Szukaj FAQ AlbumPrzesunity przez: DrCruel 2009-04-25, 05:50
Autor Wiadomo
Amiggo 
Wysany: 2007-02-23, 18:58   Bazy wodne - opinie
0
UP DOWN


Pomg: 4 razy
Posty: 356
Ciekaw jestem waszych opinji o bazach wodnych. Problematyka i spostrze¿enia.
 

acidhouse
Wysany: 2007-02-24, 21:54   
0
UP DOWN
Kustom Kulture


Pomg: 10 razy
Posty: 267
stosowalem jedynie w airbrushu - bardzo wydajne i ponoc bardzo szkodliwe jako ze cialo ludzkie szybciej przyswaja wode niz farby oparte na zywicy - zalecana wieksza ostroznosc, ale generalnie sa ok - temat postu troche nie do tego forum bo wodnorozpuszczlne powoli beda wypieraly tradycyjne i powinienes umiescic ten temat w ogolnym forum
 
 

TomaszAntwerpia 
Wysany: 2007-03-01, 00:01   
0
UP DOWN
Pozdrawiam....

Posty: 13
Skd: Belgium
Ja malowalem juz pare samochodow lakierami na bazie wody, malowana powieszchnia powinna byc bardzo starannie dopracowana. Poniewaz lakier na bazie wody jest rzadki i po pomalowaniu widac wszystkie niedopracowania. Ale to tylko moja opinia na ten temat bardzo malo malowalem lakierami na bazie zywicy. Ah i dodam ze to byly lakiery firmy DuPont
:wink:
 
 

Amiggo 
Wysany: 2007-03-01, 20:15   
0
UP DOWN


Pomg: 4 razy
Posty: 356
Ja w zak³adzie pracy stosuje bazy wodne z NEXA Autocolor ju¿ ponad 3 lata. S± one wykonane w technice ¿elowej i faktycznie wymagaj± wiêkszej czysto¶ci stsnowiska pracy. Wymagaj± wiêkszego nak³adu pracy podczas samego przygotowania poprzedzaj±cego aplikacjê. No i w czasie malowania trzeba robiæ przerwê na suszenie. Prubujê ograniczaæ czas suszenia poprzeznak³adanie dwóch warstw bazy bezpo¶redio jedna po drugiej a nastêpnie suszeniu z jednoczesnym podniesieniem temperatury w komorze. Ale mo¿na tak robiæ gdy powierzchnie s± czy¶ciutkie jak ch... bo je¿eli pojawiaj± siê oczka kiszka z tego sposobu. Narka
 

DrCruel
Wysany: 2007-03-06, 08:41   
0
UP DOWN


Posty: 418
Przenios³em temat bo tu bêdzie mu ra¼niej :wink:

Dodam jeszcze ¿e nawet zachowuj±c du¿± staranno¶æ przygotowania to i tak trzeba bêdzie siê nauczyæ metody mokro na mokro bo w przypadku przeszlifek czas szybko zweryfikuje jako¶æ naszej naprawy konfrontuj±c nas z Pani± Rud± :mrgreen:

Wreszcie te¿ ci co im siê nie chce cieniowaæ nie bêd± mieli wyboru... albo pracy :roll:
 

Amiggo 
Wysany: 2007-03-07, 00:20   
0
UP DOWN


Pomg: 4 razy
Posty: 356
Dziêki :) . Co do mokro na mokro to jest dobre na nowych elementach gdzie nie trzeba szpachlowaæ. Przynajmiej ja tak robie bo jak mi siê zdaje na szpachelek to jest jednak potrzebnu podk³ad wype³niaj±cy. Ale co do samego mokro na mokro to jest super, je¶li mamy czysto na warsztacie, bo inaczej trzeba z niego ¶mieci zbieraæ. A nie o to w tym chodzi ¿eby dodatkowo czas marnowaæ i ¶rodki.
 

