Szukaj FAQ AlbumPrzesunity przez: DrCruel 2009-04-16, 09:53
Autor Wiadomo
piotrusiek
Wysany: 2008-01-11, 23:01   
0
UP DOWN

Pomg: 1 raz
Posty: 64
witam kolegów , ja zamierzam wstawiæ u siebie w lakierni mieszalnik wodny firmy ,,LECHLER" hydrofan .
je¶li kto¶ ju¿ nim robi to bêdê wdziêczny za opinie , co o nim s±dzicie ? :?: :?: :?:
 

ixell
Wysany: 2008-01-13, 01:14   
0
UP DOWN


Pomg: 4 razy
Posty: 283
Skd: Kalisz
To jest ten lakier, który jest pakowany w pude³ka po ketchupie? Daj sobie spokój ....
_________________
ZOBACZ
http://www.allegro.pl/my_page.php?uid=7388319
http://www.allegro.pl/my_page.php?uid=3442968
www.autolakier.pl
 

rbfm 
Wysany: 2008-01-13, 01:15   
0
UP DOWN

Pomg: 21 razy
Posty: 1890
Skd: Kraków
ixell napisa/a:
pakowany w pude³ka po ketchupie


:shock: :shock: :shock:
 

ixell
Wysany: 2008-01-13, 01:17   
0
UP DOWN


Pomg: 4 razy
Posty: 283
Skd: Kalisz
No, takie z lejeczkiem, które ¶ciskasz. Jak ketchup w ikei :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
_________________
ZOBACZ
http://www.allegro.pl/my_page.php?uid=7388319
http://www.allegro.pl/my_page.php?uid=3442968
www.autolakier.pl
 

zed
Wysany: 2008-01-13, 01:33   
0
UP DOWN

Pomg: 7 razy
Posty: 328
cos takie jak to :?:
(chodzi mi o butelke)
 

ixell
Wysany: 2008-01-13, 01:49   
0
UP DOWN


Pomg: 4 razy
Posty: 283
Skd: Kalisz
zed, nie powiem, bo nie widzia³em tylko s³ysza³em, ale te te¿ s± ¶mieszne :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Wg mnie, ka¿de opakowanie powinno mieæ dozownik, np http://multichem.pl/index...katalog&w=&d=13
_________________
ZOBACZ
http://www.allegro.pl/my_page.php?uid=7388319
http://www.allegro.pl/my_page.php?uid=3442968
www.autolakier.pl
 

baqo 
Wysany: 2008-01-13, 11:23   
0
UP DOWN

Pomg: 20 razy
Posty: 1553
Skd: ko³obrzeg
robi³em z takich bazy i bardzo dobrze siê dozuje! zalet± jest szczelne zamkniêcie :!:
 
 

zielony 
Wysany: 2008-01-13, 12:21   
0
UP DOWN

Posty: 5
Czy kto¶ ma do¶wiadczenia w wod± Lechlera? Widzê, ¿e firma próbuje wykreowaæ swoj± markê jako co¶ z wy¿szej pó³ki, czy bazy wodne warte s± tej ceny?
 

Omnix
Wysany: 2008-01-13, 12:48   
0
UP DOWN


Posty: 73
zielony napisa/a:
Czy kto¶ ma do¶wiadczenia w wod± Lechlera?

Z wod± nie, ale z konwencjonalnymi tak i powiem, krótko: sraka. S³abo kryj±, s³aba powtarzalno¶æ kolorów, ¿eby nie powiedzieæ bardzo s³aba a wrêcz do dupy. Do mieszalni Lechlera jade tylko jak jest zlecenie na "wczoraj" Oczywi¶cie wpylane elementy, ale rozbierzno¶æ jest ogromna i jeszcze ¶mierdzia³ 100razy bardziej ni¿ np Glasurit...
Co do samej wody to pracownik z tej mieszalni bêd±cy na szkoleniu opowiada³, ¿e w warunkach "gara¿oych" spokojnie bez wiêkszych przygotowañ mo¿na kilka elementów polakierowaæ sam mówi³, ¿e na szkoleniu kilka b³otników lakierowali nie w kabinie a na chali. Wiem, ¿e jeden zak³ad w okolicy ma wode z Lechrera i kiedy¶ mam zamiar siê do nich udaæ pogadaæ jak czas tylko pozwoli. Na tem jako¶ci ich wyrobu siê nie wypowiem bo nie widzia³em, ¿adnego ich dzie³a :razz: Ale chyba jeszcze od Nich jedynych nie by³o u nas samochodu do poprawki :wink:

