Szukaj FAQ AlbumOtwarty przez: DrCruel 2014-05-11, 14:06
Autor Wiadomo
Siekiera
Wysany: 2013-01-04, 21:35   Kryzys czy hossa?
0
UP DOWN


Pomg: 10 razy
Posty: 988
No jak us³ysza³em o podwy¿kach jakie planuj± niektóre firmy a inne ju¿ zrobi³y to siê zastanawiam o co chodzi :shock: czy a¿ tak jest dobrze ¿eby waliæ podwy¿ki po 10% i wiêcej ???

Jak kto¶ ma informacje o podwy¿kach to wrzucajcie tutaj zobaczymy komu sie tak dobrze powodzi.

DP ponad 10%
Glasurit 10%
 

pawel1108 
Wysany: 2013-01-04, 21:53   
0
UP DOWN

Pomg: 20 razy
Posty: 960
Skd: Wroc³aw
R-M ju¿ w listopadzie 2012 10-15%
_________________
www.lakiernik-wroclaw.eu
 

Siekiera
Wysany: 2013-01-04, 23:41   
0
UP DOWN


Pomg: 10 razy
Posty: 988
No proszê kolejni spragnieni kasiory. Mo¿e oni wszyscy znale¼li sobie taki sposób na poprawienie wyników finansowych. Spadek sprzeda¿y to trzeba mar¿ê zwiêkszyæ. Ciekawe do czego to doprowadzi i kto na tym zyska?

Coraz bardziej to wszystko popier...lone :evil:
 

ra_dek
Wysany: 2013-01-04, 23:53   
0
UP DOWN

Posty: 21
Moim zdaniem to jest przej¶ciowe, s± to ostatnie podrygi, próba sprzedania dro¿ej póki jeszcze mo¿na. Kryzys i zwi±zany z nim spadek si³y nabywczej i popytu w najbli¿szym czasie nie ust±pi a wrêcz przeciwnie. Je¶li co¶ ma siê sprzedawaæ to bêdzie tanieæ. CCC - cena czyni cuda, a z mar¿ wiêkszo¶ci szpeju mo¿na jeszcze sporo urwaæ.
_________________
Pozdrawiam Radek
 

Siekiera
Wysany: 2013-01-05, 20:15   
+1
UP DOWN


Pomg: 10 razy
Posty: 988
Czyli uwa¿asz ¿e zaczn± obni¿aæ? Co¶ mi siê nie wydaje. Patrz jaki jest teraz kurs euro a oni przywalaj± takie podwy¿ki, jak pójdzie w górê to bêd± mówili ¿e nie ma z czego obni¿aæ a mo¿e nawet znów zechc± podnosiæ. To wszystko jedna wielka banda syjonistyczna :paw:
 

Chino 
Wysany: 2013-01-08, 12:17   
0
UP DOWN
LPLCC


Pomg: 7 razy
Posty: 464
Skd: Warszawa
Pisz±c z mojej strony:

HOK co roku funduje nam drobne podwy¿ki. Jest to sta³y proceder. W tym roku (tj sierpien 2012) towary podskoczy³y kilka % do góry - finalnie przeliczajac towar po nowych cenach 80% zdrozalo o ok 6-8% a 20% towaru stania³o ^^

Ceny nie bêd± obni¿ane. Kto niby na to sie zgodzi? Ludzkosc siê bogaci, biednych wszyscy maja gdzie¶. Producent, który tak czy inaczej sprzeda swój towar - bo jak dro¿ej± to wszystkie, nie bêdzie nawet my¶la³ o wiekszej obnizce cen.

Wracaj±c do tematu Kryzys czy hossa - tutaj widze cholerny kryzys - i to g³ownie od strony custom paintingu. Samochody jak siê malowa³o tak sie maluje ale osób dziabi±cych w kó³ko i w kó³ko b³otniki od Audi s± w kraju tysi±ce, niestety w niszowym od³amie jest ju¿ bida.

Szczesliwego Nowego - bardziej owocnego od 2012 :)
_________________
CHROME N PAINT CUSTOM SHOP

LAKIERY HOUSE OF KOLOR
BUDOWA I PRZEBUDOWA POJAZDÓW
www.custom-shop.pl
Sodowanie, Szkie³kowanie, Piaskowanie
www.soda-blaster.pl
 
 

lakierok 
Wysany: 2013-01-08, 20:32   
0
UP DOWN

Pomg: 9 razy
Posty: 423
Skd: Okolice
PPG te¿ podnosi ok 6 % , APP te¿ ale nie wiem o ile .
_________________
Mieszalnia Lakierów

Frostt.pl
 

Dementor
Wysany: 2013-01-08, 21:11   
0
UP DOWN


Posty: 364
Ca³a grupa DP chyba podnios³a podobnie bo SH te¿ 10-12%
Ciekawe co zrobi± polscy producenci?
 

