Szukaj FAQ AlbumAutor Wiadomo
fawinyl
Wysany: 2013-03-16, 14:48   Alternatywa dla Novol Spectral Base
0
UP DOWN

Posty: 48
Skd: Drawsko Pomorskie
Witam.
Przymierzam siê do wymiany mieszalnika na sklepie na bardziej dopracowany kolorystycznie.
Szukam alternatywy dla Spectrala Base.
Czy s± systemy mieszalnicze na zbli¿onym, ewentualnie lekko dro¿szym pu³apie cenowym, ale z wiêksz± pasowalno¶ci± kolorystyczn±??
Posiadam jeszcze mieszalnik MaxMeyera z którego jestem zadowolony, lecz potrzebuje równie¿ co¶ tañszego.
_________________

 

berag1 
Wysany: 2013-03-17, 17:20   
0
UP DOWN


Pomg: 7 razy
Posty: 266
Cytat:
Przymierzam siê do wymiany mieszalnika na sklepie na bardziej dopracowany kolorystycznie.


Taniej wyjdzie zatrudniæ lepszego kolorystê. ;)
 
 

YAMAHER
Wysany: 2013-03-17, 18:13   
0
UP DOWN


Pomg: 7 razy
Posty: 1975
Lepiej kolorystkêêê :D
 

fawinyl
Wysany: 2013-03-17, 20:13   
0
UP DOWN

Posty: 48
Skd: Drawsko Pomorskie
Hehe, za bardzo takie odpowiedzi nie pomog±.
Problem w tym, ¿e nam równie¿ MaxMeyera i pracownicy nie maj± z nim takich problemów jak ze Spectralem, wiêc w nich bym nie szuka³ problemu.
Ciekawi mnie APP, lecz jako¶ g³ucho na rynku je¿eli chodzi o opinie na jego temat.
Zaprzyja¼niony dystrybutor doradza PROFIX, ale jako¶ mnie ten system nie przekonuje.
_________________

 

berag1 
Wysany: 2013-03-18, 19:55   
0
UP DOWN


Pomg: 7 razy
Posty: 266
fawinyl napisa/a:
Zaprzyja¼niony dystrybutor doradza PROFIX, ale jako¶ mnie ten system nie przekonuje.


I masz racjê.
 
 

mariucha755
Wysany: 2013-03-19, 18:11   
0
UP DOWN

Posty: 7
zg³o¶ siê do kogo¶ z grupy csv to pomog±
 

fawinyl
Wysany: 2013-03-19, 19:26   
0
UP DOWN

Posty: 48
Skd: Drawsko Pomorskie
Na pocz±tku tematu napisa³em, ¿e szukam alternatywy dla spectrala, wydaje mi siê ¿e CSV nie jest alternatyw± cenow±.
_________________

 

mariucha755
Wysany: 2013-03-21, 07:30   
0
UP DOWN

Posty: 7
OK ROZUMIEM ¯E CSV TO TYLKO DRO¯YZNA TAK
ALE POWIEM CI ¯E MAJ¡ W£ASNIE MIESZALNIK 4M KTÓRY RZUCA NA KOLANA NOVOLA, PROFIXA,HELIOSA ORAZ RESZTÊ TANIEGO SYFU I TO JEST ALTERNATYW¡ DLA TANICH MIESZALNI WIEM CO PISZE BO PRACUJE NA NIM , A PRZEROBI£EM WIELE FIRM
POZDRAWIAM
 

lakierok 
Wysany: 2013-03-21, 12:09   
0
UP DOWN

Pomg: 9 razy
Posty: 423
Skd: Okolice
mariucha755 napisa/a:
OK ROZUMIEM ¯E CSV TO TYLKO DRO¯YZNA TAK
ALE POWIEM CI ¯E MAJ¡ W£ASNIE MIESZALNIK 4M KTÓRY RZUCA NA KOLANA NOVOLA, PROFIXA,HELIOSA ORAZ RESZTÊ TANIEGO SYFU I TO JEST ALTERNATYW¡ DLA TANICH MIESZALNI WIEM CO PISZE BO PRACUJE NA NIM , A PRZEROBI£EM WIELE FIRM
POZDRAWIAM