Tak btw mo¿e ktos siê konkretnie wypowiedzieæ a temat spectrala wave? Dystrybutor Novola chce mi go za free daæ tylko siê boje po tym jak mieli¶my Base'a i po prostu to by³ horror, z Online na innym forum o tym pisa³em :wink:

Edit: odno¶nie wody podobno receptury sa ulepszone, ale ch³opak, który to miesza powiedzia³, ze pier*** ca³ego Lechrera oni poprostu mieli po kilka zwrotów dziennie bo fachury nie wiedz± co to wpy³a :mrgreen: Ja bym siê ba³ tego braæ je¿eli bym nie mia³ okazji wyprubowaæ i porównaæ z innymi systemami.
 

online 
Wysany: 2008-01-13, 14:19   
0
UP DOWN
MTGarage.

Pomg: 10 razy
Posty: 722
Skd: ¦l±sk - ¦wierklaniec
Cytat:
z Online na innym forum o tym pisa³em

Edit: odno¶nie wody podobno receptury sa ulepszone, ale ch³opak, który to miesza powiedzia³, ze pier*** ca³ego Lechrera oni poprostu mieli po kilka zwrotów dziennie bo fachury nie wiedz± co to wpy³a Ja bym siê ba³ tego braæ je¿eli bym nie mia³ okazji wyprubowaæ i porównaæ z innymi systemami.Witam, w koñcu siê zarejestrowa³e¶ :mrgreen:
To tak, ja robi³em próbê wody novola nie dawno. Tak na szybko. w magazynie nie wlaczalismy ogrzewania.(specjalnie takie miejsce) temp na poziomie ok 8 stopni Celsjusza. na³o¿ona baza od razu zosta³a przez 10 min. wygrzana opalark± na mocy 1K (wiêc pr±d kosztowa³ jakie¶ 5 gr nieca³e nawet) -byla byla sucha. potem po 10 min. zamkn±³em j± klarem (nie chcialo mi siê idealnie rozlewaæ klaru bo szkoda czasu i pieniêdzy).

el. le¿y ju¿ 2 dzieñ na dworze ( przed wystawieniem powloke sezonowa³em 2 dni w temp. 15 st.) i jak narazie all jest ok. co do powtarzalno¶ci koloru nic nie mogê powiedzieæ, bo malowa³em ca³y element, tylko na próbê.

FOTO

my¶lê, ¿e za t± cene, bêdzie sie nadawa³ system ;] jeszcze tylko zobaczymy powtarzalnosc, ale to wyjdzie w praniu :roll:
_________________


Lakierowanie motocykli i skuterów!

www.bikepics.com/members/online/
 
 

rbfm 
Wysany: 2008-01-13, 14:24   
0
UP DOWN

Pomg: 21 razy
Posty: 1890
Skd: Kraków
Omnix napisa/a:
Tak btw mo¿e ktos siê konkretnie wypowiedzieæ a temat spectrala wave?


