Szukaj FAQ AlbumAutor Wiadomo
PROJEKTER
Wysany: 2012-10-27, 19:06   Zamkniêty temat


Posty: 1838
Skd: MODULAR - equipment
Kolego administratorze @gugunie ... mo¿e wyja¶nisz mi jako¶ logicznie z jakiego powodu to zamykasz techniczn± wymianê uwag w obu tematach ? Teraz to jest tak ¿e wszyscy maj± tu byæ pompowani przez durnia pier do³ami wytrzepywanymi z rêkawa, a Ty staniesz w obronie tych niebywa³ych pier dó³ ? Czego tu bronisz ? porz±dku ...tam nie ma ba³aganu ... kultury wypowiedzi ? Kto nie chce niech nie czyta ! ¯eby¶ jednak w obronie dobra nie narobi³ szkód.

Zastanów siê mo¿e czy jeste¶ moderatorem ciekawego portalu bran¿owego, czy ¶lepym niemy¶l±cym milicjantem i kasowaczem postów. Pomy¶l zanim siêgniesz po w³adzê, czego TY bronisz i za czym siê opowiadasz pod sztandarem porz±dku. Do dupy z porz±dkiem jak na portalu bran¿owym zaczyna kr±¿yæ dureñ siej±cy ciemnotê i g³upotê. Tu siê powinna polaæ krew jak dureñ zostanie z³apany na gor±cym uczynku ... potem mo¿esz posprz±taæ jak chcesz. Czego siê teraz tak wyrywasz do tej k³ódki ???

Temat o zaciekach z epoxu rozwija siê dalej w technicznym kierunku tylko pajac dosta³ ³atê pajaca i jego rady okaza³y siê g³upie ... o co ci chodzi ? O to ¿e dureñ czuje siê dotkniêty i oburzony choæ przypa³ pisze k³amstwa i wprowadza wszystkich w b³±d ?

http://lakierowanko.info/viewtopic.php?t=6765

Nie podoba ci siê styl ? ... to przyklej mi czerwona kreseczkê, albo od razy cenzura z tego portalu .... skoro jako moderator nie potrafisz sam zweryfikowaæ k³amstw i odsiaæ dureñstwa od faktów, albo ci siê nie chce tego robiæ. Skasuj mi dostêp i sprawa bêdzie jasna. Co Ty gugu¶ Moderator jeste¶ czy Milicja Obywatelska ?

Czyta³e¶ kiedy¶ co¶ równie durnego ? ... Co¶ tak nieprawdopodobnie g³upiego ? ... Czyta³e¶ ? ... a co zrobi³e¶ ¿eby to wyja¶niæ ... ¿eby to wyprostowaæ ?

Projekter napisa/a:
Wyja¶nij koledze mo¿e t± prosta sprawê z szeroko¶ci± miot³y ( i zale¿no¶ci± jej szeroko¶ci od po³o¿enia iglicy w dyszy materia³owej )

Lackdoktor napisa/a:
Co mam wyjasniaæ ? Robisz wielkie czary z dzia³ania pistoletu lakierniczego.
Za rozbicie materia³u i u³o¿enie jej w kszta³t szerokiej miot³y odpowiadaja dysze odchylajace - jak wolisz w±sy

Dlaczego jak podajesz mniej materia³u miot³a jest wê¿sza ?
Bo powietrze nie ma czego rozbijaæ a przy iglicy otwartej na max powietrze z dyszy odchylajacych trafia na mieszanke materia³u i powietrza o wiêkszej gêsto¶ci, trafia na opór i ... im wieksza dysza, tym miot³a szersza.

Ale takie wiadomo¶ci to do czego niby sa potrzebne lakiernikowi ?

Dlatego pistolet OK, w mieszalni mog± sie nie znac, bo to wiedza zbedna.