Wy³±cz- Caps lock - bo ¼le siê czyta, jak mo¿esz to powiedz ( Napisz ) jakie firmy przerobi³e¶ ?
_________________
Mieszalnia Lakierów

Frostt.pl
 

fawinyl
Wysany: 2013-03-21, 17:39   
0
UP DOWN

Posty: 48
Skd: Drawsko Pomorskie
mariucha755 napisa/a:
OK ROZUMIEM ¯E CSV TO TYLKO DRO¯YZNA TAK
ALE POWIEM CI ¯E MAJ¡ W£ASNIE MIESZALNIK 4M KTÓRY RZUCA NA KOLANA NOVOLA, PROFIXA,HELIOSA ORAZ RESZTÊ TANIEGO SYFU I TO JEST ALTERNATYW¡ DLA TANICH MIESZALNI WIEM CO PISZE BO PRACUJE NA NIM , A PRZEROBI£EM WIELE FIRM
POZDRAWIAM

Jak mo¿esz to pochwal siê na czym pracowa³es, z twoich wypowiedzi wynika, ¿e masz bardzo du¿e do¶wiadczenie, wiêc mo¿e rozwiniesz swój post
_________________

 

trze¼wy inaczej
Wysany: 2013-03-22, 12:07   
0
UP DOWN


Pomg: 10 razy
Posty: 950
mariucha755 napisa/a:

ALE POWIEM CI ¯E MAJ¡ W£ASNIE MIESZALNIK 4M KTÓRY RZUCA NA KOLANA NOVOLA, PROFIXA,HELIOSA ORAZ RESZTÊ TANIEGO SYFU I TO JEST ALTERNATYW¡ DLA TANICH MIESZALNI WIEM CO PISZE BO PRACUJE NA NIM , A PRZEROBI£EM WIELE FIRM
POZDRAWIAM

czapka2, wiedzia³em ¿e wrócisz ^^

[ Dodano: 2013-03-22, 12:47 ]
fawinyl napisa/a:
mariucha755 napisa/a:
OK ROZUMIEM ¯E CSV TO TYLKO DRO¯YZNA TAK
ALE POWIEM CI ¯E MAJ¡ W£ASNIE MIESZALNIK 4M KTÓRY RZUCA NA KOLANA NOVOLA, PROFIXA,HELIOSA ORAZ RESZTÊ TANIEGO SYFU I TO JEST ALTERNATYW¡ DLA TANICH MIESZALNI WIEM CO PISZE BO PRACUJE NA NIM , A PRZEROBI£EM WIELE FIRM
POZDRAWIAM

Jak mo¿esz to pochwal siê na czym pracowa³es, z twoich wypowiedzi wynika, ¿e masz bardzo du¿e do¶wiadczenie, wiêc mo¿e rozwiniesz swój post


4M z CSV to Palinal. Jednak w tym systemie cena uzale¿niona jest od koloru a wahania s± spore. Zastanawia³em siê kiedy¶ nad tym systemem, ale w³a¶nie przez du¿e wide³ki cenowe kolorów da³em sobie spokój. Ale system jest ok. Je¿eli chcesz obni¿yæ cenê lakierów utrzymuj±c nak³ad pracy kolorystów na obecnym poziomie, we¼ Profixa. Wbrew pozorom to ca³kiem przyzwoity system jak za te pieni±dze. Kilka lat temu mieli powa¿na wtopê ze stabilno¶ci± i dostêpno¶ci± pigmentów, przez co stracili trochê na wiarygodno¶ci. Dzi¶ jest lepiej, ale ³atka pozosta³a przez co kojarz± siê z karykatur± materia³ów lakierniczych - uwa¿am, ¿e nies³usznie. Kolorystyka jest niewiele s³absza ni¿ w Spectralu, ale i jeden i drugi musisz zawsze korygowaæ, wiêc i w jednym i drugim trzeba siê narobiæ. Za to ró¿nica w cenie jest znacz±ca. Je¿eli chcesz utrzymaæ cenê na obecnym poziomie i usprawniæ pracê, warto poznaæ DeBeer <-> APP lub Lesonal. APP mam u siebie i ¶mia³o polecam. Co do Lesonala, to mam klienta który ma u siebie na warsztacie dwa mieszalniki. MM i Lesonala. Wed³ug jego opinii Lesonal lepiej pasuje ni¿ MM. Nie wiem jak z cen±. Lakierok ma u siebie Mipe, wiêc mo¿e podzieli siê z nami swoj± opini±? Podobno lechler te¿ jest ca³kiem przyzwoity, ale to opinia kolorystki z 13 letnim sta¿em w 5 mieszalniach. Ja go nie ogl±da³em.