http://lakierowanko.info/...szkolenie+novol
 

Omnix
Wysany: 2008-01-13, 14:36   
0
UP DOWN


Posty: 73
rbfm napisa/a:

http://lakierowanko.info/...szkolenie+novol


Widzia³em, czyta³em i wszystko ok tylko powtarzalno¶æ koloru jest dla mnie priorytetem.
Czekam, a¿ pojawi siê kto¶ kto mia³ z nim doczynienia zawodowe( lakierowa³ kilkana¶cie samochodów/moto) a nie testowe bo szkolenie za³atwiæ to nie problem, problemem jest czas :evil: A czas to pieni±dz... Glasurit mnie przyzwczaji³ to najlepszej powtarzalno¶ci a testowa³em chyba wszystko i w³a¶nie na nim jedziemy teraz w 95%... Nieco zawiód³ mnie Sikkens a znajomy Ojca jest dystrybutorem Akzo i móg³bym mieæ na pakiet startowy du¿y upust nie wiem jak z Lesonalem, ale s³ysza³em pozytywne opinie.
 

rbfm 
Wysany: 2008-01-13, 15:25   
0
UP DOWN

Pomg: 21 razy
Posty: 1890
Skd: Kraków
Omnix napisa/a:
Czekam, a¿ pojawi siê kto¶ kto mia³ z nim doczynienia zawodowe


no to raczej sobie poczekasz dlugo
 

piotrusiek
Wysany: 2008-01-13, 23:22   
0
UP DOWN

Pomg: 1 raz
Posty: 64
koledzy ja nie sprzedaje lakierów , tylko prowadzê warsztat lakierniczy i dla mnie wa¿ne jest :

1. lakierowa³o siê szybko i prosto ,krótki czas schniêcia bazy
2. nie by³o chmurek,pasów ,cieni, lakier sie nie³uszczy³
3. kolory dorabiane pasowa³y do fiszek i do aut
4. nie by³o problemu z cieniowaniem
5. lakier by³ stosunkowo niedrogi co do lakierowanego elementu
6. aby mieszalnik zajmowa³ ma³o miejsca

te ma³e buteleczki (od ketchupu) nawet mi sie podobaj± ,a ca³y mieszlnik zajmuje nieca³e 160 cm X20 cm na 2 metry wys.oko³o.
z porównaniem do mieszalnika np.du ponta ( nie chce nikogo uraziæ ) który zajmuje 3 razy wiêcej miejsca i codziennie trzeba mieszaæ wszystkie pud³a to ja wole osobi¶cie buteleczki bo je wystarczy RUSZYÆ (te które s± potrzebne) bezpo¶rednio przed u¿yciem, nie ma cha³asu itp.

Wczoraj na lakierni otrzyma³em troche gotowej bazy do testu , wygl±da podobnie do bazy tradycyjnej, jest rzadka ,malowa³em maske z audi (przygotowa³em j± 320 na sucho na maszynce ), stary kolor srebrny ,ja malowa³em grafitowym .
1 warstwa cienko ,na pó³mokro ,po 10 min 2 warstwa i po 10 min 3 warstwa lekka .
temp na lakierni 10-12 stopni ( nie mam ¿adnych rurek wenturiego ,ani suszarek itp.
po oko³o godzince po³o¿y³em klar jedn± warstwê (klar tani z exlaka , stare zlewki z zapasów ,szkoda mi by³o dro¿szego na próbkê.
po wysuszeniu nie ma ¿adnych cieni ,pasów itp ,ziarno wygl±da bardzo ³adnie ,nie ma rys po maszynce , malowa³em ruchami tylko poziomymi ,bez dziwactw jak zwyk³± baz± , a maska na stojaku ,prawie w pionie .
wyprusza siê te¿ nie¼le ,ale wiêcej napisze jak pomaluje jakie¶ autko ,jak z kolorkiem i pasowalno¶ci± .
cena ma byæ oko³o 2 stówek za litr .
narazie mi sie maluje lepiej ni¿ max mayerem (wodnym).
w tym tygodniu bêdê testowa³ lesonala i du ponta ,ale do tego ostatniego ma przyjechaæ technik i ma mnie uczyæ ,¿ebym czego¶ nie spier......³ , chyba maj± co¶ do ukrycia, he ,he .
JESZCZE RAZ CHCE POWIEDIEÆ ¯E nie chce nikogo przekonywaæ do tych lakierów , chce zasiegn±æ po prostu opinii osób które zetknê³y siê ju¿ z tymi lakierami .
do tej pory robi³em na tradycyjnuch bazach ,du ponta ,sikkensa,lesonala ,max mayera deebera , ale nadszed³ czas na wode i na zmiany .
 

