Szukaj FAQ AlbumPrzesunity przez: DrCruel 2009-04-25, 05:40
Autor Wiadomo
acidhouse
Wysany: 2008-07-01, 10:04   Pytanko
0
UP DOWN
Kustom Kulture


Pomg: 10 razy
Posty: 267
Szybkie pytanka - farba metaliczna - struktura drobna, kolor ciemny b³êkit.
Czy mogê doda bia³ej bazy do rozja¶nienia?
Na jakim podk³adzie siê k³adzie (hehe) czarnym, szarym, bia³ym?
Jakie ci¶nienie i dysza - czy mogê to zrobi dysz± 0,6 w aerografie?
Bardzo bym prosi³ o odpowied¼.
_________________
Training all life
 
 

Sevenos
Wysany: 2008-07-01, 13:30   
0
UP DOWN

Posty: 6
na tym kole masz podk³ady jakie id± pod dany kolor , mo¿e ci sie przyda , zdjêcie nie jest najwy¿szej jako¶ci ale daje rade :)

DSC00153.JPG
Wachlarz
Pobierz Plik cignito 771 raz(y) 364.46 KB

 

acidhouse
Wysany: 2008-07-01, 14:58   
0
UP DOWN
Kustom Kulture


Pomg: 10 razy
Posty: 267
Czê¶ciowo mam fragmentaryczna odpowiedz - nastêpnie jaka dysza i ci¶nienei de best do metalików no i czy mogê siê bawi w mieszanie z biel±??
_________________
Training all life
 
 

rbfm 
Wysany: 2008-07-01, 15:08   
0
UP DOWN

Pomg: 21 razy
Posty: 1890
Skd: Kraków
1,3
stosujac dysze aerografu kolor ci sie rozjasnia. im mniejsza dysza tym kolor jasniejszy. warto o tym pamietac. podobnie z cisnieniem, im wyzsze tym kolor jasniejszy.

bawic sie mozesz.
 

acidhouse
Wysany: 2008-07-01, 16:43   
0
UP DOWN
Kustom Kulture


Pomg: 10 razy
Posty: 267
Best ³an - dziêki
_________________
Training all life
 
 

zed
Wysany: 2008-07-01, 18:07   
0
UP DOWN

Pomg: 7 razy
Posty: 328
acidhouse napisa/a:
Czy mogê doda bia³ej bazy do rozja¶nienia?


po dodaniu ma³ej ilo¶ci bia³ego pigmentu do srebra , kolor rozja¶ni siê (zw³aszcza flopem bocznym) , po dodaniu wiêkszej ilo¶ci -¶ciemnieje , dlaczego?

Rozja¶ni siê dlatego ¿e bia³y jest ciê¿ki ,i opadaj±c pod ziarno odbije ¶wiat³o co bedzie widoczne zw³aszcza pod k±tem, ciemnieje za¶ dlatego ¿e bia³y pigment(skoncentrowany)"utopi" ziarno tworz±c "mleko".
http://lakierowanko.info/...t=zrobi+bia%B3y
tu jest sporo ciekawych rzeczy o kolorkach
 

acidhouse
Wysany: 2008-07-02, 07:30   
0
UP DOWN
Kustom Kulture


Pomg: 10 razy
Posty: 267
Faktycznie z bia³ym wysz³o tak - (zabawa by³a przednia aczkolwiek zrobi³em z tego podk³ad) :
- najpierw odnalaz³em pojemnik z w/w metalikiem - chyba farba by³a z mieszalnika MaxMayera i by³a przechowywana przez okres zimowy w warunkach domowych - dlatego moje zdziwienie ¿e zasch³a - jak kisiel - nawet nie - jak gumoleum. Pytanie dlaczego?? By³a w pojemniku plastikowym, mo¿e wieczko nieszczelne - rozpuch odparowa³ ?- w ka¿dym b±d¼ razie do wyrzutu. Poszpera³em poszpera³em - znalaz³em s³oiczek z praktycznie ¶wierzynk± tej farby, (wiêc banan :mrgreen: ) odlana zim± do experymetów.
- experyment nastêpuj±cy - mia³em trochê rozcieñczonej bieli wiêc dola³em do tej bieli wiêksz± cze¶æ metalika - kolor siê prze³ama³ - wyszed³ ciemny b³êkit alee... ziarno metaliczne tak jakby znikne³o (wcale sie nie spodziewa³em ¿e bêdzie bardziej widoczne) tak jakby pigment bia³y zjad³ ca³e okruchy - no w sumie - wiem z innych do¶wiadczeñ z kolorami ¿e biel to paskuda - silna jest jak cholera. Dobra sobie my¶lê - nie taki efekt chcia³em (chcia³e¶ trochê bielsze, zepsu³e¶ na wstêpie to p³acz :shock: ) - no to nie bêdê wyrzuca³ - uwaga (experymet stosowa³em go ju¿ raz wcze¶niej) doda³em bieli akrylowej (2K) tak ³y¿kê sto³ow±, wymiesza³em uzyskuj±c b³êkit taki jaki ma bezchmurne niebo. Nastêpnie troszku utwardzacza do proporcji i by³o OK, zrobi³em podk³ad. W zwi±zku z tym nasunê³y mi siê kolejne pytania:
- czy mo¿na tak robiæ w sensie technologicznym do baz dodawaæ akryl i utwardzacz (lub na odwrót), fizycznie okazuje siê ¿e tak ale jak to wp³ywa na odporno¶ci lub w³a¶ciwo¶ci podk³adu (zak³adaj±c ¿e pó¼niej na to przyjdzie jeszcze baza)? Nak³ada to to siê dobrze - wali³em z mojego minigana dysz± 1,3 i ci¶nieniem pod pistoletem 30 Psi, nie by³o baboli do szlifowania, a baza te¿ siê na tym trzyma i nie narzeka ¿e chcia³aby zej¶æ.
- w cytacie ZED'a jest termin - pigment - czy chodzi tu o faktycznie pigment proszkowy - czy te¿ by mo¿e ju¿ pigmentu w spoiwie - bazy?
- lec±c dalej - khem terminologia - flop boczny :?: dlatego kiedy¶ pyta³em o literaturê i nikt nie by³ skory do pomocy, jakbym zaraz mia³ przepisaæ ksi±¿kê na forum, a mo¿e nawet sprzedawaæ patenty za kasê, niee - chcia³em sobie zrobiæ kiedy¶ kurs kolorysty, a im wiêcej bêdê wiedzia³ tym kurs bêdzie tañszy, a wcale nie jest tani bo 750 z³ za dzieñ (to dla mnie ma³y kosmos), choæ lubiê siê uczyæ.
_________________
Training all life
 