Pisac jeszcze co sie dzieje zaraz za wyj¶ciem dyszy materia³owej i obrazowo opisywac wielko¶æ i ¶rednicê mieszanki w miejscu w ktorym trafia w nia powietrze z [size=18]dysz rozpylajacych[/size]?
Malo materia³u - srednica mniejsza, duzo materia³u- ¶rednica odpowiednio wieksza.
Co jeszcze?
Do momentu natrafienia na powietrze z dysz odchylajacych miot³a zawsze jest okrag³a cos jeszcze???
Po co to komu potrzebne ?
Poczatkujacemu aby pog³êbic wiedzê?

Pistolet ok.


Gugun ... tego co jest tu napisane siê nie da wyja¶niæ To zestaw debilnych sformu³owañ z powymy¶lanymi czê¶ciami pistoletu z opisem jakiego¶ ... ch ...j wie czego ?

proste pytanie :

Dlaczego po wkrêceniu dyszy materia³owej zmniejsza siê szeroko¶æ strumienia


prosta odpowied¼ :

Dlatego, ¿e iglica blokuje spust w po³owicznym ustawieniu i nie mo¿na nim wcisn±æ tak¿e zaworu powietrza. Ten siê nie otwiera do koñca i do g³owicy dociera odpowiednio mniej powietrza. Dla pistoletu i jego mechanizmu takie po³o¿enie to jest teraz maksymalna szeroko¶æ strumienia. Cofamy iglice i do dyszy materia³owej wp³ywa wiêcej materia³u, a na g³owicê wchodzi wiêcej powietrza bo spust popycha teraz zawór powietrza na max. Szeroko¶æ strumienia jest wiêksza. Wiêcej materia³u i wiêcej powietrza. Jak to opór i iglica jest na maks ... to jest to ju¿ maksymalna mo¿liwa do uzyskania szeroko¶æ strumienia w tym pistolecie. Koniec wyja¶nieñ

Widzi kto¶ podobieñstwo opisanego zjawiska w tych dwóch wypowiedziach ? ... a Ty gugu¶ widzisz ? Co zrozumia³e¶ ? Czy te opisy maja cokolwiek wspólnego ? To nie s± dwa ró¿ne opisy jednego zjawiska tylko ....stek durny pier dów z czarnej dupy kompletnej niewiedzy durnego samozwañczego lakiernika .... kontra zwiêz³y opis tego jak dzia³a w tym zakresie ka¿dy grawitacyjny pistolet lakierniczy.

I co TY gug¶ co robisz ? .... zamykasz temat ? Zamykasz ... gdy por±bany dureñ zaczyna dowodziæ ¿e ma racjê, a jego wizja mechaniki kwantowej gdy siê najara³ traw± to ma teraz byæ obowi±zuj±ca tu na forum definicja dzia³ania pistoletu lakierniczego ? ^^

Zostaw te tematy w spokoju. Zrobi siê off top to je zamkniesz, albo przeniesiesz, a na razie to jest bezwzglêdne lanie przyg ³upa po dupie za to, ¿e jest bezczelny i zarozumia³y i ¿e w tej swojej zarozumia³o¶ci zacz±³ idiotycznie i nachalnie k³amaæ. Wprowadzaæ ludzi w b³±d. Wisi ci to moderatorze ??? .... Co to teraz jest ?... ochronka dla imbecyli .... czy forum o lakiernictwie ??? ... Nie interweniuj kolego przed czasem. Tu nikomu nie grozi zamach terrorystyczny i nie musisz byæ taki nerwowy. Jak dureñ przestanie strugaæ lakiernika samochodowego to mu troszkê odpuszczê ^^ Troszkê.

Do czego teraz darzysz do tego ¿eby ci co wyjd± z netu po przeczytaniu takich g³upot cytowali je od jutra w realu, popisuj±c siê wiedz± wyniesion± z www. lakierowanko. info ? :sciana:

Odblokuj te tematy i niech dureñ siê dalej popisuje wiedz± z innego wymiaru ^^ ... my¶lisz ¿ on tego nie czyta ¿e nie wie w jakie gó wno wpad³ przez te swoj± nachaln± durnotê. Nic siê nie martw nie bêdzie dymu ;)

