Szukaj FAQ AlbumPrzesunity przez: DrCruel 2009-04-25, 05:39
Autor Wiadomo
ixell
Wysany: 2008-01-07, 23:21   
0
UP DOWN


Pomg: 4 razy
Posty: 283
Skd: Kalisz
By³em na pokazie Profixa. Powiem krótko, ich woda mnie powali³a. Mo¿e to nie mistrzostwo ¶wiata, ale jest OK i to bardzo. 50 000 receptur wodnych to spox. Do tego cena ..... powala konkurencjê. Ma³o tego, s± jeszcze lakiery tzw specjalne, bazy, akryle z dopuszczeniem do sprzeda¿y niezale¿nie od dyrektywy. I znowu cena..... powalaj±ca. Je¿eli kto¶ jest zainteresowany chêtnie udzielê info na priva.
Powiem tylko, ¿e ca³y mieszalnik wodny za ok 4.500z³ :lol:
Do tego brak umów itp. Wszystkie kolory kryj± na 2 razy i schn±, sam widzia³em w rewelacyjnym czasie.
_________________
ZOBACZ
http://www.allegro.pl/my_page.php?uid=7388319
http://www.allegro.pl/my_page.php?uid=3442968
www.autolakier.pl
 

baqo 
Wysany: 2008-01-11, 23:02   
0
UP DOWN

Pomg: 20 razy
Posty: 1553
Skd: ko³obrzeg
to ile kosztuje :?:
 
 

ixell
Wysany: 2008-01-12, 22:20   
0
UP DOWN


Pomg: 4 razy
Posty: 283
Skd: Kalisz
baqo, 105/litr. brutto. 50 000 receptur, rozcieñczalnikowy 80 z³/litr baza, akryl tañszy
_________________
ZOBACZ
http://www.allegro.pl/my_page.php?uid=7388319
http://www.allegro.pl/my_page.php?uid=3442968
www.autolakier.pl
 

rbfm 
Wysany: 2008-01-12, 22:21   
0
UP DOWN

Pomg: 21 razy
Posty: 1890
Skd: Kraków
ixell napisa/a:
baqo, 105/litr. brutto. 50 000 receptur, rozcieñczalnikowy 80 z³/litr baza, akryl tañszy


!!!!
to nie moze byc dobre za ta cene :/ mam nadzieje ze sie myle
 

ixell
Wysany: 2008-01-12, 23:24   
0
UP DOWN


Pomg: 4 razy
Posty: 283
Skd: Kalisz
Chcesz jechaæ na 2 dniowe szkolenie i prezentacjê po³±czon± z wieczorkiem taneczno-kurew....m? Miejsce Poznañ. Jak nowolek :grin:
Pod koniec tygodnia robimy dla "moich" lakierników z Kalisza, chêtniê Ciê zaproszê. Musia³by¶ mnie poznaæ, jestem stwardnialym konserwatystom i zaakceptowaæ dla mnie co¶ nowego to problem. Podobnie jest z Profixem............... Ale spu¶ci³em koparê
_________________
ZOBACZ
http://www.allegro.pl/my_page.php?uid=7388319
http://www.allegro.pl/my_page.php?uid=3442968
www.autolakier.pl
 

rbfm 
Wysany: 2008-01-12, 23:31   
0
UP DOWN

Pomg: 21 razy
Posty: 1890
Skd: Kraków
ixell napisa/a:
Chcesz jechaæ na 2 dniowe szkolenie i prezentacjê po³±czon± z wieczorkiem taneczno-kurew....m? Miejsce Poznañ. Jak nowolek :grin:
Pod koniec tygodnia robimy dla "moich" lakierników z Kalisza, chêtniê Ciê zaproszê. Musia³by¶ mnie poznaæ, jestem stwardnialym konserwatystom i zaakceptowaæ dla mnie co¶ nowego to problem. Podobnie jest z Profixem............... Ale spu¶ci³em koparê


to bylo do mnie? jak tak to zawsze jestem chetny na wszelkie szkolenia :)
 