DrCruel
Wysany: 2007-03-07, 09:26   
0
UP DOWN


Posty: 418
Nie chodzi o podk³adowanie ca³ego auta czy elementu metod± M/M. Podk³adujesz normalnie, podk³adem jaki lubisz ale po obrobieniu tego podk³adu musisz zabezpieczyæ miejsca przeszlifowane do blachy (do szpachlówki równie¿ by³oby dobrze). I w³a¶nie do tego, metoda M/M super siê nadaje, bo nie musisz ponownie czekaæ na wyschniêcie podk³adu i matowaæ go.
Wyobra¼ sobie co bêdzie jak dasz bazê w której jest woda na go³± blachê. Jedynym zabezpieczeniem w tym miejscu bêdzie klar a jeszcze jak go spolerujesz na takim rancie do np. 20-30 mikronów to bankowo po kilku miesi±cach masz w tym miescu korozjê.
 

Amiggo 
Wysany: 2007-03-07, 22:33   
0
UP DOWN


Pomg: 4 razy
Posty: 356
Kumam o co biega bo te¿ czasami mam przetarcia szczególnie na krawêdziach elementów. Ja u¿ywam na przetarcia podk³ad w spreju 1K którego mam 3 odcienie szaro¶ci i przyznam sie ¿e nie próbowa³em u¿yæ M/M w ten sposób. Jakbym móg³ zapytaæ czy tryskasz element po ca³o¶ci czy zaprawkowo, a je¿eli zaprawkowo to czy pod baz± nie widaæ innej struktóry podk³adu ? Pozdrawiam. :)
 

TomaszAntwerpia 
Wysany: 2007-03-09, 23:56   
0
UP DOWN
Pozdrawiam....

Posty: 13
Skd: Belgium
Ja osobi¶cie maluje przetarcia baza, zamaluje najpierw przetarcia odczekuje 2 min i maluje cala resztê. Tak mnie uczyli fachowcy z Du Pont...

Pozdrawiam
 
 

Amiggo 
Wysany: 2007-03-11, 18:11   
0
UP DOWN


Pomg: 4 razy
Posty: 356
No ale Aquabase na go³y metal to nie za bardzo.
 

DrCruel
Wysany: 2007-03-12, 00:03   
0
UP DOWN


Posty: 418
Tomasz> Du Pont w Belgii tak zaleca?


Amiggo> Tylko zaprawkowo. Po dobrym M/M nie powinno byæ nic widaæ.
A jakim sprayem robisz te ranty?
 

Amiggo 
Wysany: 2007-03-12, 21:35   
0
UP DOWN


Pomg: 4 razy
Posty: 356
Te przetarte krawêdzie to zaprawiam sprejem 1K z Nexa Autocolor. Jest to jednowarstwowy podk³ad szybko schn±cy. S± jego trzy odcienie szaro¶ci widmowej SG. Dziêki za podpowied¼ zawsze to co¶ nowego. :D
 

malarz
Wysany: 2007-05-11, 22:56   
0
UP DOWN

Pomg: 6 razy
Posty: 206
Skd: Bieszczady
no to zaczyna siê 8)
obi³o mi siê o ucha, ¿e s± ju¿ przypadki z³a¿enia bezbarwnego z baz wodnych :shock:
s³ysza³ kto¶ co¶???
 

baqo 
Wysany: 2007-05-13, 10:16   
0
UP DOWN

Pomg: 20 razy
Posty: 1553
Skd: ko³obrzeg
malarz!!! a co to by³a za firma? klar i rozciêczalnik by³ tego samego producenta?a mo¿e ¿le dosuszona baza?

[ Dodano: 2007-05-17, 20:51 ]
przy ¿le doobranym lakierze bezbarwnym ,nie orginalnym do bazy producenta ,to i odejdzie od zwyk³ej bazy rozciêczalnikowej. przy wodzie wa¿ne jest jej ca³kowite wysuszenie.
 
 

malarz
Wysany: 2007-06-28, 11:17   
0
UP DOWN

Pomg: 6 razy
Posty: 206
Skd: Bieszczady
to by³a woda sikensa, bezbarwny zreszt± tez bo to robi³ serwis autoryzowany
podobno wróci³o im kilkana¶cie aut do poprawy a sikkens umywa rêce :shock:
 

baqo 
Wysany: 2007-06-28, 13:27   
0
UP DOWN

Pomg: 20 razy
Posty: 1553
Skd: ko³obrzeg
to brzydko z ich strony :cry: ju¿ wiadomo jak± ekipê ma sikkens.
 