 

zed
Wysany: 2008-07-02, 21:47   
0
UP DOWN

Pomg: 7 razy
Posty: 328
acidhouse napisa/a:
W zwi±zku z tym nasunê³y mi siê kolejne pytania:
- czy mo¿na tak robiæ w sensie technologicznym do baz dodawaæ akryl i utwardzacz (lub na odwrót),

w niektorych przypadkach producent zaleca dodac utw do bazy (przyklad)
http://www.sxcolor.info/S...PL_PC%20667.PDF
jesli chodzi o literature to wczesniejszy link ktory podalem(tam naprawde jest bardzo duzo o kolorystyce w tym temacie)
jesli chodzi o flop tak w skrocie (to tez z tamtego linka)
ziarno u³o¿one p³asko - -------------------------- odbicie ¶wiat³a na wprost
ziarno z flop kontrol - / \ / \ / \ / \ / \ / \ / \ / odbicie ¶wiat³a na boki
 

ZENEK
Wysany: 2008-07-02, 22:26   
0
UP DOWN

Pomg: 1 raz
Posty: 86
utwardzacz do bazy dodajemy w momencie kiedy kolor sklada siê z pigmentow transparentnych, pomaga on uzyskac lepsza si³e krycia jesli nie stosujemy szarosci.
ziarno z flop kontrolem je¶li tak bêdzie u³o¿one to nie ma jasnego flopu poniewaz ziarno "staje" i wtedy na wprost jest jasne i ciemne pod k±tem. Flop mo¿na rozja¶nic dodaj±c ziarna z jasnym flopem lub stosuj±c tzw.pastê szara , która jest zrobiona z py³u krzemowego i optycznie unosi kolor, czyli odbicie ¶wiat³a na wprost i od spodu jest wiêksze, czyli kolor bedzie jasniejszy na wprost i pod katem.Je¶li chcesz sie bawic w kolorystykê to poznaj ko³o chromatyczne, rodzaje sreber , perel i xyrralików.Literatura Nowoczesny warsztat tam znajdziesz kilka artyku³ow na ten temat
 

acidhouse
Wysany: 2008-07-08, 09:42   
0
UP DOWN
Kustom Kulture


Pomg: 10 razy
Posty: 267
Ok dziêki ch³opaki za wyja¶nienia, co¶ tam ogarn±³em
Moja zabawa wysz³a nastêpuj±co

Na czarn± bazê na³o¿y³em metalik, aerografem - dysza 0,6 ci¶nienie 30 PSI. Faktycznie wysz³o tak jak mówili¶cie, kolor by³ nieco ja¶niejszy ni¿ w pojemniku. Nastêpnie u¿y³em kolorów wodnych transparentnych - od góry na³o¿y³em "karaibski niebieski", a od do³u "szmaragdow± zieleñ" i przycieni³em "nefrytow± zieleni±". Wysz³o jak na obrazku powy¿ej (byæ mo¿e nie ukazuje tego dok³adnie). Generalnie by³o tak, ¿e mia³em obawy i¿ ziarno metaliczne zniknie pod kolorami transparentnymi, co czê¶ciowo siê sta³o, natomiast gdy na wszystko przyszed³ klar - ziarno tak jakby "wysz³o" co ucieszy³o mnie niezmiernie. Czy tak zawsze siê dzieje i czym to jest spowodowane?
_________________
Training all life
 
 

LAKIEROWANKO Strona Gwna » LAKIERNICTWO SAMOCHODOWE » Systemy mieszalnikowe

Odpowiedz do tematu  
Nie moesz pisa nowych tematw
Nie moesz odpowiada w tematach
Nie moesz zmienia swoich postw
Nie moesz usuwa swoich postw
Nie moesz gosowa w ankietach
Nie moesz zacza plikw na tym forum
Moesz ciga zaczniki na tym forum
Skocz do: 

Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group