Szukaj FAQ AlbumAutor Wiadomo
Bombel
Wysany: 2014-04-26, 11:15   Du Pont tanie pigmenty przez internet
0
UP DOWN

Pomg: 1 raz
Posty: 99
Panowie mogê sobie zakupiæ u¿ywan± ramê z konwencj± DP po dobrych pieni±dzach razem ze starym kompem w którym jest program i wzornikami bez szafki ale to nie problem. Poniewa¿ nie bêdzie to oficjalny mieszalnik DP to nie bêdê mia³ uzupe³nieñ itp ale zastanawia mnie czy nie bêdzie problemów z zakupem pigmentów? Go¶æ który chce mi to sprzedaæ mówi ¿ebym siê nie martwi³ bo kupiê przez internet nawet w lepszej cenie na stronie
http://www.mobichem.pl/producer/dupont/lang/pl
Mam zatem pytanie, kupowa³ kto¶ tam i czy to nie podróbki bo go¶æ mówi mi ¿e cena jest du¿o ni¿sza, wiêc wolê siê upewniæ.
 

lakierok 
Wysany: 2014-04-26, 23:59   Re: Du Pont tanie pigmenty przez internet
0
UP DOWN

Pomg: 9 razy
Posty: 423
Skd: Okolice
Bombel napisa/a:
Panowie mogê sobie zakupiæ u¿ywan± ramê z konwencj± DP po dobrych pieni±dzach razem ze starym kompem w którym jest program i wzornikami bez szafki ale to nie problem. Poniewa¿ nie bêdzie to oficjalny mieszalnik DP to nie bêdê mia³ uzupe³nieñ itp ale zastanawia mnie czy nie bêdzie problemów z zakupem pigmentów? Go¶æ który chce mi to sprzedaæ mówi ¿ebym siê nie martwi³ bo kupiê przez internet nawet w lepszej cenie na stronie
http://www.mobichem.pl/producer/dupont/lang/pl
Mam zatem pytanie, kupowa³ kto¶ tam i czy to nie podróbki bo go¶æ mówi mi ¿e cena jest du¿o ni¿sza, wiêc wolê siê upewniæ.


Ile masz rabatu od tych cen ? no zreszt± nie napiszesz ale powiem Ci ¿e musisz dostaæ du¿y bo ceny z kosmosu :sciana:
 

Bombel
Wysany: 2014-04-27, 00:32   
0
UP DOWN

Pomg: 1 raz
Posty: 99
Nie wiem czy wogóle dostanê jaki¶ rabat, ponoæ na tej stronie s± dobre ceny ale ja nie umiem tego oceniæ bo nawet cennika DP nie widzia³em, mo¿e ceny wysokie bo to mocne pigmenty.
Jedynie co wiem na pewno to ¿e go¶æ chce 6k pln za wszystko to co pisa³em wcze¶niej a liczê ¿e da siê wyrwaæ za 5k. W puszkach oceniam jest ³±cznie ok 40-50% ca³ego wsadu tylko ¿e w niektórych puszkach jest ju¿ pusto.
 

maykel
Wysany: 2014-04-27, 14:07   
0
UP DOWN

Posty: 35
Bombel napisa/a:
Nie wiem czy wogóle dostanê jaki¶ rabat, ponoæ na tej stronie s± dobre ceny ale ja nie umiem tego oceniæ bo nawet cennika DP nie widzia³em, mo¿e ceny wysokie bo to mocne pigmenty.
Jedynie co wiem na pewno to ¿e go¶æ chce 6k pln za wszystko to co pisa³em wcze¶niej a liczê ¿e da siê wyrwaæ za 5k. W puszkach oceniam jest ³±cznie ok 40-50% ca³ego wsadu tylko ¿e w niektórych puszkach jest ju¿ pusto.