kubazjan
Wysany: 2013-01-09, 07:33   
0
UP DOWN

Pomg: 1 raz
Posty: 246
dlatego panowie jak tylko skoncze swoja Wawke to rzucam to w cholere...od prawie 2 lat stoje w miejscu...wszystko drozeje a ludzisaka chca zeby robic za darmo... :shock: U mnie w miejscowosci zamknelo sie chyba juz ze dwoch lakiernikow...tzreci ktorego bardzo dobrze znam tez posklada³ CV gdzie tylko popadnie mimo iz konczy wlasnie w³asne pomieszczenia do lakierowania...
Skoro znajda sie tacy ktorzy beda robic element za 150-200 z³ z lakierem to ja odpadam...mnie poprostu nie stac na utrzymanie wszystkiego a do tego zima zawsez jest do dupy bo ma³o roboty...
Pewnie cos tam sobie bede grzeba³ po godzinach dla siebie albo kolegom ale juz postanowione... :tak:
 

Siekiera
Wysany: 2013-01-21, 22:20   
0
UP DOWN


Pomg: 10 razy
Posty: 988
To kolejny problem tyle ¿e nie ma tu winy producentów lakierów. Bran¿a niszczy siê sama przy wyra¼nym udziale firm ubezpieczeniowych, pañstwowych organów kontrolno - podatkowych itp itd
Jeszcze trochê i lakiernicy zaczn± zchodziæ do podziemia a zamówienia bêdzie zbiera³o siê przez fora. Warsztaty zamieni± siê w dziuple ukryte w przepastynych stodo³ach przed czujnym okiem s±siada a klienci bêd± umawiali siê na przekazanie auta na parkingach przed Biedronk± :D
 

YAMAHER
Wysany: 2013-01-21, 23:12   
0
UP DOWN


Pomg: 7 razy
Posty: 1975
Siekiera --> powinenes pisac ksiazki :D masz talent ;D heheh :spoko:
 

gugun 
Wysany: 2013-01-22, 11:07   
0
UP DOWNPomg: 52 razy
Posty: 2819
Skd: kuj-pom
Siekiera napisa/a:
Jeszcze trochê i lakiernicy zaczn± zchodziæ do podziemia a zamówienia bêdzie zbiera³o siê przez fora.
juz tak jest :D polowe roboty minimum jakiej mam to glownie fora i internet ;)
 
 

Dementor
Wysany: 2013-01-22, 17:01   
0
UP DOWN


Posty: 364
Siekiera napisa/a:
To kolejny problem tyle ¿e nie ma tu winy producentów lakierów. Bran¿a niszczy siê sama przy wyra¼nym udziale firm ubezpieczeniowych, pañstwowych organów kontrolno - podatkowych itp itd
Jeszcze trochê i lakiernicy zaczn± zchodziæ do podziemia a zamówienia bêdzie zbiera³o siê przez fora. Warsztaty zamieni± siê w dziuple ukryte w przepastynych stodo³ach przed czujnym okiem s±siada a klienci bêd± umawiali siê na przekazanie auta na parkingach przed Biedronk± :D


A co z handlem materia³ami lakierniczymi? Masz mieszalnie i nie boisz siê tego?
¯arty, ¿artami ale coraz gorzej to widzê.
 

Siekiera
Wysany: 2013-01-22, 19:29   
+1
UP DOWN


Pomg: 10 razy
Posty: 988
YAMAHER napisa/a:
Siekiera --> powinenes pisac ksiazki :D masz talent ;D heheh :spoko:


Samo ¿ycie, nic nie trzeba wymy¶laæ, pisze siê samo ;)

@Dementor, sklepy powinny przetrwaæ bo partyzanci musz± gdzie¶ towar pobieraæ. ;) Szpachlówki, podk³ady itp mo¿na braæ z internetu ale kolor nie przejdzie w ten sposób. Dlatego rozgl±dam siê po rynku za towarkiem w rozs±dnej cenie, akceptowalnej jako¶ci i kolorystyce. Na szczê¶cie nie tylko ja w ten sposób my¶lê i powiem ci ¿e s± ludzie którzy ju¿ kombinuj± jak dostosowaæ siê do nowych warunków tyle ¿e to temat trudny i kosztowny.

Pewne jest ¿e koncerny z nas zdzieraj±. Fantastycznym przyk³adem s± samochody. Wystarczy popatrzeæ po ile za oceanem potrafi± sprzedawaæ takie cacka. Nam tyle ka¿± p³aciæ za byle Golfa.
http://www.mototok.pl/Ame...wa-s2739/foto_7

Tak samo jest z chemi±, nie jest ona taka droga np w USA ale matka Unia zabezpieczy³a siê przed ekspansj± firm z innych kontynentów wprowadzaj±c s³ynny REACH

W ten sposób dostêp do naszego rynku maj± tylko koncerny które maj± najwiêcej kasy i staæ ich aby p³aciæ Unii za badania i rejestracjê substancji chemicznych wchodz±cych w sk³ad produktów albo firmy europejskie. Pod pretekstem ochrony nas obywateli Socjalistycznej Unii Europejskiej zrobili zamach na woln± ¶wiatow± konkurencjê. Tak robi± ze wszystkim.
 