 

Amiggo 
Wysany: 2007-06-28, 22:24   
0
UP DOWN


Pomg: 4 razy
Posty: 356
A powiedz malarzu jeszcze co by³o malowane i z czego poz³azi³o ? Tak z ciekawo¶ci pytam. :?:
 

looqasch 
Wysany: 2007-06-28, 23:32   
0
UP DOWN

Posty: 60
Nie stosowa³em tych podk³adów MM st±d moje pytanie:

czy odkurz z tego podk³adu nie jest pó¼niej widoczny na lakierze ?
 

malarz
Wysany: 2007-06-28, 23:45   
0
UP DOWN

Pomg: 6 razy
Posty: 206
Skd: Bieszczady
Dok³adnie nie opiszê konkretnych przypadków bo tyle wiem co napisa³em, auta naprawiane w autoryzowanym serwisie z komor± i szed³ ca³y system sikensa. Odchodziæ zacz±³ bezbarwny od bazy wodnej a przyczyn± ponoæ by³ z³y proces suszenia bazy (wg. techników sikensa), mo¿e by³a niedosuszona? Sikens zwala winê na z³± komorê :shock: Wiêcej nie wiem ale to i tak oznacza³oby ¿e jak siê nie ma komory a mo¿e nawet super komory to nie ma co my¶leæ o tej wodzie
 

Amiggo 
Wysany: 2007-06-29, 16:42   
0
UP DOWN


Pomg: 4 razy
Posty: 356
Nie jest widoczny, je¿eli zastosujesz w³a¶ciwe proporcje jest ok. Ja dajê na przetarcia tylko 1 warstwê.
 

baqo 
Wysany: 2007-08-21, 22:11   
0
UP DOWN

Pomg: 20 razy
Posty: 1553
Skd: ko³obrzeg
DO BANI!!!
 
 

Amiggo 
Wysany: 2007-08-21, 22:24   
0
UP DOWN


Pomg: 4 razy
Posty: 356
A konkretnie co ??? :roll:
 

baqo 
Wysany: 2007-08-22, 14:24   
0
UP DOWN

Pomg: 20 razy
Posty: 1553
Skd: ko³obrzeg
traeba mieæ cierpliwo¶æ do czasu schniêcia,co sprawia ¿e komora d³u¿ej pracuje,mycie i wylewanie do ¶cieków ,i tak trzeba myæ po bezbarwnym drugi pistolet w nitrze, dodatkowe wiêksze koszta .jak ten sam kolor wyjdzie dobrze w rozciêczalniku,chodzi o chmurki,cienie ,to czemu wod± go nie zrobiê,wczoraj dwa razy w wodzie kolor647 fiat maskê malowa³em,za trzecim w rozpie i ig³a,a tak plamy,smugi! na razie ,to wodnych baz mam do¶æ :twisted:
 
 

Amiggo 
Wysany: 2007-08-22, 21:27   
0
UP DOWN


Pomg: 4 razy
Posty: 356
No i to jest opinia konkretna. A napisz co¶ wiêcej: czym malujesz(producent bazy), jaki pistolet, jak suszysz, i jak aplikujesz. Tak z ciekawo¶ci pytam, zawsze warto dowiedzieæ siê czego¶ nowego. :wink:
 

online 
Wysany: 2007-08-22, 23:01   
0
UP DOWN
MTGarage.

Pomg: 10 razy
Posty: 722
Skd: ¦l±sk - ¦wierklaniec
Ka¿dy tu pisze, ze mia³ ju¿ z tym styczno¶æ, ale nie pisze w³a¶nie na czym pracuje, czym i gdzie! :roll:

W bliskiej przys³o¶ci maj± ju¿ byæ wycofane bazy rozcieñczalnikowe :evil: Dlatego czas na przesiade na bazy wodne.

Tu mam pare pytañ:
-jak to wygl±da ze suszeniem? Moge zostawiæ bez ¿adnych "wspomagaczy" na np. 6- 12H i nastêpnie klar? Czy konieczne s± "wspomagacze" w suszeniu? (suszarki, podgrzewacze itp.)