baqo 
Wysany: 2008-01-14, 11:52   
0
UP DOWN

Pomg: 20 razy
Posty: 1553
Skd: ko³obrzeg
piotrusiek napisa/a:
i du ponta ,ale do tego ostatniego ma przyjechaæ technik i ma mnie uczyæ ,¿ebym czego¶ nie spier......³ , chyba maj± co¶ do ukrycia, he ,he .
to siê zdziwisz :shock: jak to wszystko machnie za jednym razem! :grin:
 
 

maja28
Wysany: 2008-02-04, 20:36   
0
UP DOWN

Posty: 17
piotrusiek napisa/a:
zamierzam wstawiæ u siebie w lakierni mieszalnik wodny firmy ,,LECHLER" hydrofan


wstawi³e¶?
je¿eli tak to wypowiedz sie
 

piotrusiek
Wysany: 2008-02-04, 21:15   
0
UP DOWN

Pomg: 1 raz
Posty: 64
co tu du¿o pisaæ jak i tak kto¶ mi zarzuci ¿e chwale to co mam , robie na nim od ponad 2 tygodni , i bardzo dobrze mi sie robi, nic nie przerabia³em w kabinie ( ¿adnych rurek i nadmuchów dodatkowych itp.

na warsztacie zajmuje bardzo ma³o miejsca , co dla mnie jest wa¿ne

, nie ma ¿adnych mieszade³ ,kolory s± bardzo dok³adne do fiszek , ogólnie robi sie jak na tradycyjnych bazach , chocia¿ lepsze krycie

, ma³y problem to ¿e za darmo tego nie daj± , trzeba robiæ obroty miesiêczne , ale wiêkszo¶æ firm tego wymaga ,nie przejmuje sie bo ,,gara¿owcy " teraz ode mnie bior± kolorki i maluj± , nie chce tu bynajmniej promowaæ lechlera i radze ka¿demu wzi±¶æ sobie kupiæ bazy z kilku firm i samemu po próbowaæ ,ja tak zrobi³em i wybra³em to co mi najbardziej odpowiada !

[ Dodano: 2008-02-04, 21:19 ]
wiêcej napisa³em o lechlerze w temacie xyralik.
 

Amiggo 
Wysany: 2008-02-04, 23:07   
0
UP DOWN


Pomg: 4 razy
Posty: 356
piotrusiek napisa/a:
radze ka¿demu wzi±¶æ sobie kupiæ bazy z kilku firm i samemu po próbowaæ ,ja tak zrobi³em i wybra³em to co mi najbardziej odpowiada !

Ju¿ masz u mnie szacunek za tê wypowied¼. Ja te¿ uwa¿am, ¿e nie wolno nic nikomu narzucaæ, a wybór zale¿y od jego indywidualnych potrzeb i preferencji. Pozdrawiam :wink:
 

szybki
Wysany: 2008-02-06, 23:39   
0
UP DOWN

Posty: 8
Iæta wpierony z tym Lechlerem.
Mam instalacjê od 3 mcy
Nie kryje, jak wpadnie paproch to po zawodach, na srebrach trzeba uwa¿aæ, kolorystyka co piêtnasty mo¿e byæ.
Rozgl±dam siê za inn± wod± bo siê nie da robiæ. Ca³y czas je¿d¿ê do Standoxa i poprawiam.
Nie kupujcie tego to moja dobra rada,
Jak zg³asza³em problemy to nie chc± ze mn± rozmawiaæ bo mam z³± komorê, z³y pistolet itp.
A ja wiem, ¿e mam z³± wodê.
 

baqo 
Wysany: 2008-02-06, 23:43   
0
UP DOWN

Pomg: 20 razy
Posty: 1553
Skd: ko³obrzeg
szybki napisa/a:
Ca³y czas je¿d¿ê do Standoxa i poprawiam
a czym siê ró¿ni standox :?: :?: :?:

[ Dodano: 2008-02-06, 23:46 ]
piotrusiek napisa/a:
nie ma ¿adnych mieszade³
to jest ta jedna z dwóch systamów baz wodnych,miesza siê przez wstrz±¶niêcie!
 