No chyba @gugn, ¿e TY go chronisz teraz pod skrzyde³kami modzia przytulasz, posmyrasz po brzuszku i ochronisz durn± pa³ê .... przed wrednym, bezwzglêdnym i okrutnym PROJEKTEREM ??? :shock:
_________________
Chcesz wiedzieæ wiêcej ? ... projekter@projekter.pl
 

gugun 
Wysany: 2012-10-27, 19:25   Posty: 2819
Skd: kuj-pom
to ze¶ pojecha³ jak na dzikiej ¶wini... :tak:
 
 

Homer S. 
Wysany: 2012-10-27, 19:44   


Posty: 861
PROJEKTER napisa/a:
Dlaczego po wkrêceniu dyszy materia³owej zmniejsza siê szeroko¶æ strumienia


prosta odpowied¼ :

Dlatego, ¿e iglica blokuje spust w po³owicznym ustawieniu i nie mo¿na nim wcisn±æ tak¿e zaworu powietrza. Ten siê nie otwiera do koñca i do g³owicy dociera odpowiednio mniej powietrza. Dla pistoletu i jego mechanizmu takie po³o¿enie to jest teraz maksymalna szeroko¶æ strumienia. Cofamy iglice i do dyszy materia³owej wp³ywa wiêcej materia³u, a na g³owicê wchodzi wiêcej powietrza bo spust popycha teraz zawór powietrza na max. Szeroko¶æ strumienia jest wiêksza. Wiêcej materia³u i wiêcej powietrza. Jak to opór i iglica jest na maks ... to jest to ju¿ maksymalna mo¿liwa do uzyskania szeroko¶æ strumienia w tym pistolecie. Koniec wyja¶nieñ

To powinien byæ temat podklejony czy podwieszony (o¶wietlony jak neon) ¿eby nikt wiêcej takich pytañ nie zadawa³ bo krótko a zarazem jasno (bo ja¶niej ju¿ siê nie da) PROJEKTER da³ odpowiedz :spoko: .
_________________

 

PROJEKTER
Wysany: 2012-10-27, 19:53   


Posty: 1838
Skd: MODULAR - equipment
gugun napisa/a:
to ze¶ pojecha³ jak na dzikiej ¶wini... :tak:

Sorry nie chcia³em a¿ tak :D ... Po prostu @Lackdureñ zagotowa³ mnie swoimi idiotyzmami jak nigdy ... a Ty mi zamykasz temat ^^ . Dwa tematy peryferyjne. Nic strategicznego. W zasadzie oba zagin± w czelu¶ciach archiwum. Kto chce mo¿e siê w³±czyæ na w³asn± odpowiedzialno¶æ .... ale wiêkszo¶æ olewa taki spór i udzia³ w nim ... Wystarczy ¿e czytaj± ze zrozumieniem i ch³on± rzetelne informacje... Otwórz :tak: Niech dureñ pisze. :cool: Niech zademonstruje pok³ady swojego zawodowego do¶wiadczenia z tych piêciu lat w lakiernictwie :spoko:
_________________
Chcesz wiedzieæ wiêcej ? ... projekter@projekter.pl
 

gugun 
Wysany: 2012-10-27, 20:02   Posty: 2819
Skd: kuj-pom
k*rwa chcialbym ci odp. ale nawet nie potrafie bo rozyebales mnie na lopatki ^^ napisz jeszcze na lakierniku jaki to ze mnie kutafon :spoko: na przyszlosc masz taki zielony napis "gugun" potem wciskasz taki kwadracik z literkami PW i piszesz co cie boli,i laskawie czekasz az sie pojawie i ci odp i wyjasnimy sprawe i wszystko bedzie jasne "a odp zawsze na pw" bo wyobraz sobie panie kolego ze ja nie spedzam calego dnia na kompie i nie mam tej przyjemnosci wchodzic co 10-15min i czytac na bierzaco co tu sie dzieje...jakbys nie zauwazyl to od jakiegos czasu zostalem poki co sam,wiec jak napisales sam-nie jestem w stanie wylapac kazdej durnoty,gownozjadow i innych na bierzaco bo coraz to nowe posty,nowe wyzwiska nowe teorie a ja musze to wszystko czytac,tak wiec z tego powodu temat zostal przymkniety,zanim zaczna sie epitety i wjazdy na zycie prywatne co tez nie raz mialo miejsce...mialem zamiar wczoraj po zamknieciu przejrzec co wy tam cenzura alacie ale wiesz,zonce sie zachcialo,wolala mnie do wyrka to olalem was i tyle,chociaz sobie dobrze pobzykalem :cool: a bronic nikogo nie mam zamiaru czy tez nadstawiac za kogos d*py bo mi jestes ty czy juz tymbardziej krzychu obojetni.pozdrawiam was panowie i gratuluje pomyslowosci robercie...odemnie to tyle,masz mi cos do powiedzenia to uzyj znaczka z napisem pw,a jesli ci to nie wystarczy to moge ci podac nr. kom i wtedy mozesz zadz w kazdej chwili czy nap. sms ze cos ci nie pasuje czy tez dzieje sie cos chorego na forum. :tak:
 