Dementor
Wysany: 2013-01-22, 20:36   
0
UP DOWN


Posty: 364
Jak co¶ bêdziesz mia³ ciekawego to daj znaæ mo¿e te¿ bym wszed³ w co¶ nowego ;)
 

YAMAHER
Wysany: 2013-01-22, 22:11   
0
UP DOWN


Pomg: 7 razy
Posty: 1975
Sikiera --> masz pojecie duze ;) jesli o autkach mowisz to zgadza sie ;) Mia³em w milwaukee autko i mozna by³o tanio kupic a pozniej sprowadzilismy pare aut i op³aca³o sie to.
Teraz to jak za darmo bys zrobi³ to by sie pytali czy jescze rabat bedzie.
 

dystrybutor 
Wysany: 2013-01-23, 19:23   
0
UP DOWN


Pomg: 1 raz
Posty: 32
Skd: Rzeszów
STANDOX od lutego dro¿eje o 12% :/
 

Siekiera
Wysany: 2013-01-24, 01:12   
0
UP DOWN


Pomg: 10 razy
Posty: 988
Chodz± s³uchy, ¿e DP du.pa miêknie i ¿e ma niby dawaæ wiêksze rabaty ¿eby zrekompensowaæ tak du¿± podwy¿kê. Pewnie zobaczyli ¿e PPG podnios³o o po³owê mniej i sraj± w pory :D Ja ju¿ kaza³em ch³opakom odpowiednio postêpowaæ jak bêd± wybieraæ z którego systemu robiæ kolor.
 

gugun 
Wysany: 2013-01-24, 10:15   
0
UP DOWNPomg: 52 razy
Posty: 2819
Skd: kuj-pom
xd
 
 

teac27 
Wysany: 2013-01-27, 11:12   
0
UP DOWN

Pomg: 1 raz
Posty: 155
Skd: podkarpacie
Pan Gugun nabija sobie posty za pomoc± x i d. zamiast ugotowaæ obiad w niedzielê.
_________________

 
 

gugun 
Wysany: 2013-01-27, 12:43   
0
UP DOWNPomg: 52 razy
Posty: 2819
Skd: kuj-pom
nie,sprawdzalem czy nabija posty i zapomnialem wykasowac...bo w dziale ogloszenia nikomu nie nabija³o i myslalem ze cosnie tak
 
 

lukas
Wysany: 2013-01-27, 16:39   
0
UP DOWN


Pomg: 5 razy
Posty: 339
Przykro to pisaæ ale nie miejcie z³udzeñ, producenci musz± mieæ okre¶lon± zyskowno¶æ i kropka. Kryzys nie ma tu nic do rzeczy. Zasady dyktuj± koncerny a tam jest duuu¿y margines po przekroczeniu którego nale¿y ci±æ koszty. Dopóki s± w wide³kach to wszystko jest po staremu i noworoczne podwy¿ki musz± byæ, ¿eby siê klienci nie oduczyli ;)
 

Siekiera
Wysany: 2013-01-27, 17:09   
0
UP DOWN


Pomg: 10 razy
Posty: 988
@Lukas ty pewnie bie¿esz pensjê z tych podwy¿ek, cooo :cool:

Ju¿ dawno by³o wiadomo, ¿e koncerny ustawiaj± siê na du¿e lakiernie i to o nie jest wojna ale rykoszetem dostaj± wszyscy pozostali. Serwisy oczywi¶cie prze³o¿± podwy¿kê na cenê us³ugi bo tam s± ksiêgowi którzy tego pilnuj± a klienci i tak im nie uciekn±.
Natomiast mali lakiernicy z nor i noreczek boj±c sie utraty ostatnich wyzyskiwaczy (klientów) przejd± na tañszy towar bo nic ju¿ innego nie pozosta³o. Przez pewien czas bêd± jeszcze szukali tego samego towaru w ni¿szej cenie np allegro ale na d³u¿sz± metê tak musi byæ bo na inwestycje przyci±gaj±ce nowych klientów juz za pó¼no. Nie wykluczone ¿e niektórzy zdecyduj± siê co¶ zainwestowaæ ale przed pozosta³ymi zostaje ju¿ tylko szara stefa i walka o ostatnich handlarzy samochodami.

Co¶ mnie czarne my¶li dopadaj± :blee:
 

lakierok 
Wysany: 2013-01-27, 18:10   
0
UP DOWN

Pomg: 9 razy
Posty: 423
Skd: Okolice
Ju¿ zauwa¿y³em ¿e na sklepy wstawiaj± dwa systemy z ¶redniej pó³ki zamiast drogiego i taniego .
 

lukas
Wysany: 2013-02-01, 10:58   
0
UP DOWN


Pomg: 5 razy
Posty: 339
Siekiera napisa/a:
@Lukas ty pewnie bie¿esz pensjê z tych podwy¿ek, cooo :cool:


Pensjê zawsze biorê, czy s± podwyzki czy nie :tak:
 

czapka2
Wysany: 2013-02-01, 21:24   
0
UP DOWN

Posty: 26
Ja pracujê w bran¿y 10 lat i rzeczywi¶cie kryzys jest ale raczej dotyczy to ma³ych gara¿y które robi± tanimi produktami i s± u¿ale¿nione od handlarzy a tot a bran¿a najmocniej kuleje.