-czy to prawda, ¿e jest problem z wilgotno¶ci±? Tzn, ¿e przy nawet lekkiej wilgotno¶ci kolory zmieniaj± swoje odcienie :?: :???:

-najprostsze pytanie i a¿ wstyd pytaæ: jak siê to rozcieñcza? Wodorozcieñczalne, no ale chyba nie rozcieñczam tego wod± z kranu? A mo¿e destylowan±? Czy ju¿ kupujemy gotowe do natrysku?

Niby temat ma wiele wypowiedzi, a jednak prawie nic nie wnosi :razz:

Pzdr!
 
 

joan
Wysany: 2007-08-23, 19:10   
0
UP DOWN

Posty: 1
baqo napisa/a:
traeba mieæ cierpliwo¶æ do czasu schniêcia,co sprawia ¿e komora d³u¿ej pracuje,mycie i wylewanie do ¶cieków ,i tak trzeba myæ po bezbarwnym drugi pistolet w nitrze, dodatkowe wiêksze koszta .jak ten sam kolor wyjdzie dobrze w rozciêczalniku,chodzi o chmurki,cienie ,to czemu wod± go nie zrobiê,wczoraj dwa razy w wodzie kolor647 fiat maskê malowa³em,za trzecim w rozpie i ig³a,a tak plamy,smugi! na razie ,to wodnych baz mam do¶æ


Ten kto chce pracowac na bazie wody powinien miec destylarke do wody i rozpuszczalników, a sa takie w sprzedazy. Nie przyznawaj sie, ¿e wylewasz do ¶cieków bo bêdziesz mia³ nalot sanepidu :P
A je¶li Ci cos nie wyc$hodzi to nie siej odrazu paniki, nie gadaj g³upot ¿e Woda jest do d..y tylko porad¼ siê techników z firmy z ktora wspó³pracujesz.
 

baqo 
Wysany: 2007-08-24, 12:24   
0
UP DOWN

Pomg: 20 razy
Posty: 1553
Skd: ko³obrzeg
to wypakuj dodatkowe 20000 ! ciekawe ilu lakierników na to staæ. co jeszcze podaj firmê która odbierze resztki.? z plastikami s± problemy,a co tu mówiæ z wod±. pchaj± siê do uni tylko nie nad±¿aj± z praktyk±. oczywi¶cie ¿e jestem za tym aby pracowaæ ekologicznie,tykko na dzieñ dzisiejszy to skórka za wyprawkê! tylko koszta wiêksze. klient nie dop³aca bo mu pomalowa³em w wodzie.chce jak najtaniej,lub normaln± cenê. teraz to gardziej z ciekawo¶ci siê ni± robi.bo ogólnie to siê dostaje po kieszeni. pozdr.
 
 

Amiggo 
Wysany: 2007-08-25, 19:38   
0
UP DOWN


Pomg: 4 razy
Posty: 356
No wiesz online ja pracuje na tych bazach od 4 lat. Suszê dyszami Venturiego (suszarka) jeszcze nigdy nie musia³em zostawiaæ bazy na d³u¿ej. Mo¿na suszyæ promiennikami IR 3-5 min. fale krótkie i 5-7 min. fale ¶rednie. Z tego co pamiêtam to wilgotno¶æ powietrza ma wiêkszy wp³yw na odcieñ w systemach 2K. A do rozcieñczania w Autocolorze s³u¿y rozcieñczalnik P980-230 od 0-10%. Wa¿na jest prawid³owa lepko¶æ bazy bo ma wp³yw na prawid³owy odcieñ. :wink:
 

dawid
Wysany: 2007-09-21, 19:10   
0
UP DOWN


Pomg: 6 razy
Posty: 577
Nie wiem czytam to wszystko i o wodzie moge powiedziec tyle ze jest systemem dobrym,pracuje w norwegi na sikkensie i nie ma zadnych problemow tylko o to chodzi ze tu nie ma ciec budrzetowych hehehe i wszystko co tylko sobie wymazysc mozna jest pod reka a nawet i duzo wiecej:)). A co do kolorow ze wilgotnosc ze to ze tamto nie prawda, specjalisci z tad mowia zgodznie bez cieniowania na strzala zadna woda nie wejdzie w kolor i kropka. A maluja tu na wodzie kiedy tylko weszla do obiegu.
_________________
hmmm
 