 

lak 
Wysany: 2012-10-27, 20:19   

Posty: 223
@Projekter,dziwisz sie ¿e Lak..d..d..czy jako¶ tam,- pisze bzdury i sie zakrêci³.
Ka¿dy by pisa³ przy takim naplywie informacji...No..normalnie :/ zwoje sie prostuj± :roll:
 

gugun 
Wysany: 2012-10-27, 20:25   Posty: 2819
Skd: kuj-pom
dobra po temacie,macie ochote sie yebac to sie yebcie byle by wmiare grzecznie i na temat...bo skoro chcecie sie tylko yebac to na pw :spoko: na forum tylko na temat zeby z tego pozytek byl jakis dla innych..sam chetnie sie wlacze w temat jak i pewnie inny jesli troche inaczej wasza "wymiana zdan" zacznie wygladac.macie ostatnia szanse. mam nadzieje ze emocje opadly?.
 
 

PROJEKTER
Wysany: 2012-10-27, 20:30   


Posty: 1838
Skd: MODULAR - equipment
Homer S. napisa/a:
To powinien byæ temat podklejony czy podwieszony (o¶wietlony jak neon) ¿eby nikt wiêcej takich pytañ nie zadawa³ bo krótko a zarazem jasno (bo ja¶niej ju¿ siê nie da) PROJEKTER da³ odpowiedz :spoko: .


Uwierz mi @Homer S. ¿e jak pajac skoczy³ do mnie na PW, ¿e szerzê jakie¶ teoretyczne wizje na forum o tym ¿e ilo¶æ powietrza jest powi±zana z ilo¶ci± materia³u to pomy¶la³em CO JEST pogubi³ siê i nie rozumie o czym piszê !? nie doczyta³ !? Wiêc jak napisa³ ¿e polecia³ do nory w³±czy³ SATA 4000 ustawi³ na dwa bary przycisn±³ spust , a tu nic ... wiêc k³amie bo g³upi jestem i ¿ebym sobie kupi³ sprê¿arkê ( dodam trafi idealnie bo w ¶rodê kupi³em nowego Shanidera ) ... my¶lê nie no .... DUREÑ siê objawi³. :x: .... Tak mnie zatka³o jak kiedy¶ przy temacie o dyszach materia³owych gdy Krzy¶ Mi¶ jak go zapyta³em KTO ci powiedzia³ ¿e dysze s± w wymiarach metrycznych i ¿e 1,3 to 1,3 mm , a nie jaka¶ wymy¶lona przez producenta warto¶ci tzn. równie dobrze zamiast 1,3 mo¿e byæ litera G. To Lacdoktor/ Mkautos zrobi³ pospolite ruszenia na forum zebra³ sobie grono równie zagubionych techniczne duszyczek .... i Ja mia³em ubaw po pachy ... a oni siê podniecali. Z kilka tygodni tak skakali ^^ . A¿ wbili sobie do pecyny raz na cale ¿ycie ¿e nikt ju¿ nie robi dysz materia³owych trzymaj±c siê wymiarów w milimetrach. Ka¿dy wali taka dziurê jaka mu pasuje ¿eby by³o idealnie. Co innego stare konstrukcje pistoletów te s± idealnie w milimetrach te do 2005 roku. i ich wszystkie chiñskie kopie.

