Szukaj FAQ AlbumPrzesunity przez: DrCruel 2009-04-25, 05:50
Autor Wiadomo
Marcello1990
Wysany: 2008-06-28, 02:02   Lakier na motocykl - czarna pere³ka ?
0
UP DOWN

Posty: 9
Witam, jestem nowy i to jest mój pierwszy w±tek an tym forum. Bardzo was proszê nie lekcewacie tego posta i odpisujcie w miarê chêci i mo¿liwosci. Z góry dziêkujê!

Mam taki ma³y ptoblem, otó¿ zakupi³em motocykl nowy z salonu i po 2 miesi±cach jazdy kole¶ w korku wyjecha³ mi przed nos nie zauwa¿aj±c mnie w lusterkach. Niestety nie mam prawka wiêc za swoje dosta³em..

Mam problem z okre¶leniem jaki to jest lakier (oto kilka fotek):


Wydaje mi siê ¿e jest to zwyk³y czarny lakier a na nim bezbarwny. Robi³em testy na po³amanym plastiku i jest tak:
Bak zosta³ pomalowany w nastepuj±cych warstwach: czerwony lakier bazowy, czarny lakier bazowy, bezbarwny. Wnioskuje tak poniewa¿ matowi³em wodnym papaierem ¶ciernym 1000 bak i dokopa³em siê najdalej do tej w³a¶nie warstwy (czerwonej)

Zadupek z ty³u ten ma³y ma tak: naj[pierw jest jaki¶ podk³ad na plastiki, potem jest czarny potem jest bezbarwny.

Nowe naklejki s± chorobliwie drogie (700z³) i mam pytanie czy lakiernik zajmuj±cy siê lakierowaniem artystycznym wykona³by co¶ takiego:Dok³adniej:oraz:
Co o tym my¶licie? Wypowiadajcie siê!


Jest to kilka kresek, krzywych, linii które utworzy³yby lwa :) podobnego z poprzednich fotek. Jaki by³by przewidywany koszt malowania tych dwóch plastików wraz z tymi wzorkami tworz±cymi lwa ? Lew by³by tym razem bia³y lub srebrny ale raczej bia³y.

PS: Jak mogê obni¿yc koszty takiego malowania, napewno mogê odpowiednio przygotowaÆ elementy do malowania
(mam nowe platstiki tylko ¿e w kolorze czerwonym i nie by³oby w nich nic z³ego gdyby nie to ¿e s± nowe i maj± jakie¶ wady typu jeden odprysk gdzie¶ na obrze¿ach ale to w³a¶nie mnie denerwuje musi byÆ wszystko idealne ;) )
Czyli mogê zmatowiÆ powierzchniê papierem wodnym 1000, odt³u¶ciÆ i kupiÆ odpowiednie lakiery.
Tu nasuwa siê kolejne pytanie; czy lakiery Ixill z tej aukcji:
http://moto.allegro.pl/it..._in_france.html
s± dobre i godne polecenia ? bezbarwny wzi±³bym raczej dupont'a wydaje mi siê lepszy ;] i s³ysza³em nawet tak od kogo¶...
Nie chce ¿eby efekt by³ lipny, na pierwszych fotkach ³adnie siê ta czerñ ¶wieci (jak psu jajka) da siê uzyskaÆ taki efekt czy to ju¿ nie bêdzie "to samo" co oryginalne lakierowanie ?
Ile potrzebujê lakieru do polakierowania plastiku bocznego Lewego + PRawego (te na którym ma byÆ lew) oraz zadupkowych (L + R) no i mo¿e czaszy która powierzchniowo jest dosyÆ ma³a, wiêkszo¦Æ wype³nienia zajmuje przezroczysta szyba..
Wystarczy 500ml czarnego + 500ml bezbarwnego ? Aby pomalowaÆ wy¿ej wymienione elementy 2-3 warstwami ?

