Szukaj FAQ AlbumAutor Wiadomo
DrCruel
Wysany: 2009-11-04, 22:22   Og³aszamy listê nagród w konkursie!!!!!


Posty: 418
Jeszcze chwilê cierpliwo¶ci i wszystko bêdzie wiadomo... warto :tak:
 

DrCruel
Wysany: 2009-12-02, 10:29   


Posty: 418
Niniejszym przedstawiamy nagrody w konkursie airbrush, organizowanym przez forum lakirowanko.info

W ka¿dej kategorii przyznane zostan± trzy nagrody g³ówne.

Kategoria: "Nie tylko dla twardzieli"

Nagroda I - bon o warto¶ci 300 z³ na zakup dowolnych produktów w sklepie www.elakiery.pl
Nagroda II - bon o warto¶ci 200 z³ na zakup dowolnych produktów w sklepie www.elakiery.pl
Nagroda III - bon o warto¶ci 100 z³ na zakup dowolnych produktów w sklepie www.elakiery.pl

Kategoria: "Wiotkie jest piêkne"

Nagroda I - karta OPTIO o warto¶ci 300 z³ na zakup dowolnych produktów w sklepie www.sklep.optionall.pl
Nagroda II - karta OPTIO o warto¶ci 200 z³ na zakup dowolnych produktów w sklepie www.sklep.optionall.pl
Nagroda III - karta OPTIO o warto¶ci 100 z³ na zakup dowolnych produktów w sklepie www.sklep.optionall.pl

Kategoria: "Malowaæ ka¿dy mo¿e"

Nagroda I - bon o warto¶ci 300 z³ na zakup dowolnych produktów w sklepie www.arscolor.pl
Nagroda II - bon o warto¶ci 200 z³ na zakup dowolnych produktów w sklepie www.arscolor.pl
Nagroda III - bon o warto¶ci 100 z³ na zakup dowolnych produktów w sklepie www.arscolor.pl

Ponadto, przewidziana jest kategoria "Grand Prix" gdzie zwyciêzca zostanie wy³oniony spo¶ród wszystkich trzech kategorii.

Nagrod± w tej kategorii jest:

Aerograf Infinity 2w1 wraz z przewodem oraz zestawem farb candy (¿ó³ty, pomarañcz, czerwony) plus bia³y z per³± plus createx fluorescent.

Sponsorem tej nagrody jest firma ze Szkocji, która prosi³a o anonimowo¶æ. W tym miejscu specjalne podziêkowania dla naszego moderatora przemo1972, który za³atwia³ ten temat ;)

Dodatkowo mamy drobne nagrody od równie¿ anonimowych sponsorów, typu smycze, koszulki itp. Nagrody te przyznamy za dalsze miejsca jako nagrody pocieszenia :)

Zapraszamy wszystkich do udzia³u.

PS. Byæ mo¿e to jeszcze nie wszystko :D
 

LoboLoco 
Wysany: 2010-03-17, 11:15   Pomg: 13 razy
Posty: 660
Skd: Silesia
Nagroda Grand Prix zostanie przyznana osobie, która zdobêdzie najwiêksz± liczbê g³osów w danej kategorii (nie sumujemy g³osów z kilku kategorii) .
¯yczymy powodzenia.
_________________
>>> Airbrush'Lab <<<
 

DrCruel
Wysany: 2010-03-19, 21:05   


Posty: 418
Proszê jeszcze o trochê cierpliwo¶ci. Oficjalna lista nagrodzonych ju¿ siê tworzy ;)
 

DrCruel
Wysany: 2010-03-25, 21:27   


Posty: 418
Przedstawiamy zwyciêzców w pierwszej edycji konkursu airbrush


Kategoria: "Nie tylko dla twardzieli"

Sponsor nagród w tej kategorii to sklep www.elakiery.pl

Miejsce I - Julian Nowicki - bon o warto¶ci 300 z³
Miejsce II - Sebastian Tkaczyk - bon o warto¶ci 200 z³
Miejsce III - Krzysztof Kawa
Miejsce III - Ma³gorzata i Piotr Laskowscy

Nagroda z miejsce III musi zostaæ skonsultowana ze sponsorem ;)

Kategoria: "Wiotkie jest piêkne"