Amiggo 
Wysany: 2007-09-22, 09:30   
0
UP DOWN


Pomg: 4 razy
Posty: 356
I tu siê z tob± zgadzam co do cieniowania, i wilgotno¶ci ( w komorach lakierniczych ). Jak kto¶ maluje w komorze i ma osuszacz powietrza to co mu wilgotno¶æ powietrza zawadza. :wink:
 

Grandi 
Wysany: 2007-09-22, 13:09   
0
UP DOWN

Posty: 36
a co by siê sta³o gdyby nie osuszaæ bazy tylko zostawiæ do swobodnego odparowania?
czy to jest w ogóle wykonalne i ile mog³oby to trwaæ?

i czy na tak± baze mo¿na k³a¶æ klar rozcieñczalnikowy czy te¿ jest jaki¶ na bazie wody?
 
 

dawid
Wysany: 2007-09-22, 14:14   
0
UP DOWN


Pomg: 6 razy
Posty: 577
nie wiem ale napewno wyschnie predzej czy pozniej :) ) ile by trwaloo? nie wiem.
Lakier najlepiej rozcieczalnikowy najlepiej tej samej firmy co baza. Lakiery wodne pieknie sie swieca ale schna dlugo nawet w komoze


Powodzenia
_________________
hmmm
 

maras 
Wysany: 2007-09-23, 00:05   
0
UP DOWN

Pomg: 5 razy
Posty: 211
Skd: Sokolniki k.Poznania
Dzisiaj by³em po bazê i w mieszalni, gdzie siê zaopatrujê chc± urz±dziæ pokaz u¿ywania wodnych, w takich zwyk³ych warunkach, bez komory. Twierdzili,ze ju¿ jeden maj± za sob±, wszystko ponoæ wychodzi bardzo ³adnie. Zobaczymy...
 

Grandi 
Wysany: 2007-09-23, 09:56   
0
UP DOWN

Posty: 36
a móg³by¶ nakrêciæ ten pokaz w jaki¶ sposób?
 
 

maras 
Wysany: 2007-09-23, 20:42   
0
UP DOWN

Pomg: 5 razy
Posty: 211
Skd: Sokolniki k.Poznania
Kurde nie bardzo mam czym, a telefonem, to nic ciekawego nie wyjdzie :neutral:
 

DrCruel
Wysany: 2007-09-24, 18:59   
0
UP DOWN


Posty: 418
joan napisa/a:
Ten kto chce pracowac na bazie wody powinien miec destylarke do wody i rozpuszczalników, a sa takie w sprzedazy. Nie przyznawaj sie, ¿e wylewasz do ¶cieków bo bêdziesz mia³ nalot sanepidu :P


Destylarka do wody? prosta sprawa - du¿y garnek i kuchenka :mrgreen:

Pytanie czy sanepid (lub inna ekipa) bêdzie ¿yczy³ sobie papierek na odbiór tego destylatu przez uprawnion± firmê? Znaj±c nadgorliwo¶æ naszych biurokratów to raczej tak :cry: ....ale zawsze mo¿na powiedzieæ ¿e siê u¿y³o zlewek do zrobienia pierwszej warstwy przed baz± :cool:
 

Amiggo 
Wysany: 2007-09-24, 21:38   
0
UP DOWN


Pomg: 4 razy
Posty: 356
A co z ewentualnym myciem pistoletu po bazach wodnych ? Te¿ w destylacie i do pierwszej warstwy ? Ciekawym ? :roll:
 

maras 
Wysany: 2007-09-25, 00:05   
0
UP DOWN

Pomg: 5 razy
Posty: 211
Skd: Sokolniki k.Poznania
Wczoraj czyta³em o bazach wodnych Dyny(bo takie bêd± mieæ u mnie), maj± jaki¶ ¶rodek do mycia pistoletów. Po bezbarwnym z obni¿on± zawarto¶ci± cz±stek lotnych mo¿na myæ nitro
 