 

piotrusiek
Wysany: 2008-02-08, 00:25   
0
UP DOWN

Pomg: 1 raz
Posty: 64
po prostu ten pigment nie rozdziela sie bo nie jest na¿ywicach i nie trza nic mieszaæ ,

ja jako¶ robie i mi pasuje nie musze ¿adnych paprochów wycinaæ bo ich nie mam , jak sie ma syf w lakierni to nic nie pomo¿e ( to nie s± bazy konwencjonalne i trzeba troche zadbaæ o porz±dek,) fakt jest troche gumowata ,ale mi to nie przeszkadza ,najwa¿niejsze ¿e nic nie z³azi ,
a je¶li chodzi o cromaxa to grubo¶æ warstwy jest oko³o 4 krotnie mniejsza (fakt ma du¿o lepsze krycie !) i te tzw paprochy to bêd± wulkany z porównaniem do tych na lechlerze .no i lechlera nie trzeba ¶cieraæ szmatk± antystatyczn± bo nie ma odkurzu .

Radze spróbowaæ bazy z max meyera najlepiej 92U a zobzczysz co to chmurki ,nawet na szkoleniu nie da³o sie ich ukryæ !!!

najlepiej kup sobie kilka baz od kilku firm i spróbuj ,a potem wybierz to co ci odpowiada, wed³ug mnie ka¿da baza wodna jest trudna i trzeba nabraæ troche wprawy ¿eby nimi robiæ .
 

Paintmaster
Wysany: 2008-02-10, 19:02   
0
UP DOWN

Posty: 3
czesc
jestem nowy i powiem wam tylko jedno firm lakierniczych jest wiele ale Glasurit jest tylko jeden, 5 letni okres przydatno¶ci pigmentów, odporny na przemro¿enie, sta³a lepko¶æ produktu, ¿adnych aktywatorów, czasy schniêcia miodzio :grin: woda na rynku europejskim od 1992 roku( razem z Autocolorem najwcze¶niej wprowadzony system wodny, oczywi¶cie po modyfikacjach) I CO NAJWAZNIEJSZE SYSTEM CPS.
 

baqo 
Wysany: 2008-02-10, 22:10   
0
UP DOWN

Pomg: 20 razy
Posty: 1553
Skd: ko³obrzeg
Paintmaster napisa/a:
5 letni okres przydatno¶ci pigmentów, odporny na przemro¿enie, sta³a lepko¶æ produktu, ¿adnych aktywatorów, czasy schniêcia miodzio
ty!!!identycznie jak du pont!!! :grin: :grin: :grin:
 
 

Siekiera
Wysany: 2008-02-13, 10:44   
0
UP DOWN


Pomg: 10 razy
Posty: 988
piotrusiek napisa/a:
fakt jest troche gumowata ,ale mi to nie przeszkadza ,najwa¿niejsze ¿e nic nie z³azi


Ale co nie z³azi? Klar z bazy czy baza z podk³adu? Bo w³a¶nie wczoraj widzia³em jak wysuszona baza lechlera przy próbie naprawienia kraterka zwa³kowa³a siê i jak gumê mo¿na j± by³o ¶ci±gaæ z podk³adu. Lakiernik próbowa³ papierem 1200 przetrzeæ j±, ¿eby nitróweczk± za³o¿yæ ten niezauwa¿ony kraterek w podk³adzie a potem jeszcze raz po³o¿yæ bazê ale niestety wysz³o tak, ¿e trzeba robiæ jeszcze raz od pocz±tku. Szkoda ¿e nie zrobi³em zdjêæ.
 