Sponsor nagród w tej kategorii to sklep www.sklep.optionall.pl

Miejsce I - Sebastian Tkaczyk - karta OPTIO o warto¶ci 300 z³
Miejsce II - Ma³gorzata i Piotr Laskowscy - karta OPTIO o warto¶ci 200 z³
Miejsce III - Adam Bruchacki - karta OPTIO o warto¶ci 100 z³


Kategoria: "Malowaæ ka¿dy mo¿e"

Sponsor nagród w tej kategorii to firma www.arscolor.pl

Miejsce I - Maniek Sadkowski - bon o warto¶ci 300 z³
Miejsce II - Micha³ Rasmus - bon o warto¶ci 200 z³
Miejsce III - Sebastian Przybysz - bon o warto¶ci 100 z³
W kategorii "Grand Prix" zwyciê¿y³ - Sebastian Tkaczyk

Sponsorem w tej kategorii jest firma ze Szkocji a nagrod± jest aerograf Infinity 2w1 wraz z przewodem oraz zestawem farb candy (¿ó³ty, pomarañcz, czerwony) plus bia³y z per³± plus createx fluorescent.
W kategorii "Malowaæ ka¿dy mo¿e" - Firma DELTAARTS ufundowa³a nagrodê specjaln± - zestaw szablonów. Zwyciêzcê poznamy niebawem.

Dla wszystkich pozosta³ych uczestników mamy nagrody niespodzianki od anonimowego sponsora ;)

Bardzo proszê wszystkich uczestników, którzy nie zajêli miejsca na podium o przysy³anie do mnie na PW dok³adnych adresów do wysy³ki niespodzianek.GRATULACJE DLA WSZYSTKICH !!!
 

DrCruel
Wysany: 2010-03-30, 14:37   


Posty: 418
Informacje dla zwyciêzców kategorii "Malowaæ ka¿dy mo¿e"

Osoby które zwyciê¿y³y, robi± zakupy w sklepie www.arscolor.pl na odpowiedni± kwotê i podaj± swoje dane kontaktowe. Po weryfikacji danych, nagrody zostaj± wys³ane. Proste ;)Dla pozosta³ych kategorii czekamy na ustalenia ze sklepami.
 

DrCruel
Wysany: 2010-03-31, 09:36   


Posty: 418
I ju¿ wiemy kto spo¶ród uczestników kategorii "Malowaæ ka¿dy mo¿e" wygra³ zestaw szablonów ufundowany przez firmê DELTAARTS:

Kamil Ciechanowicz

Prosimy zwyciêzcê o kontakt z firm± DELTAARTS w celu omówienia szczegó³ów odebrania nagrody office@deltaarts.pl
www.deltaarts.pl
 

DrCruel
Wysany: 2010-04-05, 12:11   


Posty: 418
Informacje dla zwyciêzców kategorii "Nie tylko dla twardzieli"

Osoby które zwyciê¿y³y, proszone s± o kontakt mailowy lub telefoniczny ze sponsorem, celem ustalenia szczegó³ów transakcji w sklepie
www.elakiery.pl

I jeszcze mi³a informacja dla zdobywców III miejsca. Sponsor zadeklarowa³ ¿e nagrodzi obu uczestników czyli Krzysztofa Kawê oraz Ma³gorzatê i Piotra Laskowskich. Dziêkujemy :)

kontakt@elakiery.pl lub 504 066 886
 

DrCruel
Wysany: 2010-04-05, 12:22   


Posty: 418
Informacje dla zwyciêzców kategorii "Wiotkie jest piêkne"

Osoby, które zdoby³y miejsca I - III proszone s± o kontakt ze sponsorem w celu za³o¿enia konta w sklepie
www.sklep.optionall.pl

Do ka¿dego z kont zostan± przypisane odpowiednie ilo¶ci punktów OPTIO, które bêdzie mo¿na wymieniæ na oferowane produkty.

sklep@optionall.pl; 801 882 992; 058 667 31 64
 

Erevart
Wysany: 2010-06-13, 17:01   

Posty: 2
Kiedy bedzie nastepny konkurs?
 

LAKIEROWANKO Strona Gwna » AIRBRUSH » Galeria Airbrush » KONKURS AIRBRUSH - Archiwum

Odpowiedz do tematu  
Nie moesz pisa nowych tematw
Nie moesz odpowiada w tematach
Nie moesz zmienia swoich postw
Nie moesz usuwa swoich postw
Nie moesz gosowa w ankietach
Nie moesz zacza plikw na tym forum
Moesz ciga zaczniki na tym forum
Skocz do: 

Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group - mangi