DrCruel
Wysany: 2007-09-25, 10:53   
0
UP DOWN


Posty: 418
Generalnie z tym myciem pistoletów po bazach wodnych to ¿aden problem techniczny, problemem jest co powiedzieæ go¶ciowi z sanepidu.
Paradoksalnie, jako¶ nikt nie pyta co robi z resztkami emulsji przys³owiowy Kowalski jak maluje sobie ¶ciany w domu, w czym myje wa³ki i co robi z t± wod± po myciu :evil: a przecie¿ wszystkie emulsje, farby i lakiery wodne zawieraj± biocydy.
Ciekawe co odpowiedzia³by taki kontroler gdyby odpowiedzieæ mu pytaniem na pytanie "A czy Pan po ostatnim remoncie ma kwitek z firmy specjalistycznej, ¿e odebrali panu resztki" :roll: Tylko KTO siê odwa¿y :wink:
 

Amiggo 
Wysany: 2007-09-25, 21:32   
0
UP DOWN


Pomg: 4 razy
Posty: 356
No w³a¶nie prywatnie Kowalski nie ma problemu ale w firmie Kowalskiego to ju¿ gorzej. Chodzi³o mi o mycie pistoletów w firmach i o sanepid. Ja w zak³adzie u¿ywam Flokulatora wodnego do baz Aquabase, który pozwala na dziesiêciokrotne u¿ycie wody w myjce do pistoletów. Zanieczyszczenia z bazy po odcedzeniu s± traktowane jak odpady lakiernicze, ale jest problem z wod± po tych 10 myciach. :roll:
 

malarz
Wysany: 2007-09-27, 11:39   
0
UP DOWN

Pomg: 6 razy
Posty: 206
Skd: Bieszczady
Amiggo napisa/a:
Zanieczyszczenia z bazy po odcedzeniu s± traktowane jak odpady lakiernicze, ale jest problem z wod± po tych 10 myciach. :roll:


Mozesz powiedzieæ ¿e tê wodê zbierasz sobie w plastikowej beczce i u¿ywasz do rozcieñczania podk³adów wodnych, które od czasu do czasu kupujesz :wink: tylko trzeba by zainwestowaæ 50 z³ w beczkê.

A co robisz z tymi "odpadami lakierniczymi" o których jest w cytacie?
 

Amiggo 
Wysany: 2007-09-27, 21:19   
0
UP DOWN


Pomg: 4 razy
Posty: 356
No wiêc co do wody po myciu pewnie trzeba by mieæ jaki¶ kwit od czasu do czasu z zak³adu utylizuj±cego, no i faktórki na podk³ad wodny.Co do wody to mo¿na po przebadaniu (pewnie sanepid) i uzyskaniuzgody w³adz lokalnych wylaæ do ¶cieków. Odpady lakiernicze s± traktowane jak papiery po oklejaniu, czyli odbiera je zak³ad utylizuj±cy takie rzeczy.
 

malarz
Wysany: 2007-09-28, 21:58   
0
UP DOWN

Pomg: 6 razy
Posty: 206
Skd: Bieszczady
oooo fuck, to ju¿ nawet papieru spaliæ nie wolno :evil:
 

Amiggo 
Wysany: 2007-09-28, 22:22   
0
UP DOWN


Pomg: 4 razy
Posty: 356
No wiesz z tym spalaniem te¿ siê ochrona ¶rodowiska czepi, a w firmie trzeba mieæ kwit z firmy utylizuj±cej. Pozdro :wink:
 

przemo1972 
Wysany: 2008-06-11, 13:33   
0
UP DOWN


Pomg: 11 razy
Posty: 551
Skd: SC
Destylarka do wody :?: To trzeba do ogrodniczego albo do innego 1001 drobiazgow i kupic chlodnice szklana, na zbiornik najlepiej keg od piwa lub banke po mleku i do przodu :mrgreen: Co ksiezycowki nikt z was nie robil :twisted: :twisted: :?:
_________________
Wyrywanie chwastow
 

LAKIEROWANKO Strona Gwna » LAKIERNICTWO SAMOCHODOWE » Systemy mieszalnikowe

Odpowiedz do tematu  
Nie moesz pisa nowych tematw
Nie moesz odpowiada w tematach
Nie moesz zmienia swoich postw
Nie moesz usuwa swoich postw
Nie moesz gosowa w ankietach
Nie moesz zacza plikw na tym forum
Moesz ciga zaczniki na tym forum
Skocz do: 

Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group