Dementor
Wysany: 2008-02-14, 10:19   
0
UP DOWN


Posty: 364
Ja te¿ mia³em problemy z t± gumowato¶ci± lechlera. Mam ochotê spróbowaæ jeszcze novola.
 

baqo 
Wysany: 2008-02-14, 11:57   
0
UP DOWN

Pomg: 20 razy
Posty: 1553
Skd: ko³obrzeg
Dementor napisa/a:
Ale mam ochotê spróbowaæ jeszcze novola
novol te¿ ma gumê!!! latex!!!
 
 

rbfm 
Wysany: 2008-02-14, 12:27   
0
UP DOWN

Pomg: 21 razy
Posty: 1890
Skd: Kraków
baqo napisa/a:
novol te¿ ma gumê!!! latex!!!


gowno prawda
 

baqo 
Wysany: 2008-02-14, 12:30   
0
UP DOWN

Pomg: 20 razy
Posty: 1553
Skd: ko³obrzeg
rbfm napisa/a:
gowno prawda
a na jakiej bazie jest ?
 
 

rbfm 
Wysany: 2008-02-14, 12:30   
0
UP DOWN

Pomg: 21 razy
Posty: 1890
Skd: Kraków
baqo napisa/a:
a na jakiej bazie jest ?


?
 

baqo 
Wysany: 2008-02-14, 12:41   
0
UP DOWN

Pomg: 20 razy
Posty: 1553
Skd: ko³obrzeg
wszystkie wody jakie do tej pory widzia³em,i miesza siê przez wstrz±¶niêcie to guma!!!
du ponta trzeba mieszaæ jak konwencjal,i jest najbardziej zbli¿ony do rozpu!!!

[ Dodano: 2008-02-14, 12:43 ]
rbfm napisa/a:
?
na jakich ¿ywicach???
 
 

Amiggo 
Wysany: 2008-02-14, 17:15   
0
UP DOWN


Pomg: 4 razy
Posty: 356
W Autocolorze te¿ nie mieszam. Cytat:
Technologia mikro¿elu zapewnia niespotykan± stabilno¶æ „w puszce”, czyli w okresie przechowywania, w którym:
• Utrzymuje sta³± lepko¶æ bez konieczno¶ci mieszania.
• Zapewnia jednolit± i ³atw± aplikacjê w ka¿dych warunkach klimatycznych.
• Zawsze daje dok³adne dopasowanie koloru.
Po podsuszeniu bez problemu mogê przetrzeæ ewentualne wtr±cenia np. P1500. :roll:
 

Siekiera
Wysany: 2008-02-15, 20:37   
0
UP DOWN


Pomg: 10 razy
Posty: 988
baqo, o tym lateksie to pewnie od technika du ponta s³ysza³e¶ bo oni wszystkim mówi±, ¿e inne systemy to lateks a du pont to jaki¶ przeniezwyk³y jest :wink:

A sk±d mamy wiedzieæ czy ten lateks jest gorszy do tego czego¶ z czego du ponta zmieszali. Mo¿e s± lateksy i LATEKSY
 

angelo
Wysany: 2008-03-20, 22:35   odp
0
UP DOWN

Posty: 15
Testowa³em Max Meyera i baza jest bardzo twarda nie gumowata nie widzê ró¿nicy w stosunku do Glasurita którego stosujê dosyæ d³ugo.Sk³onny jestem nawet wyraziæ opiniê ¿e baza max meyer lepiej nadaje siê do korekty (usuwanie drobnych wtr±ceñ i ponowna wypy³ka).Chocia¿ z tego korzystam sporadycznie i nie jest to dla mnie priorytetem.
 

LAKIEROWANKO Strona Gwna » LAKIERNICTWO SAMOCHODOWE » Systemy mieszalnikowe

Odpowiedz do tematu  
Nie moesz pisa nowych tematw
Nie moesz odpowiada w tematach
Nie moesz zmienia swoich postw
Nie moesz usuwa swoich postw
Nie moesz gosowa w ankietach
Nie moesz zacza plikw na tym forum
Moesz ciga zaczniki na tym forum
Skocz do: 

Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group