:40   
0
UP DOWN


Pomg: 61 razy
Posty: 3388
Skd: £ód¿
Mariko12 napisa/a:
swój to siê chce lepiej pomalowaæ czym¶ lepszym , i zapewne pójdzie jaki¶ akryl

To proponuje tak jak kolega KK aby¶ polakierowa³ go poliuretanem
Poliuretan jest przeznaczony i stosowany przy lakierowaniu aut dostawczych ,ciê¿arowych ,maszyn rolniczych i przemys³owych
 

Mariko12 
Wysany: 2014-06-29, 23:06   
0
UP DOWN
My¶libórz


Pomg: 1 raz
Posty: 342
Skd: Zachodniopomorskie
a jaki kolor najbardziej by³by podobny do autorenolaku F-208 ?? z poliuretanu
_________________
My¶liborz gór± !!
 

KK 
Wysany: 2014-06-29, 23:21   
0
UP DOWN


Pomg: 23 razy
Posty: 3347
Wzornik Ral sobie zamów, choæ i ten wzornik to bardziej pogl±dowo...
Najlepiej mieæ co¶ na wzór i do mieszalni, albo nie wiem skontaktuj siê z koleg± Tofik, wy¶lij fotki, mo¿e co¶ Ci dobierze i bêdzie w poliuretanie z Novola.
_________________

 
 

Robertlodz09 
Wysany: 2014-07-01, 01:07   
0
UP DOWN


Pomg: 61 razy
Posty: 3388
Skd: £ód¿
Mariko12 napisa/a:
jaki kolor najbardziej by³by podobny do autorenolaku F-208 ?? z poliuretanu

Podjed¿ do jakie¶ du¿ej mieszalni i powiedz ¿e chcesz kolor F-208 z Fiata 126p zrobiony mieæ z poliuretanu ;)
 

Mariko12 
Wysany: 2014-07-01, 10:12   
0
UP DOWN
My¶libórz


Pomg: 1 raz
Posty: 342
Skd: Zachodniopomorskie
ok, to dzieki za pomoc ch³opaki ;)
_________________
My¶liborz gór± !!
 

Masa
Wysany: 2014-07-01, 23:09   
0
UP DOWN

Posty: 79
mo¿e pomogê.Ja praktycznie ci±gle zamawiam w mieszalni lakiery o odcieniach fabrycznych z polskich aut.

F-208 to tzw. Bahama Yellow. Wystêpowa³ we Fiatach 126p i 125p oraz w kombajnach BIZON i ci±gnikach Ursus.

Jak masz w okolicy mieszalniê która ³adnych parê lat ju¿ istnieje to powinni mieæ stare wzorniki lakierów na polskie auta. U mnie mieli nawet 2 komplety wiêc jeden mi dali i mam dziêki temu problem z dobieraniem z g³owy ;P
 

KK 
Wysany: 2014-07-01, 23:41   
0
UP DOWN


Pomg: 23 razy
Posty: 3347
To siê nazywa pomoc. :spoko:
_________________

 
 

Mariko12 
Wysany: 2014-07-03, 22:35   
0
UP DOWN
My¶libórz


Pomg: 1 raz
Posty: 342
Skd: Zachodniopomorskie
Masa, a mo¿esz zrobiæ jakie¶ zdjêcie tego wzornika ?? Jestem ciekaw jakto wygl±da, w okolicy mam tak± mieszalniê która funkcjonuje parê lat, podjadê na dniach i zapytam czy maj± takie wzorniki :)
Czyli mówisz ¿e F-208 malowano równie¿ ci±gniki Ursus ?? Chcê swój pomalowaæ jak najbli¿ej orygina³u :)
_________________
My¶liborz gór± !!
 

KK 
Wysany: 2014-07-03, 23:09   
0
UP DOWN


Pomg: 23 razy
Posty: 3347
Ko¶æ s³oniowa na felgi, jak ursus. Z autorenolaku.
Na blok sz³a szara jasna chyba o ile siê nie mylê. Maski to wedle uznania, zielone, niebieskie, czerwone :) Kabina jak wy¿ej.
_________________

 
 

No-limit
Wysany: 2014-07-04, 16:46   
0
UP DOWN


Pomg: 34 razy
Posty: 1179
Masa napisa/a:
F-208 to tzw. Bahama Yellow. Wystêpowa³ we Fiatach 126p i 125p oraz

Ma³a korekta 208 nazywa siê Pomarañczowy/Orange
 

Masa
Wysany: 2014-07-06, 09:56   
0
UP DOWN

Posty: 79
Nie ma problemu ¿ebym zrobi³ fotkê.Pod koniec tygodnia jako¶ wstawiê bo aktualnie klientka dosta³a ¿eby sobie wybraæ kolor na syrenê ;)

Kolego NO-LIMIT masz racjê, tylko ¿e nazwa BAHAMA YELLOW nie wywodzi siê z nazwy producenckiej- tak siê polakom w g³owy wbi³o za komuny i zosta³o ^^
 

LAKIEROWANKO Strona Gwna » LAKIERNICTWO SAMOCHODOWE » Systemy mieszalnikowe

Odpowiedz do tematu  
Nie moesz pisa nowych tematw
Nie moesz odpowiada w tematach
Nie moesz zmienia swoich postw
Nie moesz usuwa swoich postw
Nie moesz gosowa w ankietach
Nie moesz zacza plikw na tym forum
Moesz ciga zaczniki na tym forum
Skocz do: 

Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group - mangi