Wtedy z rok temu a¿ mnie zatka³o ze zdziwienia ¿e mo¿na tego nie wiedzieæ. Teraz, a¿ mnie zamurowa³o, ¿e ten pajac .... Dureñ jeden doradza innym m±druje siê jak cholera publicznie ocenia pistolety pisze i pisze o atomizacji ziarnie ustawieniu ... a nie wie jak dzia³a grawitacyjny pistolet pneumatyczny No szok ... Co¶ nieprawdopodobnego :x:

@LACKDURNIU nie wyjdziesz z tej wpady do koñca swych dni. Tak to jest jak samozwaniec chce zostaæ Cesarzem ^^

Teraz to ju¿ wiem ¿e mo¿na tob± sterowaæ jak pacynk± podpuszczaæ ciê jak kie³ki rzodkiewki.
^^

TY LACKOTWÓR ... co siê stanie jak jest uszkodzony uszczelniacz albo zarysowany korpus pod pier¶cieniem dyszy materia³owej i mam taki objaw ... Wciskam spust i s³yszê zbiorniku gul gul gul ... Co to siê dzieje Krzysiu ... Ty tak wszytko wiesz ... zrehabilituj siê albo giñ jak £o¶ w sezonie polowañ NO ....

P.S pro¶ba do innych ..... nie wychylajcie siê Panowie z odpowiedzi± jak nie prowadzicie serwisu pistoletów, nie byli¶cie na szkoleniu u producenta lub kto¶ was nie o¶wieci³ i od tamtego momentu po wielkim szoku ju¿ wiecie ... a nie tylko siê wam wydaje.

Ostro¿nie z diagnoz± :tak:

No Krzysiu Misiu ... o¶wieæ nas có¿ to bulgot w zbiorniku z materia³em ???

[ Dodano: 2012-10-28, 12:09 ]
KOLE¯KO LAKOTWORKU HU HU .... ¿yjesz ? O¶wiecisz mnie i odpowiesz na pro¶ciutkie pytanko ?

Co siê dzieje jak jest uszkodzony uszczelniacz, albo zarysowany korpus pod pier¶cieniem dyszy materia³owej i mam taki objaw ... Wciskam spust i s³yszê w zbiorniku gul gul gul ...

Co to siê dzieje Krzysiu ?
_________________
Chcesz wiedzieæ wiêcej ? ... projekter@projekter.pl
 

lak 
Wysany: 2012-10-28, 13:49   

Posty: 223
PROJEKTER napisa/a:
Wciskam spust i s³yszê w zbiorniku gul gul gul ...

Czêste objawy w areografach :tak:
 

PROJEKTER
Wysany: 2012-10-30, 12:05   


Posty: 1838
Skd: MODULAR - equipment
Co siê sta³o z ... MK ? Zapad³ siê ze wstydu pod ziemiê ? Diabli go wziêli ? Piek³o poch³onê³o, ziemia siê pod nim zapad³a, a mo¿e to w niebo wst±pienie ? :shock: .... Czy tylko krew go zala³a, albo ¿ó³æ ? ... a mo¿e Najad³ siê wstydu i pêk³ ? ... lub zapowietrzy³... albo gorzej zapomnia³ oddychaæ :shock:

No chyba nie powstrzymywa³ siê przed puszczaniem b±ków ? .... z tego to rodz± siê posrane pomys³y :D

Krzrzrzrzzrzysiuuuuuuuuuuuu ... gdzie ¿e¶ Ty !!!!!!!!!!!!!!!! Wracaj ....... skopaæ mi dupê :D :D :D
_________________
Chcesz wiedzieæ wiêcej ? ... projekter@projekter.pl
 

lak 
Wysany: 2012-10-30, 14:20   

Posty: 223
Troche czasu zejdzie,azeby t± sate przer¿n±æ w po³ i wzd³u¿nie coby zobaczyæ jak to tam to powietrze sie przemieszcza kanalikami :shock: :x:
 