ixell
Wysany: 2008-01-12, 23:36   
0
UP DOWN


Pomg: 4 razy
Posty: 283
Skd: Kalisz
rbfm napisa/a:
ixell napisa/a:
Chcesz jechaæ na 2 dniowe szkolenie i prezentacjê po³±czon± z wieczorkiem taneczno-kurew....m? Miejsce Poznañ. Jak nowolek :grin:
Pod koniec tygodnia robimy dla "moich" lakierników z Kalisza, chêtniê Ciê zaproszê. Musia³by¶ mnie poznaæ, jestem stwardnialym konserwatystom i zaakceptowaæ dla mnie co¶ nowego to problem. Podobnie jest z Profixem............... Ale spu¶ci³em koparê


to bylo do mnie? jak tak to zawsze jestem chetny na wszelkie szkolenia :)


jasne. Jak bêdê zna³ dok³adn± datê to napiszê
_________________
ZOBACZ
http://www.allegro.pl/my_page.php?uid=7388319
http://www.allegro.pl/my_page.php?uid=3442968
www.autolakier.pl
 

rbfm 
Wysany: 2008-01-12, 23:38   
0
UP DOWN

Pomg: 21 razy
Posty: 1890
Skd: Kraków
spoko, jade.
 

ixell
Wysany: 2008-01-13, 00:16   
0
UP DOWN


Pomg: 4 razy
Posty: 283
Skd: Kalisz
OKI
_________________
ZOBACZ
http://www.allegro.pl/my_page.php?uid=7388319
http://www.allegro.pl/my_page.php?uid=3442968
www.autolakier.pl
 

piotrusiek
Wysany: 2008-01-14, 11:51   
0
UP DOWN

Pomg: 1 raz
Posty: 64
gdzie na górnym ¶l±sku mo¿na kupiæ bazê wodn± profixa , mo¿e kto¶ wie ? sam bym chêtnie spróbowa³ ,na szkolenia nie mam za bardzo czasu , a po za tym jak za tak± cene i jak jeszcze bez rurek wenturiego wyschnie , to jestem za.
 

ixell
Wysany: 2008-01-15, 00:31   
0
UP DOWN


Pomg: 4 razy
Posty: 283
Skd: Kalisz
piotrusiek napisa/a:
gdzie na górnym ¶l±sku mo¿na kupiæ bazê wodn± profixa , mo¿e kto¶ wie ? sam bym chêtnie spróbowa³ ,na szkolenia nie mam za bardzo czasu , a po za tym jak za tak± cene i jak jeszcze bez rurek wenturiego wyschnie , to jestem za.


Jest jeszcze baza konwencjonalna w cenie ....
_________________
ZOBACZ
http://www.allegro.pl/my_page.php?uid=7388319
http://www.allegro.pl/my_page.php?uid=3442968
www.autolakier.pl
 

maras 
Wysany: 2008-01-15, 02:21   
0
UP DOWN

Pomg: 5 razy
Posty: 211
Skd: Sokolniki k.Poznania
Ja zawsze mówi³em,ze baza profixa jest ca³kiem dobra :grin: wprawdzie chodzi³o mi o rozpuszczalnikow±, z wod± przez sesje zbli¿aj±ca sie, jeszcze styczno¶ci nie mia³em :neutral:
 

baqo 
Wysany: 2008-01-15, 21:59   
0
UP DOWN

Pomg: 20 razy
Posty: 1553
Skd: ko³obrzeg
ixell napisa/a:
50 000 receptur
dobry!du¿o!
 
 

ixell
Wysany: 2008-01-16, 00:31   
0
UP DOWN


Pomg: 4 razy
Posty: 283
Skd: Kalisz
baqo napisa/a:
ixell napisa/a:
50 000 receptur
dobry!du¿o!

Pochwal siê ile masz w DuPoncie. CXhêtnie zobaczymi i sprawdzimy czy piszesz prawdê. Oczywi¶cie mówimy o wodzie.
_________________
ZOBACZ
http://www.allegro.pl/my_page.php?uid=7388319
http://www.allegro.pl/my_page.php?uid=3442968
www.autolakier.pl
 

baqo 
Wysany: 2008-01-16, 12:33   
0
UP DOWN

Pomg: 20 razy
Posty: 1553
Skd: ko³obrzeg
ixell napisa/a:
Pochwal siê ile masz w DuPoncie
po³owê :neutral:
ixell napisa/a:
50 000 receptur
tylko ciekawe jak pasuj± :cry: powiem to ,¿e na dzieñ dzisiejszy te natryski które posiadam doskonale mi pasuj±!jak mam mieæ 50 0000 na sztukê,to wolê mieæ 25 000 które do czego¶ mi siê przydadz±. no ! ale ja osobi¶cie profixa nigdy nie mia³em w rêkach,a mój dystrybutor w³a¶nie z niego rezygnuje,a czemu wybra³ du ponta :?:
 