To temat rzeka z lakiernikami bo nie potrafi± liczyæ i st±d takie mieszalniki jak DYNA, PALINAL I SPECTRAL s± w modzie a ich jako¶c...... delikatnie du¿o gorsza od RM, PPG czy Depoint.

Co do podwy¿ek to grupa Depoint bêdzie siê dogadywa³a z ka¿dym osobno..... hahahhaha to po co podwy¿ka

PPG podniós³ 6% ale na wode i dodatki a Deltron i Maxicar pigmenty id± 4%

Glasura i RM która jest najdro¿sza dalej podnosi - musi skoro wstawia mieszalniki za free :-)

Co roku jest to robione a ma³o kto wie ale koszt wyprodukowania pigmentu to.............................2 euro!!!!

Wiêc na pewno nie robi± podwy¿ek bo maj± ma³y zysk :-)
 

Siekiera
Wysany: 2013-02-01, 22:18   
0
UP DOWN


Pomg: 10 razy
Posty: 988
lakierok napisa/a:
Ju¿ zauwa¿y³em ¿e na sklepy wstawiaj± dwa systemy z ¶redniej pó³ki zamiast drogiego i taniego .


Tanie systemy wiêkszo¶æ mieszalni przerabia³a 7-10 lat temu. Haya, Profix, Ivat. Za s³aba kolorystyka.
¦rednia pó³ka zaczê³a mieæ branie 4-6 lat temu i pomimo ¿e kolorystyka te¿ kuleje to da siê z tego co¶ zrobiæ. Problem w tym ¿e nie na wszystkich mo¿na zarobiæ ale fakt ¿e s± coraz popularniejsze i to bêdzie postêpowa³o. Z czasem oni te¿ poprawi± kolortystykê i najwy¿sza pó³ka bêdzie musia³a im ust±piæ miejsca.
Mam wra¿enie ¿e tak ju¿ siê sta³o w obrêbie koncernu Akzo Nobel. Tutaj Sikkens który 10-14 lat temu mia³ chyba najwy¿szy udzia³ w rynku ustêpuje swojemu m³odszemu braciszkowi Lesonalowi. Dla sikkensa pozosta³o chyba miejsce jedynie w ASO bo w sklepach to go nie u¶wiadczy. Tu Akzo próbuje z Lesonalem i tani± Dyn±.

[ Dodano: 2013-02-01, 22:20 ]
lukas napisa/a:
Pensjê zawsze biorê, czy s± podwyzki czy nie :tak:


Kurcze, a ja muszê sobie sam daæ :/

[ Dodano: 2013-02-01, 22:24 ]
czapka2 napisa/a:
To temat rzeka z lakiernikami bo nie potrafi± liczyæ i st±d takie mieszalniki jak DYNA, PALINAL I SPECTRAL s± w modzie a ich jako¶c...... delikatnie du¿o gorsza od RM, PPG czy Depoint.


Nie zgodzê siê do koñca. Nie wszystkie systemy ¶redniej pó³ki maj± gorsz± jako¶æ. Gorsz± kolorystykê to siê zgodzê ale co siê dziwiæ jak te najmocniejsze koncerny pracowa³y nad kolorami dziesi±tki lat.

[ Dodano: 2013-02-01, 22:26 ]
czapka2 napisa/a:
Co do podwy¿ek to grupa Depoint bêdzie siê dogadywa³a z ka¿dym osobno..... hahahhaha to po co podwy¿ka


Co masz na my¶li? Przecie¿ podwy¿kê zrobili.

[ Dodano: 2013-02-01, 22:31 ]
czapka2 napisa/a:
Co roku jest to robione a ma³o kto wie ale koszt wyprodukowania pigmentu to.............................2 euro!!!!


Jeste¶ pewien? 2 euro za litr?


PS. Kolego nie pisz "Depoint" bo to nie brzmi z francuskiego. Lepiej napisz DP ;)
 

czapka2
Wysany: 2013-02-02, 15:00   
0
UP DOWN

Posty: 26
Po pierwsze mo¿e podsumujê dlaczego tak sie dzieje ¿e np ¶redniej klasy zastêpuj± górne.

To nic innego jak to ¿e topowe marki po³o¿y³y nacisk na lakiery wodne którymi po 2007 roku maluj± fabryki i z tego czerpi± g³ówne profity a systemy rozpuszczalnikowe sobie odpu¶ci³y lub teraz wracaj± do ³ask bo nieudolnym ich zabronieniu przez Uniê.

Uwierz mi ale tam jest du¿o wiêksza kasa i markowy serwis zu¿ywa wiêcej pigmentów ni¿ dobrze presperuj±ca mieszalnia.