Proszê o odpowiedzi i rady!
 

dawid
Wysany: 2008-06-28, 07:39   
0
UP DOWN


Pomg: 6 razy
Posty: 577
Ale zes rozwinol nie chce mi sie nawet tego czytac,

Primo nie jezdzij bez prawka

Duo jak masz na taki motor to naklejki za 700 to nie problem pewnie tatus nie chce wylozyc kaski

A po trzecie mozna to pomalowac w ten sposob ale tez pewnie 20 zl to nie bedzie kosztowalo

no dziekuje za uwage!
_________________
hmmm
 

Marcello1990
Wysany: 2008-06-29, 02:07   
0
UP DOWN

Posty: 9
Jestem w trakcie robienia prawka (za 2tyg powinienem ju¿ mieÆ kat. A), pozatym zbiera³e mna motocykl 3 lata a ojciec do³o¿y³ mi do niego zaledwie 6500z³ reszte pieni±¿ków zarobionych w³asnorêcznie przez 3 latka odda³em mo¿e w 2-3minuty. Naprawde ³atwo wydaÆ a ciêzko zarobiÆ.. Dlatego te¿ chcê ograniczyÆ koszty i nie obci±¿aÆ ojca kosztami naprawy MOJEGO motocykla który jest zarejestrowany na mnie i to ja z niego odpowiadam! Ale to forum jest o lakierowaniu, wiêc o tym porozmawiajmy...!Pytania macie w pierwszym po¶cie czyli w skrócie:
1.Jak zmniejszyÆ koszty lakierowania..
2. Ile ml lakieru wystarczy na polakierowanie czê¶ci wy¿ej wymienionych
3. Jaki bêdzie koszt narysowania tych kilku kresek przez aerografa?

Proszê o wypowiadanie siê, bez zbêdnych komentarzy!
 

ksenonn 
Wysany: 2008-06-29, 12:02   
0
UP DOWN


Pomg: 7 razy
Posty: 279
Skd: Czêstochowa
1. zmniejszysz koszty jak sam przygotujesz powierzchnie pod lakier (jak to zrobic?! - masz wszystko na forum)
2. pewnie 3 - 4 setki max
3. a don no³ ;)

samemu bez sprzetu i jakiejs wiedzy lepiej sie nie brac za lakierowanie
_________________
Blacharstwo/Lakiernictwo
 

Marcello1990
Wysany: 2008-06-29, 12:30   
0
UP DOWN

Posty: 9
ksenonn napisa/a:
1. zmniejszysz koszty jak sam przygotujesz powierzchnie pod lakier (jak to zrobic?! - masz wszystko na forum)
2. pewnie 3 - 4 setki max
3. a don no³ ;)

samemu bez sprzetu i jakiejs wiedzy lepiej sie nie brac za lakierowanie


Nie mam zamiaru siê braÆ za lakierowanie sam, pobniewa¿ tego fachu cz³owiek uczy siê latami. próbowa³em kiedy¶ pomalowaÆ sobie simsonka, mia³em udostêpniony na weekend zak³ad i wysz³o kiepsko ;) musia³em daÆ do poprawki.

Je¶li chodzi o sam lakier per³owy to gdzie ta per³a siê znajdujê ? W bazie czy w klarze ? Matowi±c bak zauwa¿y³em ¿e lakier bezbarwny tak naprawde nie jest taki super bezbarwny a powiedzia³bym ¿e z minimaln± domieszk± czego¶ niebieskiego.

Jak widzicie sobie firmê Ixell [http://moto.allegro.pl/item384074489_lakier_samochodowy_kazdy_kolor_made_in_france.html]
jako producent lakierów?

Znacie mo¿e jakie¶ sklepy (najlepiej internetowe) które sprzedaj± 0,5l lakiery ?

Co dok³adnie potrzebujê? Lakier czarny per³owy, lakier bezbarwny, utwardzacz, uelastyczniacz ? Jaki¶ podk³ad ?
 

Bisuside14 
Wysany: 2008-06-29, 13:02   
0
UP DOWN
Mów mi Bisu:D


Pomg: 9 razy
Posty: 348
Hehe dorwalem siê do kompa.... Sam chcialem kupiæ lakier u tego go¶cia. ( Jest zarejestrowany na tym forum pod nickiem "ixell"- tak samo ja firma produkuj±ca lakiery, które sprzedaje. Ixell ma tanie i chyba dobre lakiery, sprzedaje te¿ du ponta ale ciut dro¿ej
 
 