 

ixell
Wysany: 2008-01-16, 22:37   
0
UP DOWN


Pomg: 4 razy
Posty: 283
Skd: Kalisz
baqo napisa/a:
ixell napisa/a:
Pochwal siê ile masz w DuPoncie
po³owê :neutral:
ixell napisa/a:
50 000 receptur
tylko ciekawe jak pasuj± :cry: powiem to ,¿e na dzieñ dzisiejszy te natryski które posiadam doskonale mi pasuj±!jak mam mieæ 50 0000 na sztukê,to wolê mieæ 25 000 które do czego¶ mi siê przydadz±. no ! ale ja osobi¶cie profixa nigdy nie mia³em w rêkach,a mój dystrybutor w³a¶nie z niego rezygnuje,a czemu wybra³ du ponta :?:


Widzisz, albo on k³amie, albo Ty. Profix wodê sprzedaje na razie w USA, Hiszpania, Niemcy, Francja , Benelux. W Polsce pierwszy mieszalnik wodny dosta³em ja, dok³adnie 11 stycznia 2008 roku. Jakim cudem mo¿e go oddawaæ?
Jak pasuj± wyjdzie w praniu. Wiem jedno, kosztuj± nieca³e 110 z³/litr. Znasz to has³o "CCC"?
Pisa³em Ci ju¿, ¿e przerabia³em DuPonta du¿o wcze¶niej i by³em zawiedziony, bardzo zawiedziony.......
_________________
ZOBACZ
http://www.allegro.pl/my_page.php?uid=7388319
http://www.allegro.pl/my_page.php?uid=3442968
www.autolakier.pl
 

Omnix
Wysany: 2008-01-16, 22:48   
0
UP DOWN


Posty: 73
ixell napisa/a:
Widzisz, albo on k³amie, albo Ty.

Wydaje mi siê, ¿e ogólnie ma na mysli Profixa na rzecz DP...
 

ixell
Wysany: 2008-01-16, 23:13   
0
UP DOWN


Pomg: 4 razy
Posty: 283
Skd: Kalisz
NIe ma co ukrywaæ, DP ma du¿o wiêksz± renomê i do¶wiadczenie ni¿ niejedna mieszalnia. Profix konwencjonalny oparty by³ na Sikkensie..... a on te¿ mia³ du¿o do ¿yczenia, tylko tego nikt ju¿ nie pamiêta. Zast±pili go badziewiem Dyna, Lesonal..
_________________
ZOBACZ
http://www.allegro.pl/my_page.php?uid=7388319
http://www.allegro.pl/my_page.php?uid=3442968
www.autolakier.pl
 

maras 
Wysany: 2008-01-17, 01:04   
0
UP DOWN

Pomg: 5 razy
Posty: 211
Skd: Sokolniki k.Poznania
ixell napisa/a:
Profix konwencjonalny oparty by³ na Sikkensie.....

Zgadza siê, czêsto bra³em profixa robionego wg receptur sikkensa, bo u mnie akurat maj± w mieszalni te dwa mieszalniki, zreszt± baza na moim samochodzie to te¿ profix,ale zrobiony z oczek sikkensa. Z wod± pewnie jest podobnie.
Faktycznie,czêsto w sikkensie kolor nie wchodzi³, trochê to wnerwia³o, zw³aszcza,¿e baza kosztowa³ ponad 200/l :neutral:
 

online 
Wysany: 2008-01-17, 10:40   
0
UP DOWN
MTGarage.

Pomg: 10 razy
Posty: 722
Skd: ¦l±sk - ¦wierklaniec
u mnie konwencja sikkensa kosztowa³a 140z³/litr ka¿dy kolor (metalik).
per³a od 140 do 170z³/litr :roll:
nigdy na ni± nie narzeka³em, ale bra³em zawsze na ca³o¶ciówki (skutery, tansze motocykle).
_________________


Lakierowanie motocykli i skuterów!

www.bikepics.com/members/online/
 
 

baqo 
Wysany: 2008-01-17, 11:57   
0
UP DOWN

Pomg: 20 razy
Posty: 1553
Skd: ko³obrzeg
Omnix napisa/a:
Wydaje mi siê, ¿e ogólnie ma na mysli Profixa na rzecz DP...
dok³adnie!
 
