Szukaj FAQ AlbumAutor Wiadomo
sawmaster 
Wysany: 2015-12-03, 20:20   Dowóz bazy do klienta
0
UP DOWN

Posty: 563
Skd: Bia³ystok
Zastanawiam siê nad tym jak w czasach du¿ej konkurencji szukaæ udogodnieñ dla klientów. Pomy¶la³em ¿e gdybym mia³ mieszalnie to móg³bym je¼dziæ do warsztatów lakierniczych i braæ klapki pod kolor i potem bazê przywoziæ w tym samym dniu lub nastêpnym je¶li kolor trudny. Za t± us³ugê pobiera³bym symboliczne 10z³ od ka¿dego klienta. Ja bym je¼dzi³ a kolorystka by siedzia³a w mieszalni i dorabia³a. My¶la³em nad wynajêciem lokalu pod mieszalnie, ale je¶li bym je¼dzi³ to ma³o kto by chcia³ sobie g³owê zawracaæ i marnowaæ czas na je¿d¿enie po kolor, nie wiem mo¿e siê mylê. Wiem ¿e fajnie by by³o aby klient przyjecha³ do sklepu i kupi³ nie tylko bazê ale te¿ np bezbarwny, ale co szkodzi woziæ bezbarwny w samochodzie. Sam jako pomocnik lakiernika widzia³em ile czasu w³a¶ciciel musi po¶wiêciæ na to aby kupiæ bazê. Wiem ¿e bez dobrej kolorystki lepiej nie zaczynaæ nawet interesu, bo jedna wtopa z kolorem to fama pójdzie... Da siê wys³aæ kobietê która ma dobre oko do kolorów na szkolenia bez jakiegokolwiek kwitka ¿e mam mieszalniê/zak³ad lakierniczy?
ps. stojê na rozdro¿u nie wiem czy i¶æ w mieszalnie czy stawiaæ budynek na warsztat lakierniczy, ale s±siedzi(rodzina ala "pi±ta woda po kisielu") mieszkaj± zaledwie 20 metrów od planowanego budynku. nie wiem czy prowizoryczne filtry powietrza co¶ dadz± czy nie bêdzie najnormalniej w ¶wiecie ¶mierdzia³o. Jeszcze nie wiadomo czy siê zgodz± na postawienie budynku us³ugowego.
 

marer 
Wysany: 2015-12-03, 22:47   
0
UP DOWN

Pomg: 1 raz
Posty: 285
Skd: Podkarpacie
sawmaster,
Twój pomys³ mo¿e byæ trafiony.
Sam korzystam z takiej mieszalni.
Kierowca przyje¿d¿a, zabiera klapki i po po³udniu albo na drugi dzieñ przywozi mi bazê.
Nie pobiera ¿adnego 10 z³ no i bazê mam w cenie mniej wiêcej 20 z³ za 100 ml.
 
 

Kamil1997 
Wysany: 2015-12-03, 23:23   
0
UP DOWN

Posty: 174
Skd: RSR
marer z jakich okolic jeste¶ ?
 

sawmaster 
Wysany: 2015-12-05, 12:53   
0
UP DOWN

Posty: 563
Skd: Bia³ystok
to musi byæ to s³abiutka baza bo za 20z³ i jeszcze musi odj±æ koszt paliwa
 

krzysnik363
Wysany: 2015-12-05, 18:11   
0
UP DOWN

Posty: 43
Albo ci zale¿y na sta³ym kilencie i dowozisz wliczone w cenie albo daj sobie z tym pomys³em spokój. Bezbarwny, szpachle, podk³ady te¿ musisz sprawadzaæ takie na których pracuj± stali klienci i robiæ im dobre ceny zeby nie zamawiali z neta. Co to za biznes sprzedawaæ baze a wszyscy do oko³a reszte kupuj± w sieci bo w mieszalni tylko troton albo novol z lini professional
 

malarz
Wysany: 2015-12-05, 18:53   
0
UP DOWN

Pomg: 6 razy
Posty: 206
Skd: Bieszczady
krzysnik363, to co piszesz to sporo prawdy. Sam widzê u siebie jak w mieszalni podchodz± do tych niby sta³ych klientów którzy przyje¿d¿aj± po setkê i nic wiêcej nie bior±. Przecie¿ ci którzy tam pracuj± nie s± z ksiê¿yca i doskonale wiedz± ¿e jak nie kupuje dodatków to albo internet albo obwo¼nik mu do gara¿u przywozi. Ja tam wolê miesiêcznie wydaæ kilkadziesi±t z³ wiêcej na dodatki w mieszalni ale wiem ¿e ch³opaki staraj± siê przy kolorze czy przynoszê setkê czy litr. A jak go¶æ nic nie kupuje tylko chce ¿eby mu setkê dobarwiæ na której oni maj± kilka z³ to my¶lisz ¿e bêd± siê spuszczaæ nad kolorem? Na bank idzie z numeru i wieczko zamkniête. taka prawda.
 

LAKIEROWANKO Strona Gwna » LAKIERNICTWO SAMOCHODOWE » Systemy mieszalnikowe

Odpowiedz do tematu  
Nie moesz pisa nowych tematw
Nie moesz odpowiada w tematach
Nie moesz zmienia swoich postw
Nie moesz usuwa swoich postw
Nie moesz gosowa w ankietach
Nie moesz zacza plikw na tym forum
Moesz ciga zaczniki na tym forum
Skocz do: 

Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group