Marcello1990
Wysany: 2008-06-30, 10:59   
0
UP DOWN

Posty: 9
wnioskujê z Twojej wypowiedzi ¿e warto zrobiÆ zakupy u tego uzytkownika. Pomo¿ecie mi jaki czarny lakier kupiÆ? Akrylowy czy per³owy? I jeszcze muszê wiedzieÆ czy potrzebujê jakich¶ utwardzaczy lub uelastyczniaczy albo plastyfikatrów ? Bardzo proszê o pomoc w tym temacie. Ile tych uelastyczniaczy kupiÆ ? I czy ten uelastyczniacz dodaje siê jako rozcieñczalnik do farby. Np. lakier miesza siê w proporcjach 2:1 czyli 100ml uwardzacza/uelastyczniacza przypada na 200ml lakieru i to siê jako¶ miesza ? Czy kolor nie zbladnie je¶li dodam tego uelastyczniacza ?
 

rbfm 
Wysany: 2008-06-30, 11:19   
0
UP DOWN

Pomg: 21 razy
Posty: 1890
Skd: Kraków
1500 za pelne lakierowanie calosci, szparunki z 300 zl dodatkowo(nie polecam) - lepiej wyciac na ploterze i bedziesz mial naklejki jak orginalne. to wszystko w tym temacie. uelastyczniaczami i innymi duperelami nie zawracaj sobie glowy. aha i jak mi zaraz napiszesz ze to drogo i ze ktos tam zrobi za 500 zl to od razu mowie ci ze to lipa i szkoda czasu i kasy.
 

Marcello1990
Wysany: 2008-06-30, 18:03   
0
UP DOWN

Posty: 9
Cena kosmiczna bior±c pod uwagê ¿e plastik lewy lub prawy kosztuje 350z³ (komplet 700z³), czaszka 300z³, zadupek lewy + prawy (200z³) no i bak 350z³. Razem: 1550z³

W takim razie w czym jest ró¿nica pomiêdzy malowaniem za 500z³ i 1500z³ ? Je¶li dostarczê lakiery podobno ca³kiem dobrej jako¶ci, lakiernik stosuje jak±¶ metodê lakierowania ? Na czym polega ta dro¿sza metoda ? My¶la³em ¿e je¶li kto¶ ma sprzêt i umiejetno¶ci to zrobi to dobrze i efekt bêdzie elegancki a cena bêdzie zale¿a³a od pracoch³onno¶ci, w tym celu przygotuje materia³y i dam lakiery. Stosuj±c metode mokre w mokre nie zajmie mu to nawet pó³ dnia, wiêc ile lakiernicy maj± dniówki ? 3ty¶ ?
 

kalbi 
Wysany: 2008-06-30, 18:35   
0
UP DOWN

Pomg: 32 razy
Posty: 1685
Skd: Warszawa
Marcello1990 napisa/a:
cena bêdzie zale¿a³a od pracoch³onno¶ci, w tym celu przygotuje materia³y i dam lakiery


he he he ale to ¿e¶ mnie kolego rozbawi³... my¶lisz, ¿e przygotowanie lakierów i materia³ów jest takie pracoch³onne...

[ Dodano: 2008-06-30, 18:42 ]
Marcello1990 napisa/a:
plastik lewy lub prawy kosztuje 350z³


b³otnik do BMW e36 z 96 r kosztuje 100 z³, lakierowanie 450 z³ , razem: 550 z³, tak mo¿emy sobie wymieniaæ i wymieniaæ... dla mnie ten b³otnik mo¿e kosztowaæ i 2500 z³, a za lakierowanie wezmê 450 z³, czy rozumiesz kolego ju¿??
_________________

 
 

rbfm 
Wysany: 2008-06-30, 20:30   
0
UP DOWN

Pomg: 21 razy
Posty: 1890
Skd: Kraków
Marcello1990 napisa/a:
wiêc ile lakiernicy maj± dniówki ? 3ty¶ ?


wiec nie pozostaje ci nic innego jak zostac lakiernikiem :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
reszte twojej wypowiedzi po prostu przemilcze :)
 

Marcello1990
Wysany: 2008-06-30, 22:25   
0
UP DOWN

Posty: 9
Powiedzmy ze rozumiem. Czy kto¶ mo¿e mi wyt³umaczyÆ czy potrzebujê jakich¶ uelastyczniaczy albo utwardzaczy ? I czy muszê mieszaÆ ten uelastyczniacz/utwardzacz z baz± czy tylko z klarem a mo¿e zarówno klar jak i bazê ?
 