 

Siekiera
Wysany: 2008-01-17, 22:21   
0
UP DOWN


Pomg: 10 razy
Posty: 988
baqo napisa/a:
ixell napisa/a:
50 000 receptur
dobry!du¿o!


chyba macie na my¶li 50 000 numerów kolorów!!! bo receptur jest pewnie ok 10 000 - 12 000. Przecie¿ jedna receptura wystêpuje zazwyczaj w ró¿nych markach a czêsto pod ró¿nymi numerami w obrêbie jednej marki np. ford a takie np. RAL-e to s± w wielu markach ale w ich numeracji.
 

DrCruel
Wysany: 2008-01-18, 10:25   
0
UP DOWN


Posty: 418
S³uszna uwaga.
 

baqo 
Wysany: 2008-01-18, 15:13   
0
UP DOWN

Pomg: 20 razy
Posty: 1553
Skd: ko³obrzeg
du pont ma dostêpnych ponad 20 000 receptur!
Siekiera napisa/a:
Przecie¿ jedna receptura wystêpuje zazwyczaj w ró¿nych markach
w jakim systemie tak jest?
 
 

Siekiera
Wysany: 2008-01-18, 21:29   
0
UP DOWN


Pomg: 10 razy
Posty: 988
W ka¿dym :wink:

np. RAL 6024 ma tak± sam± recepturê jak:

citroen 28
citroen KQX
DAF 1206018
DAF 3027
DAF 4984
DAF H3334
fiat 68
ford vvs
iveco 068
lancia 68
opel 600
opel 823
peugeot KQX
renault 1942
renault R096
renault 96
scania 1366643
volvo S98642
 

ixell
Wysany: 2008-01-18, 21:33   
0
UP DOWN


Pomg: 4 razy
Posty: 283
Skd: Kalisz
Siekiera napisa/a:
baqo napisa/a:
ixell napisa/a:
50 000 receptur
dobry!du¿o!


chyba macie na my¶li 50 000 numerów kolorów!!! bo receptur jest pewnie ok 10 000 - 12 000. Przecie¿ jedna receptura wystêpuje zazwyczaj w ró¿nych markach a czêsto pod ró¿nymi numerami w obrêbie jednej marki np. ford a takie np. RAL-e to s± w wielu markach ale w ich numeracji.


Co tu opowiadaæ, ka¿dy mo¿e sobie ¶ci±gn±æ ich program mieszalniczy ze strony multichem.pl i sam sprawdziæ.
_________________
ZOBACZ
http://www.allegro.pl/my_page.php?uid=7388319
http://www.allegro.pl/my_page.php?uid=3442968
www.autolakier.pl
 

zloty
Wysany: 2008-01-18, 22:02   
0
UP DOWN


Posty: 16
ixell napisa/a:
Siekiera napisa/a:
baqo napisa/a:
ixell napisa/a:
50 000 receptur
dobry!du¿o!


chyba macie na my¶li 50 000 numerów kolorów!!! bo receptur jest pewnie ok 10 000 - 12 000. Przecie¿ jedna receptura wystêpuje zazwyczaj w ró¿nych markach a czêsto pod ró¿nymi numerami w obrêbie jednej marki np. ford a takie np. RAL-e to s± w wielu markach ale w ich numeracji.


Co tu opowiadaæ, ka¿dy mo¿e sobie ¶ci±gn±æ ich program mieszalniczy ze strony multichem.pl i sam sprawdziæ.


Tylko jakie jest has³o do zainstalowania ?? Bo pobra³em ale chce jakie¶ has³o.
_________________

 

ixell
Wysany: 2008-01-18, 22:38   
0
UP DOWN


Pomg: 4 razy
Posty: 283
Skd: Kalisz
asd
_________________
ZOBACZ
http://www.allegro.pl/my_page.php?uid=7388319
http://www.allegro.pl/my_page.php?uid=3442968
www.autolakier.pl
 

zloty
Wysany: 2008-01-18, 22:44   
0
UP DOWN


Posty: 16
ixell napisa/a:
asd


Dziêki :mrgreen:
_________________

 

baqo 
Wysany: 2008-01-18, 23:01   
0
UP DOWN

Pomg: 20 razy
Posty: 1553
Skd: ko³obrzeg
Siekiera napisa/a:

citroen 28
citroen KQX
DAF 1206018
DAF 3027
DAF 4984
DAF H3334
fiat 68
ford vvs
iveco 068
lancia 68
opel 600
opel 823
peugeot KQX
renault 1942
renault R096
renault 96
scania 1366643
volvo S98642
tylko wiêkszo¶æ to ciê¿arówy! kto teraz maluje osobówy w ralowski kolor?
  