Tanie firmy jak NOVOL DEEBER które nigdy nie maja szans zaistnieæ w serwisach nie maj±c aprobat ani odpowiedniej jako¶ci wody nastawi³y sie na mieszalniki rozpuszczalnikowe - z punktu widzenia rynku i osób gara¿owców to siê rozwijaj± ale daleko im jeszcze do firm które by³y na rynku kilkana¶cie lat d³u¿ej.
Poza tym nie maj± takiego zaplecza techników oraz wiedzy i bazy jak RM, PPG czy grupa DP .

Nie chcê tutaj zani¿aæ zas³ug dla rynku tych tanich marek bo one zmuszaj± te wiêksze koncerny te¿ do dzia³ania na polu mieszalników rozpuszczalnikowych które maj± jeszcze zastosowanie u osób nie posiadaj±cych warunki na wodê lub bior±cych za element mniej ni¿ 300z³.

Co do zgadzania siê to wiadomo, ¿e nie ma mieszalnika idealnego i czasem ten gorszy ma lepsze odzwierciedlenie ale suma sumarum to nikt mi nie powie ¿e Novol jest lepszy od PPG czy Dyna od RM. Jedynie rzeczywi¶cie moga czasem wygrywaæ spasowalno¶ci± natomiast jako¶ci± nigdy im nie dorównaj± (lub nast±pi to za kilka lat) bo cena sk±¶ siê bierze - mo¿e nie samego pigmentu ale innych sk³adników danego koncernu.

Co do DP to jest to grupa SH i Standox i z tego co mi 2-3 osoby maj±ce ten system na mieszalniach mówi³o to podwy¿ka by³a ale oni jeszcze jej nie maj± bo z ka¿dym indywidualnie bêdzie rozmowa przeprowadzana - dla mnie jak to s³ysza³em to dziwne podej¶cie ale nie wydajê opinii bo ta sytuacja mo¿e potrwaæ miesi±c i wtedy bêdziemy co¶ wiedzieli. DP poszed³ dwucyfrowo w tamtym roku i robi±c to teraz s± nara¿eni na utratê ¶redniego sektora za jakie te mieszalniki cenowo uchodzi³y.

Co do kwoty 2 euro to tak cena za pigment (oczywi¶cie nie xcyralic bo to robi jedna fabryka w japonii) waha siê w granicach 2-4 Euro !!!!
 

berag1 
Wysany: 2013-02-02, 23:36   
0
UP DOWN


Pomg: 7 razy
Posty: 266
czapka2 napisa/a:
Tanie firmy jak NOVOL DEEBER które nigdy nie maja szans zaistnieæ w serwisach nie maj±c aprobat ani odpowiedniej jako¶ci wody nastawi³y sie na mieszalniki rozpuszczalnikowe - z punktu widzenia rynku i osób gara¿owców to siê rozwijaj± ale daleko im jeszcze do firm które by³y na rynku kilkana¶cie lat d³u¿ej.


A dlaczego Novol czy Deeber nie maja szans? Maj± i jest to tylko kwestia kasy czyli haraczu jaki trzeba pó¼niej p³aciæ danemu koncernowi za aprobatê. A co siê z tym wi±¿e, podwy¿ka cen za materia³y lakiernicze bo jest to sposób na przerzucenie tego¿ haraczu corocznego na klientów którzy kupuj± materia³y lakiernicze tych firm.
 
 

czapka2
Wysany: 2013-02-03, 02:11   
0
UP DOWN

Posty: 26
Owszem maj± - jak pisa³e¶ spe³ni± warunki uzyskania aprobat a aby je uzyskaæ trzeba stworzyæ mieszalnik wodnorozcieñczalny na odpowiednim poziomie a te dwie firmy sa daleko od takiego rozwi±zania bo po³o¿y³y nacisk na inny segment lub po prostu nie s± w stanie takiej stworzyæ....
system wodny to inna bajka i te firmy s± jeszcze g³êboko w d... w tych tematach. :cool:
 

Siekiera
Wysany: 2013-02-03, 17:46   
0
UP DOWN


Pomg: 10 razy
Posty: 988
czapka2 napisa/a:
Poza tym nie maj± takiego zaplecza techników oraz wiedzy i bazy jak RM, PPG czy grupa DP .


Jeste¶ pewien? bo ja wiem ¿e np. novol pozyska³ techników w³a¶nie z PPG i to chyba ze 4 osoby wiêc przeszli do nich raczej z wiedz± i umiejêtno¶ciami :D
 

czapka2
Wysany: 2013-02-03, 17:52   
0
UP DOWN

Posty: 26
Owszem jednego podkupili (widocznie albo w PPg uznali ¿e nie ejst wart tylu co zarabia w Novolu albo lubi facet nowe wyzwania) a o dwóch wiem, ¿e raczej byli na wylocie w PPG.

To by³o jakie¶ 2-3 lata temu i jest to za krótki czas aby wystrzeliæ w górê zw³aszcza, ¿e technicy robi± pokazy a nie s± odpowiedzialni za rozwój systemu mieszalniczego.