rbfm 
Wysany: 2008-06-30, 22:28   
0
UP DOWN

Pomg: 21 razy
Posty: 1890
Skd: Kraków
Marcello1990 napisa/a:
Czy kto¶ mo¿e mi wyt³umaczyÆ czy potrzebujê jakich¶ uelastyczniaczy albo utwardzaczy ? I czy muszê mieszaÆ ten uelastyczniacz/utwardzacz z baz± czy tylko z klarem a mo¿e zarówno klar jak i bazê ?


pomijajac ze bylo juz sto milionow razy,
mam pytanie do ciebie: po co ci to wiedziec? czyzbys niesmialo przygotowywal sie do samodzielnego lakierowania tego motoru ?
jesli tak to zdecydowanie odradzam
 

mebArth 
Wysany: 2008-07-01, 17:01   
0
UP DOWN

Pomg: 42 razy
Posty: 1797
Skd: Kraków
To moze ja napisze...kazdy elemnt trzeba oszlifowac...³adnie poszpachlowac dziurki gdzie potrzeba...(przer±bane bo to element nie do zamocoawnia, jedynie na wózku) D³ubanina raczk± bo maszyna nie wejdzie = czas. Nastepnie podk³ad..(+ uelastyczniacz dla wymagaj±cych = koszta plus). Po 1 dniu schniêcia szifowanie...co sie da to maszynka na gabce...nie wszedzie dojdzie wiec raczka. Robi³em owiewke z suzuki i wiecej mi zesz³o czasu niz z byle drzwiami. Pomnozyc to razy ilosc elementów. Wchj roboty bo rêczna.
Lakier...bywaja 3 warstowe na motocykle... = +50% drozej za materia³ bo sa 2 bazy krwsko drogie.
Polerowanie...utrzymaj jedna reka owiewke a druga maszynke? Dasz rade? Trzeba pomocy = czas = pracownik = $

Cos jescze?

Wole siedziec nad ca³ymi drzwiami w punktach niz na jednej owiewce klienta niep³atnika i marudy.
_________________
Bart
 
 

arti
Wysany: 2008-07-02, 21:34   
0
UP DOWN

Pomg: 3 razy
Posty: 98
Marcello1990 napisa/a:
Cena kosmiczna bior±c pod uwagê ¿e plastik lewy lub prawy kosztuje 350z³ (komplet 700z³), czaszka 300z³, zadupek lewy + prawy (200z³) no i bak 350z³. Razem: 1550z³

W takim razie w czym jest ró¿nica pomiêdzy malowaniem za 500z³ i 1500z³ ? Je¶li dostarczê lakiery podobno ca³kiem dobrej jako¶ci, lakiernik stosuje jak±¶ metodê lakierowania ? Na czym polega ta dro¿sza metoda ? My¶la³em ¿e je¶li kto¶ ma sprzêt i umiejetno¶ci to zrobi to dobrze i efekt bêdzie elegancki a cena bêdzie zale¿a³a od pracoch³onno¶ci, w tym celu przygotuje materia³y i dam lakiery. Stosuj±c metode mokre w mokre nie zajmie mu to nawet pó³ dnia, wiêc ile lakiernicy maj± dniówki ? 3ty¶ ?


Przywie¼ to do mnie. Najlepiej w deszczowy dzieñ. Metod± mokre na mokre zrobimy to tak:
- na mokre od deszczu owiewki szpachelek
- na ci±gle mokry szpachel podk³adzik
- na mokry podk³adzik baza
- na mokrej bazie wykleje ci paseczki
- na to wszystko mokre dam lakierek
- po 10 minutach odbierasz, oczywi¶cie mokre
Tak oto metod± mokre na mokre zrobimy to w 3 godziny, zadowolony??? :lol:
 

rbfm 
Wysany: 2008-07-02, 21:37   
0
UP DOWN

Pomg: 21 razy
Posty: 1890
Skd: Kraków
arti napisa/a:
Tak oto metod± mokre na mokre zrobimy to w 3 godziny, zadowolony??? :lol:


tak dlugo? :mrgreen:
 

arti
Wysany: 2008-07-02, 21:42   
0
UP DOWN

Pomg: 3 razy
Posty: 98
Miêdzy ka¿d± warstw± chwila na odparowanie :mrgreen: i kawka :mrgreen:
 

Marcello1990
Wysany: 2008-07-02, 23:55   
0
UP DOWN

Posty: 9
Owiewki kupi³m nowe nie potrzebna jest szpachla, podk³ad!
baza z klarem bêdzie zmatowiona i gotowa do na³ozenia nowej czarnej per³owej bazy + klaru.