 
 

ixell
Wysany: 2008-01-18, 23:13   
0
UP DOWN


Pomg: 4 razy
Posty: 283
Skd: Kalisz
baqo napisa/a:

scania 1366643
volvo S98642
tylko wiêkrzo¶æ to ciê¿arówy! kto teraz maluje osobówy w ralowski kolor?[/quote]

Racja, Rale powtarzaj± siê w przemy¶le no i w mercach :lol:
_________________
ZOBACZ
http://www.allegro.pl/my_page.php?uid=7388319
http://www.allegro.pl/my_page.php?uid=3442968
www.autolakier.pl
 

Siekiera
Wysany: 2008-01-19, 09:40   
0
UP DOWN


Pomg: 10 razy
Posty: 988
no ale w³a¶nie o to chodzi ¿e nikt tym nie lakieruje :mrgreen:

Te przechwalanki, ¿e my mamy 50 000 kolorów a inni 100 000 st±d siê bior± bo przecie¿ i tak nikt tego nie bêdzie sprawdza³.

Ja poda³em tylko pierwszy z brzegu przyk³ad bo nie chce mi siê szukaæ kolorów bazowych, ale dok³adnie te¿ tak jest ¿e ten sam kolor (ta sama receptura) wystêpuje pod ró¿nymi numerami, no mo¿e nie w takiej ilo¶ci jak w przyk³adzie. Do tego dochodz± alternatywy czasami po 5-6 i siê nazbiera. Choæ alternatywy mo¿na faktycznie traktowaæ jako inne kolory (receptury) tyle ¿e z tym samym numerem koloru.

Tak wogóle to nie ma siê o co spieraæ, dla mnie to kto¶ mo¿e podaæ ¿e ma 500 000 kolorów ale to nie znaczy ¿e warto siê takim systemem zainteresowaæ.
 

ixell
Wysany: 2008-01-19, 19:41   
0
UP DOWN


Pomg: 4 razy
Posty: 283
Skd: Kalisz
Siekiera, masz racjê. Generalnie starcza 10 - 12 tesiêcy receptur, a i to z nawi±zk±. Podstawa to pasowalno¶æ, resztê mo¿na mieæ w d..ie
_________________
ZOBACZ
http://www.allegro.pl/my_page.php?uid=7388319
http://www.allegro.pl/my_page.php?uid=3442968
www.autolakier.pl
 

MAJSTER
[Usunity]
Wysany: 2008-01-26, 00:39   

Bago taki znawca a nie wiedzia³, ze jedna receptura moze wystêpowac dla kilu marek aut, wstyd kolego, taki "autorytet" tyle rad udziela, w DP tego nie powiedzieli???
 

rbfm 
Wysany: 2008-01-26, 05:09   
0
UP DOWN

Pomg: 21 razy
Posty: 1890
Skd: Kraków
ixell napisa/a:
Siekiera, masz racjê. Generalnie starcza 10 - 12 tesiêcy receptur,


facet na szkoleniu novolu powiedzial ze z systemu spectral wykorzystano przez kilka lat w calym kraju 2700 receptur przynajmniej raz. z ponad 30000 istniejacych.
 

baqo 
Wysany: 2008-01-26, 14:06   
0
UP DOWN

Pomg: 20 razy
Posty: 1553
Skd: ko³obrzeg
MAJSTER napisa/a:
Bago taki znawca a nie wiedzia³, ze jedna receptura moze wystêpowac dla kilu marek aut, wstyd kolego, taki "autorytet" tyle rad udziela, w DP tego nie powiedzieli???
TY MAJSTER, CO SIÊ TAK CZEPIASZ!!! JAK ¯EP PSIEGO OGONA!!! ZNAWCO :lol:
MAJSTER napisa/a:
w DP tego nie powiedzieli???
I CO MASZ DO DP :?: :?: :?: WSZÊDZIE NA NIEGO WJE¯D¯ASZ :twisted:
 