£atwo tez sobie odpowiedzieæ na pytanie która firma jest bogatsza i na wiêcej mo¿e sobie pozwoliæ pod ka¿dym wzglêdem koncern miêdzynarodowy czy Polski rynkowy potentat.
 

Siekiera
Wysany: 2013-02-03, 17:56   
0
UP DOWN


Pomg: 10 razy
Posty: 988
czapka2 napisa/a:
Uwierz mi ale tam jest du¿o wiêksza kasa i markowy serwis zu¿ywa wiêcej pigmentów ni¿ dobrze presperuj±ca mieszalnia.


Ile jest takich serwisów w Polsce? Skoro pracujesz u dystrybutora to mo¿esz powiedzieæ ile takich serwisów obs³ugujecie. Podaj te¿ rz±d wielko¶ci obrotów jakie one robia na materia³ach lakierniczych bo z tego co ja wiem to 50-70% ASO nie wyrabia obecnie 10 tys pln na ca³ym asortymencie miesiêcznie a te co robi± po 20-40 tys to z regu³y nie p³ac±.

Dobry sklep maj±cy dwóch kolorystów musi zrobiæ kilka razy wiêcej obrotu ¿eby siê utrzymaæ wiêc ta twoja teoria jest ihmo mocno naci±gana.
 

berag1 
Wysany: 2013-02-03, 18:00   
0
UP DOWN


Pomg: 7 razy
Posty: 266
Przychodzi mi na my¶l tylko jeden dystrybutor, który ma PPG i Spectrala i tak sobie pozwala, pisz±c o pracownikach swojego partnera handlowego. Ciekaw jestem reakcji tych ludzi, o których tutaj Kolego piszesz, ale z tego co wiem to raczej nie przejmuj± siê takimi opiniami. Je¿eli chcesz byæ taki uczciwy to siê przedstaw i napisz jakiego dystrybutora reprezentujesz. ;)
 
 

czapka2
Wysany: 2013-02-03, 18:02   
0
UP DOWN

Posty: 26
Najwieksze moje serwisy ASO robi± na samych lakierach (bez dodatków) ok 10-20tys a mam ich kilkana¶cie.

W dzisiejszych czasach ma³o który sklep robi takie obroty no mo¿e z dodatkami które jak wiadomo ka¿dy kupuje gdzie popadnie taniej......

Serwisy nie maj± takich cen jak sklepy do dalszej odsprzeda¿y wiêc zdecydowanie bardziej op³aca mi siê wspó³pracowaæ z seriwsami ASO.
Tam te¿ stawki wahaj± siê od 500 do 1000 netto wiêc na zuzywanym materiale tak nie oszczêdzaj±........

Co do p³atno¶ci to nie mam z tym k³opotu jak z niektórymi du¿ymi serwisami nprywatnymi gdzie przy opiesza³o¶ci w wyp³atach przez Ubezpieczalnie czêsto s± one przytkane.

[ Dodano: 2013-02-03, 18:11 ]
Panu - Pani berag1 vide Sherlock Holmes nie zamierzam odpowiadaæ - brak mi chêci.

To co piszê jest moj± spraw± i moimi przemy¶leniami oraz opini± zebran± przez lata czy to na podstawie w³asnych do¶wiadczeñ czy opinii innych (ja w przeciwieñstwie do niektórych umiem s³uchaæ nawet jak maj± przeciwne zdanie).

Nie zamierzam nikomu s³odziæ jak na to nie zas³uguje a ¿e niektórzy maj± opiniê tak± jak miejsce po³o¿enia pracy to ich sprawa lub te¿ obowi±zek....

Rozmawiam merytorycznie i na tym poprzestanê.

Wszelkie zaczepki bêdê od teraz ignorowa³ je¶li nie dotycz± sedna problemu
 

Siekiera
Wysany: 2013-02-03, 18:15   
0
UP DOWN


Pomg: 10 razy
Posty: 988
czapka2 napisa/a:
Najwieksze moje serwisy ASO robi± na samych lakierach (bez dodatków) ok 10-20tys a mam ich kilkana¶cie.

W dzisiejszych czasach ma³o który sklep robi takie obroty no mo¿e z dodatkami które jak wiadomo ka¿dy kupuje gdzie popadnie taniej......


Przy takich obrotach ju¿ dawno pozamyka³bym swoje sklepy :shock:
Mam wra¿enie ¿e by³e¶ nie na jednym szkoleniu koncernowym bo tam wbijaja do g³owy takie wyliczenia. Sklep z dwoma pracownikami-kolorystami ¿eby zarobiæ na nich, na koszty i na w³a¶ciciela musi zrobiæ minimum 70 tys pln ¿eby wogóle funkcjonowaæ a jak siê my¶li rozwojowo to min. 85 tys. Owszem jest to na ca³ym asortymencie czyli chemia, papiery, narzêdzia, kosmetyki i inne. Jak do tego dorzucisz "nieudane inwestycje zeszytowe" to... sam widzisz ile to trzeba tego upchaæ w rynku.
 

czapka2
Wysany: 2013-02-03, 18:35   
0
UP DOWN

Posty: 26
Czytaj siekiera ze zrozumieniem - mianowicie s± to kwoty samych pigmentów i dodatków firmy jakiej bior± pigmenty czy to PPG czy MM.