[ Dodano: 2013-03-28, 21:09 ]
Ostatnio w Spectralu uzupe³nili kolorbox o 600 wariantów popularnych kolorów. Kto¶ sprawdzi³ je ju¿ w boju?
 

fawinyl
Wysany: 2013-10-03, 10:44   
0
UP DOWN

Posty: 48
Skd: Drawsko Pomorskie
Witam.
Podsumowuj±c w±tek, wybór pad³ na Debeera, poprawno¶æ kolorystyczn± ma o wiele lepsz± ni¿ Spectral Base.
Cena nieznacznie wiêksza, ale rekompensuje j± ww poprawno¶æ.
Uwa¿am, ¿e w przedziale tanich mieszalników Debeer jest dobrym i s³usznym wyborem.
_________________

 

Lackdoctor 
Wysany: 2013-10-03, 13:18   
0
UP DOWN

Pomg: 40 razy
Posty: 3753
fawinyl, Popieram.

:spoko:
_________________
Strona mojego znajomego w Belgii... mówi po naszemu. Bardzo fajne furki, bardzo ró¿ne ceny, nowe okazje praktycznie codziennie.
http://home.mobile.de/AUTOS-PAGNAER#ses
 

trze¼wy inaczej
Wysany: 2013-10-03, 19:13   
0
UP DOWN


Pomg: 10 razy
Posty: 950
fawinyl napisa/a:
Witam.
Podsumowuj±c w±tek, wybór pad³ na Debeera, poprawno¶æ kolorystyczn± ma o wiele lepsz± ni¿ Spectral Base.
Cena nieznacznie wiêksza, ale rekompensuje j± ww poprawno¶æ.
Uwa¿am, ¿e w przedziale tanich mieszalników Debeer jest dobrym i s³usznym wyborem.

Targuj siê z dystrybutorem!!! DeBeer jest tañszy od Spectrala.
 

wyprzeda¿.pl
Wysany: 2014-06-09, 20:23   
0
UP DOWN

Posty: 6
Oddam w dobre rêce mieszalnik Spectral - po likwidacji.

http://lakierowanko.info/...p?t=8770#105985
 

Siekiera
Wysany: 2014-06-10, 10:14   
0
UP DOWN


Pomg: 10 razy
Posty: 988
Nie podoba siê? :shock:
 

fawinyl
Wysany: 2014-06-10, 16:01   
0
UP DOWN

Posty: 48
Skd: Drawsko Pomorskie
Przypuszczam, ¿e wiêkszo¶æ osób, które spróbuje innego systemu w podobnych cenach szybko podejmuje decyzje o rezygnacji z tego mieszalnika.
Podobno w Komornikach ju¿ pracuj± nad nowym systemem, a nawet jest juz prawie gotów, ale nawet jak bêdzie o niebo lepszy od aktualnego systemu to i tak "³atka" bêdzie przypiêta do nich tak ma to miejsce w przypadku Profixa.
_________________

 

wyprzeda¿.pl
Wysany: 2014-06-10, 19:25   
0
UP DOWN

Posty: 6
Nie chcê siê wypowiadaæ o powodach rezygnacji. Zapad³a decyzja wiêc sprzedajê. Zapraszam do negocjacji ;)
 

LAKIEROWANKO Strona Gwna » LAKIERNICTWO SAMOCHODOWE » Systemy mieszalnikowe

Odpowiedz do tematu  
Nie moesz pisa nowych tematw
Nie moesz odpowiada w tematach
Nie moesz zmienia swoich postw
Nie moesz usuwa swoich postw
Nie moesz gosowa w ankietach
Nie moesz zacza plikw na tym forum
Moesz ciga zaczniki na tym forum
Skocz do: 

Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group