 

MAJSTER
[Usunity]
Wysany: 2008-01-26, 22:35   

Kolego BAGO
Nie czepiam siê DP tylko Twojego zaparcia w Ich stronê, pewnie materia³y maj± dobre ale udowodnij ¿e Polskie materia³y s± z³e, czy kiedykolwiek by³e¶ na szkoleniu poza DP, proponujê aby¶ kiedy¶ skorzysta³ z wyjazdu do innej firmy, mo¿e wtedy Ci siê "rozja¶ni".
Ceny materia³ów markowych s± tak wygórowane aby móc wstawiæ mieszalnik za darmo, bo sp³acisz go kupuj±c ich produktu typu klar i inne, chyba DP dosta³e¶ za darmo???, czy tak???
Wiesz co, zawsze bêdê to powtarza³ jak niektórzy na forum "lakierowanko", jeste¶ POLAKIEM, a nic Polsce nie pomagasz, jak chcesz szko³y patriotyzmu jed¼ do Niemiec, tam nic co niemieckie sie nie sprzeda, poza niektórymi wyj±tkami i dlatego auta i inne cenzura³y maj± rozs³awione w ¶wiecie, pamiêtaj te¿ ¿e kupuj±c Polskie produkty dajesz pracê Polakom, czy jakby twoja rodzina pracowa³a w Polskiej piekarni kupowa³ by¶ chleb od Niemca???
 

Amiggo 
Wysany: 2008-01-26, 22:40   
0
UP DOWN


Pomg: 4 razy
Posty: 356
MAJSTER napisa/a:
jak chcesz szko³y patriotyzmu jed¼ do Niemiec, tam nic co niemieckie sie nie sprzeda

Chyba mia³o byæ "co nie niemieckie" :wink:
 

rbfm 
Wysany: 2008-01-26, 22:41   
0
UP DOWN

Pomg: 21 razy
Posty: 1890
Skd: Kraków
MAJSTER napisa/a:
jeste¶ POLAKIEM


co do tego to nie bylbym taki pewien. wskazuje na to znajomosc jezyka polskiego :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
 

MAJSTER
[Usunity]
Wysany: 2008-01-26, 22:47   

Masz racjê Amiggo, "nic co niemieckie"
rbfm, czy to do mnie ta znajomo¶æ j.polskiego???
 

rbfm 
Wysany: 2008-01-26, 22:48   
0
UP DOWN

Pomg: 21 razy
Posty: 1890
Skd: Kraków
Cytat:
rbfm, czy to do mnie ta znajomo¶æ j.polskiego???


a pisales sam o sobie ? o baqo rzecz jasna
 

baqo 
Wysany: 2008-01-27, 01:03   
0
UP DOWN

Pomg: 20 razy
Posty: 1553
Skd: ko³obrzeg
PATRIOCI :lol: :lol: :lol: rbfm, CZEMU MASZ NIEMIECK¡ SATÊ!!! :lol: OS£ABIACIE MNIE Z T¡ POLSKO¦CI¡! CIEKAWE PO CO TA ZJEDNOCZONA EUROPA :?: MAM PRAWO KUPOWAÆ TO CO CHCÊ.CZASY KOMUNY DAWNO TEMU MINE£Y!CIEKAWE CO MAJSTER, MASZ POLSKIEGO :?: SAMOCHÓD,TELEWIZOR,KOMPUTER,MATERIA£Y LAKIERNICZE.SZLIFIERKI?JA NIE MAM NIC Z TYCH ¯ECZY BO S¡ LIPNE. I MERCEDESA WOLÊ ZROBIÆ NA ZACHODNIM MATERIALE.WIDZISZ.NIC POLSKIEGO I ¯YJÊ,ZARABIAM.
MAJSTER napisa/a:
jeste¶ POLAKIEM, a nic Polsce nie pomagasz
ZA TO POLSKA POMAGA TOBIE! NIE B¡D¯ ¦MIESZNY :!:
rbfm napisa/a:

a pisales sam o sobie ? o baqo rzecz jasna
NO I CO! DOWALI£E¦ MI :lol: :lol: :lol: KRYTYCZNY MOMENTrbfm, BO ZACZYNA CZEPIAÆ SIÊ PISOWNI.TY ALE DLA MNIE NIE WA¯NE JEST TO CZ H...J PISZE SIÊ PRZEZ SAMO H CZY PRZEZ CH.NAWET TY NIE WIESZ :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
 