Maj±c na nich czêsto du¿o wiecej mar¿y rzêdu 30% i tych punktów kilkana¶cie zyczy³bym ka¿demy takiego interesu.

Nie wspominaj±c o dodatkach (papiery, szpachle itd) które takie lojalne serwisy obs³ugiwane kupuj±.

W sklepie nie ma lojalno¶ci a liczy siê przelicznik na czym najwiecej zarabiamy to kupujemy nie wa¿ne od kogo.....

Jak kupujesz z dodatkami na 80tys miesiêcznie to olbrzymi szacun bo ja znam takie sklepy ale nale¿± one do nielicznych.
Przelicznik jaki zawsze u mnie obowi±zywa³ jeszcze za czasów handlowca to 3:1 czyli przyk³adowo pigmentów za 10tys dodatkow za 30tys.

Co do szkoleñ to muszê Ciê zmartwiæ ale omijam je szerokim ³ukiem bo sam potrafiê liczyæ oraz mam do¶wiadczenie bo zaczyna³êm od pracy fizycznej na mieszalni a tak¿e handlowej gdzie matematyka jest bardzo przydatna.
 

Siekiera
Wysany: 2013-02-03, 19:14   
0
UP DOWN


Pomg: 10 razy
Posty: 988
czapka2 napisa/a:
W sklepie nie ma lojalno¶ci a liczy siê przelicznik na czym najwiecej zarabiamy to kupujemy nie wa¿ne od kogo.....


W sklepach nie ma lojalno¶ci wobec takich dystrybutorów którzy sprzedaj± do sklepów i do lakierni w tych samych lub podobnych cenach.

[ Dodano: 2013-02-03, 19:19 ]
czapka2 napisa/a:
Najwieksze moje serwisy ASO robi± na samych lakierach (bez dodatków) ok 10-20tys a mam ich kilkana¶cie.
...
Tam te¿ stawki wahaj± siê od 500 do 1000 netto wiêc na zuzywanym materiale tak nie oszczêdzaj±........


No chyba, ¿e tak. Przy takich obrotach ASO i takich stawkach musisz byæ z bogatego regionu Polski. Stawiam na Wielkopolskê ;P
 

czapka2
Wysany: 2013-02-03, 19:33   
0
UP DOWN

Posty: 26
Trzeba byc niem±drym albo strzelaæ sobie w kolano aby proponowaæ jednakowe ceny sklepom i warsztatom jak to robi APP i która jest przez to na równi pochy³ej (choæ gdzie¶ czyta³em tutaj na forum zachwalanie tego koncernu i ¿e maj± zwy¿ki - ciekawe gdzie bo chyba nie w sprzeda¿y)

Co do rejonu to uprzedzê ¿e dzia³am na kilku województwach. Pisa³em ju¿ ¿e nie jestem handlowcem i nie je¿dzê po warsztatach.

Z tymi stawkami to serwisy tyle sobie potrafi± wywalczyæ i mo¿esz byæ zdziwiony ale np znam serwisy co maja stawki ponad 1tys (ja ich nie obs³ugujê a maj± NAC)
Kwoty 500-700 to minimum lub na porz±dku dziennym.
 

lukas
Wysany: 2013-02-03, 20:32   
0
UP DOWN


Pomg: 5 razy
Posty: 339
czapka2 napisa/a:
Co roku jest to robione a ma³o kto wie ale koszt wyprodukowania pigmentu to.............................2 euro!!!!


czapka2 napisa/a:
Co do kwoty 2 euro to tak cena za pigment (oczywi¶cie nie xcyralic bo to robi jedna fabryka w japonii) waha siê w granicach 2-4 Euro !!!!


Kolego, lepiej ¿eby¶ nie pisa³ o takich nieprecyzyjnych informacjach bo to tylko niepotrzebnie mo¿e rodziæ plotki.

Wystarczy ¿e zapytam:

- Czy mówisz o pigmencie w proszku czy ju¿ o pa¶cie?
- Je¿eli o pa¶cie to o jakiej koncentracji?
- Czy pigment ten jest "koncentratem" czy ju¿ monobaz±?
- Czy to pigment solidowy czy z efektem?
- Czy cena jest za kg czy za litr czy mo¿e za galon?

Jak chcesz podawaæ odpowiedzialnie informacje to precyzuj je bardziej bo inaczej mo¿na ³atwo podwa¿yæ twoj± wiarygodno¶æ.
 

czapka2
Wysany: 2013-02-03, 20:38   
0
UP DOWN

Posty: 26
Nie za du¿o kolega by chcia³ wiedzieæ?