Jak s± puste to musisz dokupiæ nowe, musisz obliczyæ ile jest pustych i ile by ciê to kosztowa³o , po cenach na tej stronie to widaæ ¿e jest drogo , ale tu na forum jest kilku w³a¶cicieli mieszalni z mieszalnikiem Duponta
wiêc mo¿e Ci podpowiedz± , Ja osobi¶cie nie uwa¿am to za jak±¶ rewelacje, no ale faktycznie Dupont to bardzo dobry system wiêc popytaj najpierw przedstawiciela Duponta o ofertê i ceny i wtedy mo¿esz porównaæ czy Ci siê op³aci czy nie .
 

barkley3434
Wysany: 2014-04-27, 22:39   
0
UP DOWN

Pomg: 1 raz
Posty: 136
hm... porównaj sobie ceny na mobichem.pl a kolorysta.pl . Ja mogê ci tylko powiedfzieæ ze na r-m maj± dobr± cenê ( mówiê o tej pierwszej firmie )
 

Bombel
Wysany: 2014-04-28, 22:16   
0
UP DOWN

Pomg: 1 raz
Posty: 99
maykel napisa/a:
musisz obliczyæ ile jest pustych i ile by ciê to kosztowa³o , po cenach na tej stronie to widaæ ¿e jest drogo


No w³a¶nie zacz±³em siê zastanawiaæ czy to bêdzie taki dobry deal. Teraz dok³adnie nie wiem ile by³o pustych ale my¶lê ¿e z 10 by³o a mo¿e i do 15. Przy tej ilo¶ci kwota na uzupe³nienie to kolejne 6 kpln i robi siê 12 kpln, trochê to zaczyna byæ kosztowne a dalej nie mam pe³nego mieszalnika i mo¿e siê okazaæ ¿e zacznê porabiaæ i trzeba bêdzie dalej kupowaæ te w których teraz jest 1/4 puszki :/

barkley3434 napisa/a:
porównaj sobie ceny na mobichem.pl a kolorysta.pl


Widzê ¿e ró¿nica jest spora zak³adaj±c ¿e te ceny na mobichemie s± brutto, bo tego nigdzie nie widzê na tej stronie
 

barkley3434
Wysany: 2014-04-28, 23:35   
0
UP DOWN

Pomg: 1 raz
Posty: 136
w regulaminie mobichemu jest jasno napisane ze ceny zawieraja podatek vat
 

No-limit
Wysany: 2014-04-30, 16:54   
0
UP DOWN


Pomg: 34 razy
Posty: 1179
Bombel napisa/a:
Mam zatem pytanie, kupowa³ kto¶ tam i czy to nie podróbki bo go¶æ mówi mi ¿e cena jest du¿o ni¿sza, wiêc wolê siê upewniæ

Ceny s± korzystne,takie jak przy najwy¿szym rabacie u dystrybutora.Nie s± to raczej podróbki -za du¿e ryzyko.Trafi³ do mnie taki pigment.Mo¿na poznaæ po braku naklejki z nazw± i nr pigmentu i braku tych¿e na dnie puszki.Mo¿e s± u nas rozlewane oryginalne pigmenty?Pigment który do mnie trafi³ by³ w porz±dku.
 

Bombel
Wysany: 2014-05-13, 19:26   
0
UP DOWN

Pomg: 1 raz
Posty: 99
Odpuszczam, po przeliczeniu wszystkiego wysz³o ¿e muszê wy³o¿yæ prawie 13 000 a i tak nie bêdzie pe³ny mieszalnik :/
 

wd
Wysany: 2014-07-23, 16:49   
0
UP DOWN

Posty: 9
kupuje tam regularnie i nigdy nie mia³em problemu.towar jest oryginalny z tego co mi mówi³ w³asciciel to zopatruja siê tam nawet dystrybutorzy duponta
 

LAKIEROWANKO Strona Gwna » LAKIERNICTWO SAMOCHODOWE » Systemy mieszalnikowe

Odpowiedz do tematu  
Nie moesz pisa nowych tematw
Nie moesz odpowiada w tematach
Nie moesz zmienia swoich postw
Nie moesz usuwa swoich postw
Nie moesz gosowa w ankietach
Nie moesz zacza plikw na tym forum
Moesz ciga zaczniki na tym forum
Skocz do: 

Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group