 

rbfm 
Wysany: 2008-01-27, 01:26   
0
UP DOWN

Pomg: 21 razy
Posty: 1890
Skd: Kraków
baqo napisa/a:
rbfm, CZEMU MASZ NIEMIECK¡ SATÊ!!!


bo polacy nie robia dobrych pistoletow (niedobrych chyba tez nie)
nie kupilem jej dlatego ze jest niemiecka, tylko dlatego ze jest dobra
natomiast niektorzy nie kupuja novola bo jest zly, tylko dlatego ze jest polski.
 

baqo 
Wysany: 2008-01-27, 01:36   
0
UP DOWN

Pomg: 20 razy
Posty: 1553
Skd: ko³obrzeg
a ja kupujê duponta bo dla mnie on jest dobry!
 
 

bart
Wysany: 2008-02-27, 15:06   
0
UP DOWN

Posty: 27
Czy kto¶ z was ma konkretne wiadomo¶ci o wodzie profixa?Interesuje mnie jak d³ugo schnie baza,dopasowanie kolorów,cieniowanie,krycie,ogó³em wszystko co lakiernik powinien wiedzieæ ¿eby siê tym zainteresowaæ lub nie.
 

lw
Wysany: 2008-02-27, 21:51   
0
UP DOWN

Posty: 31
NIE MA IDEALNEGO SYSTEMU!!!!!!!!!!!!
klar z jednej firmy, baza z innej, szpachel jeszcze z innej.....
ka¿dy system ma swoje dobre i z³e strony. :cool: :cool: :cool:
jak na lakierni bym jecha³ jednym systemem (obojêtnie jakim) to bym z torbami poszed³ :lol: :lol: :lol:
 

Sharuga
Wysany: 2008-02-27, 22:53   
0
UP DOWN

Posty: 14
rbfm napisa/a:

bo polacy nie robia dobrych pistoletow (niedobrych chyba tez nie)

Robi±. CHS.
http://www.chs.net.pl/
 

rbfm 
Wysany: 2008-02-27, 22:55   
0
UP DOWN

Pomg: 21 razy
Posty: 1890
Skd: Kraków
Sharuga napisa/a:
Robi±. CHS.
http://www.chs.net.pl/


daj spokój. warszawiak byl dobry ale 20 lat temu.
 

szybki
Wysany: 2008-02-27, 23:51   
0
UP DOWN

Posty: 8
Ja nie mogê :shock: !!!
Ile w tym "przefixie" jest Polski? :?:
Powiem wam :!: : tyle co w DP AKZO PPG NOVOL itp. czyli faktura vat !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Profix wszystkie komponenty kupuje poza granicami naszego patriotycznego pañstwa - prawie nic z tej chemii nie jest produkowane u nas.
Ale poszukam u siebie tego opisywanego cuda i napewno napiszê.
 

ixell
Wysany: 2008-03-01, 00:03   
0
UP DOWN


Pomg: 4 razy
Posty: 283
Skd: Kalisz
szybki napisa/a:
Ja nie mogê :shock: !!!
Ile w tym "przefixie" jest Polski? :?:
Powiem wam :!: : tyle co w DP AKZO PPG NOVOL itp. czyli faktura vat !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Profix wszystkie komponenty kupuje poza granicami naszego patriotycznego pañstwa - prawie nic z tej chemii nie jest produkowane u nas.
Ale poszukam u siebie tego opisywanego cuda i napewno napiszê.


Masz racjê, spó³ka Holand....
_________________
ZOBACZ
http://www.allegro.pl/my_page.php?uid=7388319
http://www.allegro.pl/my_page.php?uid=3442968
www.autolakier.pl
 

LAKIEROWANKO Strona Gwna » LAKIERNICTWO SAMOCHODOWE » Systemy mieszalnikowe

Odpowiedz do tematu  
Nie moesz pisa nowych tematw
Nie moesz odpowiada w tematach
Nie moesz zmienia swoich postw
Nie moesz usuwa swoich postw
Nie moesz gosowa w ankietach
Nie moesz zacza plikw na tym forum
Moesz ciga zaczniki na tym forum
Skocz do: 

Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group