Wiem, ¿e za pigment do sprzeda¿y z dobrze poinformowanych ¿róde³ nie wnikam w takie szczegó³y wiêc nie odpowiem.
Nie ja robi³êm te wyliczenia a opar³em siê na opinii fachowca od jednego z producentów.
 

lukas
Wysany: 2013-02-03, 20:57   
0
UP DOWN


Pomg: 5 razy
Posty: 339
Pytaj±c chcia³em tylko zwróciæ uwagê na g³êboko¶æ zaganienia ;)
 

Siekiera
Wysany: 2013-02-05, 08:47   
0
UP DOWN


Pomg: 10 razy
Posty: 988
dystrybutor napisa/a:
STANDOX od lutego dro¿eje o 12% :/Kolego dystrybutor, widzê ¿e od niedawna jeste¶ na forum i zaciekawi³ mnie twój avatar aaaa w profilu znalaz³em twoj± stronkê

http://www.zamowumnie.pl/

Ma³e pytanie. Co tak tanio sprzedajesz tego 3M-a. Z kas± nie masz co robiæ? :shock:
 

Dementor
Wysany: 2013-02-05, 20:20   
0
UP DOWN


Posty: 364
Siekiera napisa/a:
Ma³e pytanie. Co tak tanio sprzedajesz tego 3M-a. Z kas± nie masz co robiæ? :shock:


Jeste¶my w UE. Tu ka¿dy robi co chce ze swoj± kas±. Jedni gromadz±, inni rozdaj± ;)
 

rogal-master1
Wysany: 2013-02-05, 20:21   
0
UP DOWN

Pomg: 3 razy
Posty: 848
To jakby kto¶ rozdawa³ to ja chêtniê przyjmê ka¿d± ilo¶æ :D
 

Dementor
Wysany: 2013-02-05, 20:27   
0
UP DOWN


Posty: 364
To nie do mnie, bo ja jak na razie gromadzê ;P
 

rogal-master1
Wysany: 2013-02-05, 20:31   
0
UP DOWN

Pomg: 3 razy
Posty: 848
Hehe to tak jak i ja :D ale jaki¶ inwestor mo¿e siê trafi ^^ :rotfl:
 

Siekiera
Wysany: 2013-02-05, 22:00   
0
UP DOWN


Pomg: 10 razy
Posty: 988
Dementor napisa/a:
Jeste¶my w UE. Tu ka¿dy robi co chce ze swoj± kas±. Jedni gromadz±, inni rozdaj± ;)


Ja rozumiem, ¿e jeste¶my w UE ale bez przesady. Kolejny powód ¿eby znale¼æ sobie jak±¶ niszê bo jak tak dajej pójdzie to z handlem mat. lakierniczymi stanie siê to co z cen± za robociznê.

Ale w sumie ja i tak 3M nie handluje, tylko kilka pozycji to co mi tam, niech 3M sie martwi ^^

PS. @Dementor, ³adny avatarek sobie zafundowa³e¶ :spoko:
 

dystrybutor 
Wysany: 2013-02-05, 22:25   
0
UP DOWN


Pomg: 1 raz
Posty: 32
Skd: Rzeszów
Siekiera napisa/a:
dystrybutor napisa/a:
STANDOX od lutego dro¿eje o 12% :/Kolego dystrybutor, widzê ¿e od niedawna jeste¶ na forum i zaciekawi³ mnie twój avatar aaaa w profilu znalaz³em twoj± stronkê

http://www.zamowumnie.pl/

Ma³e pytanie. Co tak tanio sprzedajesz tego 3M-a. Z kas± nie masz co robiæ? :shock:


A dziêkujê za zainteresowanie moj± stron±.
Ceny, które proponujê w sklepie internetowym dostosowujê do potrzeb rynku ;)

Niestety równie¿ 3M od 25 lutego wprowadza nowy cennik. Szykuje siê podwy¿ka o ok 5-6% na wybrane produkty.
Wprowadzaj± równie¿ kilka nowo¶ci o których informujê na moim blogu i Facebook'u

Pozdrawiam i jednocze¶nie zapraszam na zakupy :)
 

Siekiera
Wysany: 2013-02-05, 22:34   
0
UP DOWN


Pomg: 10 razy
Posty: 988
dystrybutor napisa/a:
Ceny, które proponujê w sklepie internetowym dostosowujê do potrzeb rynku ;)


Aaaa, rozumiem. To taka Twoja odpowied¼ na ten kryzys o którym tu piszemy ;)
Widzê, ¿e Rzeszów mocno w lakiernictwie stoi. Wcze¶niej Polykar zrobi³ zadymê a teraz Ty idziesz w jego ¶lady :cool:
 

LAKIEROWANKO Strona Gwna » LAKIERNICTWO SAMOCHODOWE » Systemy mieszalnikowe

Odpowiedz do tematu  
Nie moesz pisa nowych tematw
Nie moesz odpowiada w tematach
Nie moesz zmienia swoich postw
Nie moesz usuwa swoich postw
Nie moesz gosowa w ankietach
Nie moesz zacza plikw na tym forum
Moesz ciga zaczniki na tym forum
Skocz do: 

Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group