PROJEKTER
Wysany: 2012-10-30, 14:44   


Posty: 1838
Skd: MODULAR - equipment
lak napisa/a:
Troche czasu zejdzie,azeby t± sate przer¿n±æ w po³ i wzd³u¿nie coby zobaczyæ jak to tam to powietrze sie przemieszcza kanalikami :shock: :x:


^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ... on tego zagadnienia "na s³owo" to nie we¼mie ^^ Masz racje ... bêdzie ci±³, a potem sprzeda komu¶ dwa pistolety .... do lakierowania prawej strony samochodu, a drugi do lewej strony ^^
_________________
Chcesz wiedzieæ wiêcej ? ... projekter@projekter.pl
 

pawel1108 
Wysany: 2012-10-30, 20:02   

Posty: 960
Skd: Wroc³aw
Krzysiu pojecha³ do Kornwestheim zapytaæ u ¼ród³a jak to tak naprawdê jest ? ;)
_________________
www.lakiernik-wroclaw.eu
 

diablo74 
Wysany: 2012-10-30, 21:52   

Posty: 600
PROJEKTER napisa/a:
Diabli go wziêli ?

Nie mam z tym nic wspólnego :rotfl:
 

lak 
Wysany: 2012-10-30, 22:16   

Posty: 223
Tak sobie ¿artujcie....jak doctor...wpadnie i nam dupska..skopieeee... :tak:
 

pawel1108 
Wysany: 2012-10-30, 22:58   

Posty: 960
Skd: Wroc³aw
Cytat:


Tak sobie ¿artujcie....jak doctor...wpadnie i nam dupska..skopieeee... :tak:


lepiej ¿artowaæ, ni¿ chorowaæ a Krzysiu to ju¿ taki obra¼liwy nie jest ;)
_________________
www.lakiernik-wroclaw.eu
 

lak 
Wysany: 2012-10-30, 23:20   

Posty: 223
pawel1108 napisa/a:
lepiej ¿artowaæ, ni¿ chorowaæ a Krzysiu to ju¿ taki obra¼liwy nie jest


Ca³e szczê¶cie bo Projekter ze strachu rozpu¶ci³ dredy.... ^^
 

PROJEKTER
Wysany: 2012-10-31, 10:22   


Posty: 1838
Skd: MODULAR - equipment
Cicho .... Cicho psssssss .... Lackadoktor pokaza³ siê na forum ... w innym temacie ^^ ^^ ^^ Jak tu wpadnie ... to ³adnie dostanê po ty³ku dowodami swojej g³upoty ... przeciêty na pó³ pistolet .... pisemna opinia z Kornwesthaim ... i o¶wiadczenie z piek³a ¿e z³ego Diablo74 nie we¼mie ^^
_________________
Chcesz wiedzieæ wiêcej ? ... projekter@projekter.pl
 

diablo74 
Wysany: 2012-10-31, 12:58   

Posty: 600
nie no jak potrzeba to siê znajdzie wolny kocio³ek z gotowan± smo³± :devil: na zimê jak znalaz³ :rotfl:
 

gugun 
Wysany: 2012-10-31, 13:22   Posty: 2819
Skd: kuj-pom
co wy mi tu za syf robicie? luzne gatki to w of topie ^^
 
 

PROJEKTER
Wysany: 2012-10-31, 15:27   


Posty: 1838
Skd: MODULAR - equipment
sory sory .... ale to przecie¿ "zamkniêty temat" ^^ ^^ ^^
_________________
Chcesz wiedzieæ wiêcej ? ... projekter@projekter.pl
 

LAKIEROWANKO Strona Gwna » POZOSTA£E » Administracja

Odpowiedz do tematu  
Nie moesz pisa nowych tematw
Nie moesz odpowiada w tematach
Nie moesz zmienia swoich postw
Nie moesz usuwa swoich postw
Nie moesz gosowa w ankietach
Nie moesz zacza plikw na tym forum
Moesz ciga zaczniki na tym forum
Skocz do: 

Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group - mangi