Godzina pomiêdzu ka¿d± warstw± bazy wystarczy (wystarcz± 3 warstwy) = 3h
klar 3 warswty = 3h

mamy ju¿ 6h
+- 20minut na ka¿dy element (mamy ich 5) = 1h 40 min dajmy 2h

W przerwach pomiêdzy schniêciem warswty mo¿emy pod³ubac przy czyms innym.
 

rbfm 
Wysany: 2008-07-03, 11:30   
0
UP DOWN

Pomg: 21 razy
Posty: 1890
Skd: Kraków
i po co te obliczenia ? moze jeszcze pomnozysz te godziny przez stawke za godzine np 15 zl ? albo lepiej 6zl bo tyle sie zarabia w tesco na kasie :P
 

£ukasz79 
Wysany: 2008-07-03, 21:49   
0
UP DOWN

Posty: 57
:roll: ¯enada :mad:
 
 

mebArth 
Wysany: 2008-07-03, 22:23   
0
UP DOWN

Pomg: 42 razy
Posty: 1797
Skd: Kraków
Ciekawe ile ci zejdzie polerowanie jednej owiewki trzymaj±c owiewke w 1 rece a w drugiej polerke (zak³adam ze to CELMA :) ) ³apy po³amie i owiewke. W 6h to ja wypijam 2 kawy w pracy i robie mulde tylnego b³otnika od Micry. Gdzie mi sie spieszy....?
nastepny wszechwiedzacy a zadaje pytania na które sam odpowiada. polecam wa³ki z OBI...naprawde very fajne sa :lol:
_________________
Bart
 
 

arti
Wysany: 2008-07-03, 22:45   
0
UP DOWN

Pomg: 3 razy
Posty: 98
Wpadne na forum piekarzy,cukierników i popytam. Mo¿e jak wezmê swoj± m±kê i jajka taniej mnie wyjdzie pieczywo na wesele??? Ludzie, ja sie nie wpiep.... do roboty tapeciarza, który mi chatê remontuje. Co ku.... taniej bêdzie jak mu klej przywiozê??? Mia³em klienta co siê upar³, ¿e to on towar kupi, a ja tylko lakierujê. No i kupi³. Tylko jak mu powiedzia³em, ¿e ja kupuj±c ten sam towar mam rabat zapali³o go na dobre. Niech ka¿dy robi to na czym siê zna. A swoj± drog± ciesz siê, ¿e ¿yjesz i nikomu krzywdy nie zrobi³e¶ je¿d¿±c motocyklem bez uprawnieñ. Na miejscu Twojego ojca bym Ci te po³amane owiewki w d...e wsadzi³....oczywi¶cie po lakierowaniu "mokre w mokre", jak to napisa³e¶, co by bardziej szczypa³o.
 

Marcello1990
Wysany: 2008-07-04, 12:13   
0
UP DOWN

Posty: 9
Dziêki za rady, naprawde wiele rzeczy siê od was dowiedzia³em.
 

Bodzio 
Wysany: 2008-07-05, 11:27   
0
UP DOWN
--B_C_G--


Pomg: 9 razy
Posty: 405
Skd: lubuskie
Proszê bardzo. Temat zamykam.
_________________
http://img714.imageshack....p?id=aa001z.jpg
 
 

LAKIEROWANKO Strona Gwna » LAKIERNICTWO SAMOCHODOWE » Systemy mieszalnikowe

Ten temat jest zablokowany bez moliwoci zmiany postw lub pisania odpowiedzi  
Nie moesz pisa nowych tematw
Nie moesz odpowiada w tematach
Nie moesz zmienia swoich postw
Nie moesz usuwa swoich postw
Nie moesz gosowa w ankietach
Nie moesz zacza plikw na tym forum
Moesz ciga zaczniki na tym forum
Skocz do: 

Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group - forum anime